صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزروی موارد مختلف تدویریافت

    درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی، روی وضعیت امنیتی کشور مباحث صورت گرفت وفیصله شد تا وزیردفاع ملی، وزیرامورداخله ورییس عمومی امنیت ملی دریکی ازجلسات کمیسیون پیرامون تدابیرامنیتی، راه اندازی عملیات ها درفصل زمستان، تقویه نیروهای امنیتی وبرخی موارد دیگر معلومات ارایه نمایند.

دربخش دیگرجلسه رییس امورصحیه وزارت امورداخله همراه باچندتن از دکتوران شفاخانه مرکزی 300بسترپولیس به پاس خدمات ارزنده ورسیدگی بهترشان به زخمیان ومریضان نیروهای پولیس مورد تقدیر قرارگرفته تقدیرنامه های کمیسیون برایشان اهداگردید.

درقسمت دیگر اعضای کمیسیون سوالات شانرا پیرامون اختطاف ها، افزایش جرایم جنایی، سرقت های مسلحانه وترور درشهرجلال از قوماندان امنیه ولایت ننگرهار مطرح نمودند.

پاسوال غلام سنایی ستانکزی قوماندان امنیه آن ولایت درزمینه گفت وضعیت امنیتی دراین اواخر طورنسبی بهبود یافته وهماهنگی میان نیروهای امنیتی ورهبری ولایت بوجود آمده است ونیز طی چند روزهای اخیر 126تن اعضای فعال داعش ازشهرجلال آباد ولایت ننگرهاربازداشت شده اند، ونظربه فیصله شورای نظامی ولایت کمربند امنیتی شهری ایجاد و22پوسته جدید امنیتی افرازشده است همچنان علاوه ازپاکسازی شیشه های سیاه وسایط حدود600میل اسلحه مختلف ازنزد افراد مسلح غیرمسئول جمع آوری گردیده است.

پاسوال ستانکزی افزود در بیشترین موارد حملات تهاجمی دشمن دفع گردیده اما نسبت به نفوس ولایت وموجودیت نقاط باز باکشور پاکستان تشکیل موجود امنیتی بسنده نمی باشد باآنهم باشندگان ولایت ننگرهار دراکثریت موارد هماهنگی وهمکاری خوب بانیروهای امنیتی شان دارند.

موصوف دراخیرگفت داعشیان تلاش داشتند تا مکاتب وپوهنتون هارا درشماری نقاط مسدود بسازند اما موفق به این کارنشدند ونیز درولسوالی های بتی کوت ونازیان باشکست مواجه شدند ومراکز سازماندهی فعالیت های تروریستی و رادیوی محلی شان نابود گردید.

19-Qaws97-Dfai.JPG 

      درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین با معاون ریاست جرایم سنگین در رابطه به برخورد منسوبان آن ریاست با سناتوریوسف نورستانی مباحثی صورت گرفت.

     درجلسه پس ازتوضیحات سناتورمحمد یوسف نورستانی ومعاون ریاست جرایم سنگین کمیسیون خاطرنشان گردید که تعقیب اعضای شورای ملی درماده 102 قانون اساسی تصریح گردیده باید ادارات عدلی وقضایی وسایرارگان های مطابق آن اجراات لازم نمایند.

 19-Qaws97-Adli.JPG

     درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی، شکایت مالکین بلاک هفتاد A شهرک امارات مربوط ناحیه پانزدهم شهرکابل مبنی برجلوگیری مسئولین امنیتی بخاطراستفاده  نکردن ازآپارتمان مذکور بخاطر تهدید آپارتمان مذکوربه تاسیسات میدان هوایی که موضوع درجلسات قبلی کمیسیون درحضورداشت معاون قومندانی امنیه ولایت کابل وقومندان محافظت اطراف میدان هوایی مطرح بحث قرارگرفته بود که مسئولین مذکورضمن ارائه معلومات پیرامون موضوع افزودند مطابق به هدایت مقامات کشور وزارت اموشهرسازی مسئولیت احاطه شهرک مذکوررا به عهده داشت که متاسفانه تا اکنون درزمینه اقدام ننموده اند که نهایتاً موضوع درجلسه امروزکمیسون درحضورداشت روئسای مربوطه وزارت امورشهرسازی مطرح بحث قرارگرفت .

   کمیسیون  پس ازاستماع توضیحات اراکین مذکورفیصله به عمل آورد  تا وزارت امور شهرسازی در تسریع روند احاطه شهرک مذکوراقدام نموده و به وزارت امورداخله نیزمکتوب ارسال گردد تا مطابق به هدایت شورای عالی امنیت ملی درراستای تخلیه منازل عارضن اقدام نمایند ودرصورت که آن وزارت کدام ملاحظاتی داشته باشند موضوع دریکی ازجلسات آینده  با مسئولین ذیربط مطرح بحث قرارخواهد گرفت.

        دربخش دیگرجلسهً شکایت 87 تن فارغ التحصیلان  دوره ماستری پوهنتون جودپورایالت راجستان هندوستان با مسوولان ذیربط وزارت های تحصیلات عالی وامورخارجه مطرح گردید.

