صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۶

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 1 عقرب 1396 هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید  

  درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، پیرامون چگونگی تامین امنیت علمای کرام درکشورصحبت گردیده، تصامیم لازم اتخاذ شد و درضمن  ترورسه تن ازعلمای کرام درولایت فاریاب که به تازگی ازسوی دشمنان کشورصورت گرفته است با شدید ترین الفاظ نکوهش گردید و به روح شهدای مذکور اتحاف دعا صورت گرفت.

  دربخش دیگرجلسه پیرامون وضع عمومی امور ارشادی درکشور، چگونگی تبلیغ علما درمساجد وامورحج، اکمال پروسه حج سال جاری وگزارش کمیسیون مواصلات ومخابرات درزمینه مطالعه گردیده قراربرآنشد که وزیرارشاد، حج واوقاف وسایرمسوولان ذیربط آن وزارت درنشست بعدی کمیسیون حضور یافته پیرامون مسایل مطروحه به سناتوران توضیحات ارایه نمایند.

1-Aqrab96-Farhangi.JPG

دراخیرجلسه پیرامون مشکلات عدیده معلمان کشور از رهگذرمعاشات وعدم پرداخت به موقع آن، امتیازات وحق الزحمه معلمان ویک سلسله موضوعات دیگرمباحثی صورت گرفته، تصامیم اتخاذ شد.

   درجلسه کمیسیون امورزنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل ، روی پلان کاری ماه جاری مباحثی صورت گرفته وقرار شد مسوولین ذیربط حکومتی پیرامون چگونگی مصرف بودجه شان در مورد جندر دعوت گردند.

1-Aqrab96-Zanan.JPG

    در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، گزارش سالانه فعالیتها و دستاوردهای سال مالی 1395 و برنامه عملی سال مالی 1396 کمیسیون مستقل حقوق بشر مطالعه و فیصله شد تا رئیس آن کمیسیون در زمینه پیشنهادات کتبی در قانون جزا و خاصتا مواردیکه مغایر حقوق بشری و حقوق زنان میباشد در یکی از جلسات کمیسیون وضاحت دهد .ونیز قرار شد تا رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پیرامون گزارش سالانه ،پلان کاری و نحوه پروسه امتحان رقابتی کارمندان تدارکاتی ،دریکی ازنشست کمیسیون دعوت وبه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

1-Aqrab96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سیدصفی الله هاشمی معاون کمیسیون حملات اخیرتروریستی ولایت های کابل،غزنی،پکتیا،فراه،غوروقندهاربه شدت تقبیح گردیده ازضعف دستگاه کشفی واستخباراتی انتقاد به عمل آمد وتأکیدصورت گرفت که سکتورامنیتی کشور باید به وظایف ومکلفیت هایش طوردرست رسیدگی نماید واجازه ندهند تروریستان وحشی صفت بیشترازاین شهروندان کشور را به خاک وخون بکشانند.

دربخش دگررییس جلسه گزارش سفرهیئت مشرانوجرگه از جمهوری چک را ارایه نموده گفت هیئت مجلس درنشست که باوزیردفاع آنکشورداشت موضوعات مهم کشوری را مطرح نموده ومقامات کشورچک آمادگی نشان دادند که افغانستان را درعرصه های ترمیم طیاره ها،تعلیم وتربیه نیروهای امنیتی،فعال سازی فابریکات سمنت سازی وموترهای برقی همکاری خواهندنمود.

1-Aqrab96-Bio.JPG

دراخیرپیرامون سفررییس جمهوری کشور به ولایت پکتیا وارتقای آن ولایت به درجه اول و تقسیم ولسوالی زرمت به دو ولسوالی استقبال به عمل آمده گفته شدکه حکومت نباید خانواده شهدا را فراموش نمایدبلکه به مشکلات شان رسیدگی نماید ونیز ازسفرقریب الوقوع وزیرخارجه ایالات متحده امریکا به جمهوری هندوستان یاد آوری گردیده ابراز امیدواری گردیدکه هردوجانب مسایل امنیتی افغانستان را که همه روز ازمردم آن قربانی می گیرد را به بحث گیرند.