صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۶

هیئت اداری دور شانزدهم مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان

نایب منشی مشرانوجرگه

منشی

مشرانوجرگه

نایب دوم مشرانوجرگه

نایب اول مشرانوجرگه

رئیس

مشرانوجرگه


سال تقنینی

سید عزیزالله الفتی

مولوی عبدالولی راجی

رفیع الله گل افغان

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال اول

1389/11/1

الی

1390/11/1

0797025026

0707075785

0705131377

0772122004

0700005858

شماره

تماس

سید عزیزالله الفتی

مولوی عبدالولی راجی

رفیع الله گل افغان

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال دوم

1390/11/1

الی

1391/11/1

0797025026

0707075785

0777863281

0772122004

0700005858

شماره

تماس

سید عزیزالله الفتی

سید فرخ شاه جناب فاریابی

رفیع الله گل افغان

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال سوم

1391/12/16

الی

1392/12/16

0797025026

0794004000

0777863281

0772122004

0700005858

شماره

تماس

سید عزیزالله الفتی

سید فرخ شاه جناب فاریابی

رفیع الله گل افغان

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال چهارم

1392/12/16

الی

1393/12/15

0797025026

0794004000

0777863281

0772122004

0700005858

شماره

تماس

نجیبه حسینی

مولوی عبدالله قرلق

داکتر محمد اصف صدیقی

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال پنجم

1393/12/16

الی

1394/12/15

0700283420

0777618799

0799181225

0772122004

0700005858

شماره

تماس
نجیبه حسینی

مولوی عبدالله قرلق

حسیب الله کلیمزی

انجنیر فرهاد سخی

فضل هادی مسلم یار

نام

سال ششم

1394/12/22

الی

1395/12/22

0700283420

0777618799

0776333331 0700333331

0799138000 0700273274

0700005858

شماره

تماس

داکتر فیصل سمیع

طیب عطاء

داکتر محمد آصف صدیقی

الحاج محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

 

سال هفتم

1395/12/16

الی

1396/12/16

0700444441 و0798444441

 

0766100003و0700642322

 

0799181225

 

0700274689

 

0700005858

شماره تماس