ایشان مدعی اند ازپوهنتون مذکور فارغ گردیده ولی مسوولان درهندوستان ازطی مراحل اسناد تحصیلی آنها ابا می ورزند.

 مسئولین مذکورباالنوبه معلومات ارائه نموده گفتند قرارمعلومات واصله ازاتشه فرهنگی سفارت افغانستان درهند، پوهنتون مذکورچندسال قبل بنابرعوامل فساداداری واصدارسند غیرقانونی دربدل پول ازسوی مسئولین دولت فدرال ایالت راجستان فعالیت ایشان غیرقانونی تلقی گردیده ومورد پیگرد قانون مقامات آن کشورقراردارد که جذب مجدد محصلین درآن پوهنتون سوال برانگیزمی باشد وافزودند  بنابردلایل فوق وزارت تحصیلات عالی ووزارت امورخارجه تاحال دراین پوهنتون تا اکنون هیچ یک ازمتقاضیان افغان را به گونه رسمی معرفی ننموده و محصلین شخصاً به آن پوهنتون مراجعه نموده اند به همین منظور ادارات رسمی کشوردرزمینه کدام الزامیت ندارند ، کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکوربه منظور جلوگیری ازواقعات مشابه وبی سرنوشتی جوانان تاکید به عمل آمد تا درراستای آگاهی دهی ازعواقب چنین اقدام خودسرانه با محصلین ومتقاضیان همکاری لازم صورت گیرد.

 19-Qaws97-Shikayat.JPG

دراخیرجلسه از کارکردهای داکتراسدالله صافی سرترینربخش جراحی اعصاب شفاخانه جمهوریت  با اهدای تقدیرنامه تحسین به عمل آمد.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، روی موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرال سویس، پیرامون مساعدت های تخنیکی، همکاری های مالی وکمک های بشری به داخل یک مقدمه 12ماده مورد بحث قرارگرفته و تصامیم لازم اتخاذ شد.

     دربخش دیگرجلسه حمله شب گذشته مخالفین مسلح درمرکزولسوالی المار ولایت فاریاب که درنتیجه آن 9 نفرشهید وسی تن ازاقارب سناتورمحمد نادرصفری  منشی کمیسیون مجروح شدند با شدید ترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفته برای شهدا بهشت برین وبه بازماندگان آن صبرجمیل استدعا شد.

 19-Qaws97-Mali.JPG

    درجلسه کمیسیون امور دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، در مورد آغاز کمپاین سراسری مبارزه علیه فساداداری صحبت واعضای کمیسیون از آغاز این پروسه حمایت شانرا اعلام نمودند .

در بخش دیگر در مورد عرایض واصله از جمله ورقه عرض اهالی چهار دهی کابل مبنی برممانعت اعمار منار تحت تاج چهار قلعه چهاردهی صحبت و تصامیم اتخاذ گردید.

 19-Qaws97-Farhangi.JPG

    درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون در حالی‌که رئیس و وبرخی اعضای کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی نیز حضور داشتند، روی موضوع ادعاهای یک تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان مبنی بر آزار و اذیت جنسی شماری از بانوان ازسوی برخی مسئولین کمیته ملی المپیک مورد بحث قرار گرفت.

اعضای کمیسیون مشکلات موجود فرا روی بانوان را درتمام سطوح جامعه بخصوص فدراسیون‌های ورزشی نگران کننده خوانده، افزودند این قضیه نه تنها برجامعه ورزشی کشورلطمه بزرگ وارد نموده،  بلکه نگرانی‌های بزرگی را برای خانواده‌ها و جامعه ببار آورده است.

سپس رئیس عمومی تربیت بدنی وسپورت ازاجراآت کاری آن اداره طی سال روان معلومات داده، گفت خوشبختانه انتخابات فدراسیون‌ها مطابق قانون صورت گرفته و درچوکات قانون فعالیت می‌نمایند؛ امامتآسفانه فدراسیون فوتبال حاضربه انتخابات نشده وبه این اداره وهیچ نهاد دیگری نیز اجازه انتخابات را نداده است واضافه نمود که این اداره مشکلات موجود در اداره فدراسیون فوتبال را می‌پذیرد؛ اما موضوع ادعاهای بانوان تیم فوتبال تحت بررسی اداره لوی حارنوالی قرار دارد که نتایج تحقیقات نشان خواهد داد که این موضوع در حد یک شایعه بوده و یا هم حقیقت داشته است.

رئیس عمومی تربیت بدنی گفت متأسفانه رقم  ورزشکاران قشراناث بیشتر از یک فیصد کل ورزشکاران را تشکیل می‌دهد؛ اماتلاش‌ها جریان دارد تا این رقم به بیشترازبیست فیصد افزایش یابد وجهت حل مشکلات ورزشکاران قشراناث یک ریاست درتشکیل ریاست عمومی تربیت بدنی وسپورت بنام ریاست رشد وتوسعه زنان ایجاد شده وتلاش‌ها جریان دارد تا این ریاست به معینیت ارتقایابد.

