صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۴ میزان ۱۴۰۰
IPUlogo.jpg

اتحادیه بین الپارلمانی

(IPU)

Inter-Parliamentary Union

اتحادیه بین الپارلمانی یک سازمان بین المللی مرکب از پارلمانهای کشور های دارای حاکمیت است این سازمان در سال ۱۸۸۹ به ابتکار دو تن از متخصصین امور پارلمانــی ( ویلم رندال کرمر از انگستان) و 

( فریدریک پاسی از فرانسه ) که اشخاص صلح خواهی بودند در پایتخت فرانسه شهر پاریس بنیانگذاری و در سال ۱۹۲۱ بطور رسمی به شهر ژینوا کشور سوئیس انتقال یافت. در حال حاضر این اتحادیه دارای ۱۷۹عضو و ۱۲ عضو هماهنگ کننده یا متحد (شورای پارلمانی منطقوی) میباشد. کشور آمریکا در این اتحادیه به حیث ناظر اشتراک می نماید.

افغانستان بار اول در سال ۱۹۹۰ ماه مارچ عضویت این اتحادیه را کسب کرد، در سال ۱۹۹۲ ماه اپریل از اثر جنگهای داخلی عضویت خویش را  از دست داد، بعد از چند سال جنگ افغاستان توانست که برای بار دوم در سال ۲۰۰۷  ماه می در ۱۱۷مین اجلاس که در کشور اندونیزیا شهر جاکارتا برگزار گردید عضویت اتحادیه را بدست آورد.

رئیس اتحادیه بین الپارلمانی: شورای رهبری اتحادیه بین الپارلمانی یا IPU  رئیس اتحادیه را برای مدت سه سال انتخاب می نماید. رئیس اتحادیه پارلمانی از جمله روئسای اسبق شورای رهبری اتحادیه باشد. در حال حاضر رئیس اتحادیه Mrs. Gabriela Cuevas Barron است که عضویت پارلمانی کشور مکسیکو را دارد.

انجمن سکرترجنرالان پارلمانها: سکرترجنرالان انجمن پارلمانها - اتحادیه بین الپارلمانی مارتین جنگونگ است  که از طرف شورای رهبری تعین میگردد. انجمن سکرترجنرالهای اتحادیه حثیت مستشاران را دراتحادیه دارند.

 سکرتریت اتحادیه پارلمانی مسئول برای تمام کارمندان این سازمان بوده که تحت اداره وکنترول مستقیم سکرترجنرال سازمان اتحادیه پارلمانی قراردارد که شخص سکرتر جنرال توسط شورای رهبری تعین میگردد.

اهداف این ساختار عبارتند از:

۱.  سهولت ارتباط شخصی بین اعضای پارلمان.

۲. در ارتباط با اتحادیه بین الپارلمانی، برای همکاری با پارلمان هایی که تقاضای کمک و حمایت                                                                                                   قانونی را دارند.

۳. برای مطالعه قانون و فعالیت  و رویه پارلمان .

 ۴ .  پیشنهاد سنجش برای پیشرفت و روش های کاری پارلمان های مختلف.

۵ . تأمین همکاری در بین خدمات پارلمان های مختلف.

وظایف وصلاحیت های سکرتریت قرارذیل است:

۱.   سکرتریت مقر دائمی اتحادیه بین الپارلمانی است.

۲. مراقبت از حضور دائمی اعضای اتحادیه و ترویج و تشویق در راستای جلب و اعضای جدید.

۳. تشویق وحمایه ازفعالیتهای تمام اعضای اتحادیه و تشریک مساعی در سطح تخنیکی جهت هماهنگ ساختن این فعالتها.

۴. تهیه و ترتیب سوالات که در جلسات اتحادیه بین الپارلمانی مطرح میگردد و توزیع اسناد و مدارک لازم در اسرع وقت.

۵. تهیه و تدارک اسناد لازم بمنظور کاربرد تصامیم شورای رهبری اتحادیه بین الپارلمانی.

۶. فراهم آوری  پیشنهادات لازم، پیشنویس پروگرام کاری وبودجه بمنظور ملاحظه و بررسی کمیته اجرائیه.

۷. فراهم آوری و توزیع معلومات مربوط به تشکیل و وظایف نهادهای نماینده گی این اتحادیه.

۸. حفظ روابط میان اتحادیه بین الپارلمانی  وسازمانهای بین المللی درمجموع ونماینده گی های این اتحادیه درکنفرانسهای بین المللی.

