صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

هیئت اداری دور هفدهم مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان

نایب منشی مشرانوجرگه

منشی مشرانوجرگه

نایب دوم مشرانوجرگه

نایب اول مشرانوجرگه

رئیس مشرانوجرگه

سال تقنینی

داکتر محمد فیصل سمیع

مولوی عبدالله قرلق

داکتر محمد آصف صدیقی

محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال اول

۶-۳-۱۳۹۸

الی

۱-۱۱-۱۳۹۸

0700444441 و0798444441

 

0799618799 و077618799

 

 

0799181225

 

0700274689

 

0700005858

 

شماره