صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۳ میزان ۱۴۰۱

طرزالعمل های داخلی

 

۱.طرزالعمل آرشیف (حفظ و نگهداری اسناد ) مشرانو جرگه

۲.طرزالعمل گروپ های دوستی بین الپارلمانی

 ۳.تنظیم دعوت مسئولین دولتی، غیر دولتی و اشخاص به جرگه

۴.اصول سلوكی كاركنان ریاست عمومی دارالانشاء  مشرانو جرگه

۵.طرزالعمل تنظیم امور ملاقات های اعضای جرگه

۶.اساسنامه تلویزیون مشرانوجرگه

۷.طرزالعمل تنظیم  تشریفات اعضای جرگه

۸.طرزالعمل تنظیم سفرهای داخلی و خارجی اعضا و کارکنان دارالانشای مشرانوجرگه

۹.طرزالعمل  ثبت مباحثات پارلمانی وتنظیم امورتخنیکی جلسات (هنسرد)

نوت : طرزالعمل های ذکر شده تحت تعدیل میباشند!