۹. مراقبت و حفظ ونگهداری از آرشیف اتحادیه بین الپارلمانی.

این سازمان (IPU) نقطه مرکزی برای گفتگوهای پارلمانی وهمچنان محل تلاشها برای استقرار صلح  و امنیت بین المللی درمیان مردم، ایجاد یک نهاد که نماینده گی از دیموکراسی و نماینده سالاری درجهان نماید.

اتحادیه بین الپارلمانی بر اساس اهداف ذیل به وجود آمده:

۱. گسترش روابط ، هماهنگی و تبادله تجارب بین پارلمانها و وکلای تمام کشورهای عضو.

۲. بررسی سوالات که به اساس علایق بین المللی مطرح میگردد ، و اظهار نظر درمورد موضوعات ذیعلاقه وکلا وپارلمانهای عضو.

۳. همکاری در زمینه دفاع ورشد حقوق بشر که یکی از عوامل اساسی انکشاف دیموکراسی پارلمانی است.

۴. همکاری درراستای بهبود دانش کاری و نهادهای نماینده گی اتحادیه تقویه و توسعه مفاهیم عملی درین نهادها.

این اتحادیه اهداف سازمان ملل متحد را پیگیری نموده که در حقیقت مساعی و تلاش های کاری این سازمان را دریک همکاری نزدیک با ایشان حمایه و پشتبانی می نماید. همچنان با سازمان های منطقوی بین المللی اتحادیه بین الپارلمانی این سازمان، سازمان های دولتی و غیر دولتی با اهداف مشابه ایجاد گردیده همکاری می نماید.

عضویت: در حال حاضر در حدود ۱۷۹ پارلمان ملی کشورهای دارای حاکمیت عضویت این اتحادیه را دارا می باشد، ۱۲ پارلمان منطقوی حیثیت عضو هماهنگ کننده یا متحد را دارا اند و اکثریت اعضای اتحادیه هم اکنون شامل یکی از شش گروپهای جیوپولتیک فعال در اتحادیه اند.

منابع تمویلی:  اتحادیه بین الپارلمانی علاوه براینکه بودجه عامه را دریافت می نماید از طرف اعضا نیز از لحاظ مالی اداره میگردد هر عضو اصلی اتحادیه و اعضای هماهنگ باید همکاری و پرداخت سالانه در مورد مصارف اتحادیه در تطابق با مبلغ که از طرف شورای رهبری تصویب گردیده است، داشته باشند. عضو که سهل انگاری و تعلل در پرداخت تعاون مالی اش به اتحادیه نموده است حق رای را در گروه هیئت رهبری نخواهد داشت، اگر مبلغ قابل پرداخت از طرف عضو مربوطه بالغ بر و یا اضافه از مبلغ سالانه باشد باید برای دو سال این مبلغ را بپردازد.

جلسات: اتحادیه بین الپارلمانی سالانه دو بار تشکیل جلسه می نماید و مصارف این جلسات از طرف آن عده کشور های عضو پرداخته می شود که توان مالی دارد محل جلسه و تاریخ برگذاری آن توسط شورای رهبری تعین میگردد، در شرایط استثنائی شورای رهبری تصمیم تغییر و تبدیل و محل جلسه شورا را خواهد گرفت و یا تصمیم اتخاذ می نماید که جلسه مجمع برگذار نگردد.

حق رای دادن پارلمان افغانستان : در انتخابات اتحادیه بین الپارلمانی پارلمان افغانستان حق ۵ رای را دارا می باشد، ارتقای ظرفیت کاری اعضای پارلمان افغانستان از طریق فراگیری تجارب پارلمانی از رهنمود های پارلمان های عضو اتحادیه و در صورت لزوم ارائه سوالات ایجاد شده در پارلمان کشور ما به دارالانشأ اتحادیه بین الپارلمانی و در یافت جوابات و راه حل های معقول و مناسب به آن .

تعدیل در اساسنامه:

هر پیشنهاد مبنی بر وارد ساختن تعدیل در اساسنامه اتحادیه بین الپارلمانی حد اقل سه ماه قبل از برگذاری جلسه عمومی اتحادیه کتباً به سکرتریت اتحادیه تسلیم گردد، بمجرد دریافت چنین پیشنهادات تعدیل موضوع را فوراً با اعضای اتحادیه در میان گذاشته و تحت غور و بررسی قرار میدهد در ضمن چنین پیشنهاداتی باید شامل اجندای جلسه گردیده و مورد رسیده گی قرار گیرد.