وی علاوه کرد که چگونگی لباس بانوان ورزشکار در میدان‌های ورزشی  در ماده 31 قانون ورزش گنجانیده شده وتمام شرایط و ضروریات موجود در آن تذکرداده شده است.

اعضای کمیسیون ضمن ابرازتأسف ازخودسری‌ها درفدراسیون فوتبال تاکید نمودند که ادارات عدلی وقضایی، قضیه مذکور را مورد بررسی همه جانبه قراردهند و نتایج دریافت شده را با مردم افغانستان شریک سازند ونیزاز ریاست عمومی تربیت بدنی وسپورت خواسته شد تا مطابق قانون و شریعت اسلامی در قسمت مصونیت کاری و رشد وتقویت دختران وزنان ورزش کار تلاش‌های همه جانبه نمایند.

19-Qaws97-Rifai.JPG 

    درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرال سویس، پیرامون مساعدت های تخنیکی، همکاری های مالی وکمک های بشری به داخل یک مقدمه 12ماده مورد تایید قرارگرفت.

     همچنان درجلسه، ازاقدامات رئیس جمهورمبنی برافزایش سهم زنان درکمیته های شورای صلح درولایات استقبال وقدردانی صورت گرفت.  

19-Qaws97-Zanan.JPG 

    درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه "سلطانی" ، روی معاهده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبکستان درمورد مساعدت‌های حقوقی درموضوعات مدنی وجنایی مورد بحث اعضای قرارگرفته، تصامیم اتخاذشد.

دربخش دیگرجلسه روی مشکلات افراد بی بضاعت، معلولین وورثه شهدا صحبت گردید، ازادارات ذیربط حکومتی، موسسات مددرسان ملی بین المللی وتجاران ملی کشورخواسته شد که برای این مستحقین ازهرگونه کمک ومساعدت دریغ نورزند.

 دربخش دیگرجلسه درموردشکایت شیرعلم که دردفاع ازکشورهردوپای خویش را ازدست داد واکنون مدت9ماه می‌شود که حقوق تقاعدش باوجود تلاش‌های مکررتا اکنون اجرانگردیده است صحبت گردید. اعضای  کمیسیون ضمن ابرازنگرانی درزمینه تاکید نمودند که وزارت امورداخله وبه ویژه مسولین شهدا ومعلولین آن وزارت درطی مراحل اسناد  شیرعلم نام وسایرافراد که درجریان جنگ معلولین می‌گردند، اجراآت لازم نمایند.

19-Qaws97-Malolin.JPG 

    درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، روی عرایض اهالی چهاردهی شهر کابل مبنی برممانعت اعمار منار تاریخی به نام (چهار دهی) در داخل گلدان متصل به مسجد شریف محمد مصطفی به مصرف اهالی آن ساحه، از سوی شاروالی کابل و موضوع کانکریت ریزی کوچه‌های قریه جات اهالی متذکره با 30 فیصد همکاری از سوی مردم محل و 70 فیصد مصارف از بودجه شاروالی کابل طی تفاهمنامه دو جانبه به امضا رسیده بود مباحثی صورت گرفت. اهالی متذکره مدعی اند که 30فیصد سهم مردم در حدود 15 الی 20 هزار افغانی می‌شود که پرداخت آن از توان مردم نمی‌باشد آن‌ها خواهان تجدید نظر درتفاهمنامه وسهم 10 فیصدی مردم می‌باشد ؛ قرارکمیسیون برآن شد تا سرپرست شاروالی کابل در موارد متذکره توضیحات ارایه نماید.

همچنان روی حوادث اخیر جنایی مبنی بر اختطاف رئیس تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد صحبت و تاکید به عمل آمد عاملین قضیه گرفتار و به قانون سپرده شوند و نیز برای جلوگیری این چنین واقعات تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردد. دربخش اخیر در مورد باز شماری آرای انتخابات ولسی جرگه صحبت وفیصله به عمل آمد که کمیسیون‌های انتخاباتی با حفظ بی طرفی کامل به آرا پاک مردم ارج گذاشته وشفافیت در پروسه انتخابات را عادلانه تامین نمایند.

 19-Qaws97-Mukhabirat.JPG

    درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست داکترمحمد آجان منگل، روی موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرال سویس، پیرامون مساعدت های تخنیکی، همکاری های مالی وکمک های بشری به داخل یک مقدمه 12ماده مورد بحث قرارگرفته و تصامیم لازم اتخاذ شد.

    دربخش دیگرجلسه خاطرنشان گردید که به اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت درسالجاری بیش ازهفتصد هزار ازمهاجران افغان ازایران به کشورشان عودت می نماید که درمقایسه به سال گذشته حدود چهل درصد افزایش را نشان می دهد، کمیسیون درپیوند به این مساله ازحکومت خصوصاً از وزارت های امورمهاجرین وعودت کننده گان وزراعت ومالداری می خواهد که درقسمت حل مشکلات عودت کنندگان وزمینه اشتغال زایی به ایشان تدابیرلازم را اتخاذ نماید.

19-Qaws97-Aqwam.JPG