صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۴ دلو ۱۴۰۱

طرزالعمل های داخلی

 

۱.طرزالعمل آرشیف (حفظ و نگهداری اسناد ) مشرانو جرگه

۲.طرزالعمل گروپ های دوستی بین الپارلمانی

 ۳.تنظیم دعوت مسئولین دولتی، غیر دولتی و اشخاص به جرگه

۴.اصول سلوكی كاركنان ریاست عمومی دارالانشاء  مشرانو جرگه

۵.طرزالعمل تنظیم امور ملاقات های اعضای جرگه

۶.اساسنامه تلویزیون مشرانوجرگه

۷.طرزالعمل تنظیم  تشریفات اعضای جرگه

۸.طرزالعمل تنظیم سفرهای داخلی و خارجی اعضا و کارکنان دارالانشای مشرانوجرگه

۹.طرزالعمل  ثبت مباحثات پارلمانی وتنظیم امورتخنیکی جلسات (هنسرد)

نوت : طرزالعمل های ذکر شده تحت تعدیل میباشند!