ارگانهای اتحادیه بین الپارلمانی یا IPU

ارگانهای اتحادیه بین الپارلمانی قرار ذیل است:

شورای رهـــــــــــبری             Governing Council

کمـــــــــــیته اجرائیه  Executive Committee

دارالانشأ یا سکرترجنرال Secretariat

اتحادیه بین الپارلمانی داری سه کمیته دایمی، چهار کمیته فرعی و چهار گروپ کاری میباشد، که وظایف مختلفه را به پیش میبرند.

کمــیته های دایمی عبارتند از:

۱. کمیته صلح و امنیت بین المللی

    Committee on peace and international security

۲.  کمیته توسعه پایدار امور مالی و تجارت

     Committee on sustainable development finance and trade

۳. کمیته حقوق بشر و دیموکراسی

   Committee on democracy and human rights

اتحادیه بین الپارلمانی دارای شش گروپ جیوپولیتیک ( (Geopolitical groups می باشد که قرار ذیل است:

۱. گروپ جیوپولیتیک افریقا که ۵۲ عضو دارد.

African Group (52 members)

۲. گروپ جیوپولیتیک عرب که ۲۱ عضو دارد.

         Arab group (21 members)

۳. گروپ جیوپولیتیک اسیاپیسفیک که ۳۶ عضو دارد.

   Asia- pacific Group (36     members)

۴. گروپ جیوپولیتیک ایروایشیا که ۹ عضو دارد

   Eurasia Group members (9members)

۵. گروپ جیوپولیتیک امریکا لاتین که ۲۵ عضو دارد.

   Latin American Group (25 members)

۶. گروپ جیوپولیتیک دوازده جمع که ۴۷ عضو دارد.

  Twelve Plus Group (47 members)

کشور که در گروپها جیوپولیتیک عضویت ندارد عبارت از آذربایجان است  و قابل یاد آوری است که افغانستان در گروپ جیوپولیتیک آسیاپیسفیک قرار دارد.

شورای رهبری بصورت اخص دارای وظایف وصلاحیتهای ذیل می باشد:

۱.  اتخاذ تصامیم درموردعضویت وتجدید عضویت اعضای این اتحادیه ، همچنان بحالت تعلیق دراوردن عضویت ایشان.

۲. اتخاذتصامیم درموردمحل وتاریخ تدویرجلسات اسامبله.

۳. پیشنهاد درمورد تعین رئیس جلسه.

۴. اتخاذ تصمیم درموردتدویرجلسات توسط سازمان اتحادیه بین الپارلمانی،همچنان ایجاد کمیته های موقت بمنظورمطالعه وبررسی مشکلات درمواردخاص،تا اینکه چگونگی وکیفیت متعلق به ان را مشخص ساخته ونظریات خویش را درموردحل وفصل ان ابراز نمایند.

۵. تعداد کمیته دایمی را تعین کرده وهمچنان لایحه وظایف این کمیته را تهیه وترتیب می نماید.

۶. درتعین کمیته های دایمی ،موقت، کمیته های خاص وگروپهای کاری باید اساسات جیوپولیتیک ،جغرافیائی ، منطقوی ،ساحوی وتوازن جنسی را در ترکیب این ارگانهاجداًدرنظرداشت.

۷. بمنظور تعین گروپ ناظرین در جلسات سازمان اتحادیه بین الپارلمانی وهمچنان حقوق ومسئولیتهای شان که تصمیم درمورداینکه کدام یک ازسازمانهای بین المللی وسایرین که منظماً حیثیت ناظررا درجلسات این اتحادیه داشته باشند، برعلاوه اینکه از ناظرین سازمانهای بین المللی منظماً دعوت بعمل می اید تا بعضاًدر زمنیه مطالعه وتدقیق موضوعات خاص که شامل اجندای شورای میگردد کمک وهمکاری نمایند.

اعضای متحد اتحادیه عبارتند از :

۱. پارلمان امریکای مرکزی

۲. شورا مقننه افریقایی شرقی

۳. پارلمان اروپا

۴. پارلمان امریکای لاتین و کارابین

۵. جلسه شورای پارلمانی اروپائی

۶. اتحادیه پارلمانی اقتصادی کشور های افریقا غربی

۷. اندین پارلمان

۸. کمیته بین الپارلمانی پولی و اقتصادی افریقائی غربی

۹. پارلمان عرب

۱۰. شورای کشور های آزاد و مشترک المنافع

۱۱. اتحادیه پارلمانی اقتصادی افریقای مرکزی

۱۲. شورای پارلمانی همکاریهای اقتصادی بحیری سیاه