صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان موضوعات مختلفی رابه بحث گرفتند.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلا شریفی منشی کمیسیون، با شرکت مسوولان جندر وزارت ارشاد، حج واوقاف، کمیسیون شکایات انتخاباتی، اداره آمادگی مبارزه با حوادث، واداره محیط زیست درمورد پلان های سال روان، تغییرنام واحد جندر به یک نام دیگر، تشکیل واحد جندر وبرخی مسایل دیگرتدویر گردید.

مسولان مذکور بالنوبه  درمورد چگونگی آگاهی دهی زنان ازحقوق شان ازطریق منابرومساجد درمرکز وولایات، تدویرورکشاپ ها وسمینار ها وبرخی مسایل دیگرمعلومات داده اما ازکمبود منابع مالی وبرخی مسایل دیگر شکایت نموده خواهان رسیدگی به آن شدند که ازسوی کمیسیون درحل مشکلات شان مطابق به صلاحیت های وظیفوی اطمینان داده شد.

27-Jawza98-Zanan.JPG 

جلسه کمیسیون امنیت داخلی و اموردفاعی به ریاست محمد هاشم الکوزی روی وضعیت امنیتی کشور بحث نموده ناامنی های ولایات شمال کشور را نگران کننده دانسته واز مسوولین امنیتی خواست تا در تامین امنیت آن توجه جدی مبذول دارند. و فیصله به عمل آمد تا وزرای دفاع ملی و داخله در جلسه آینده کمیسیون اشتراک نمایند. همچنان از کشته شدن یکتن از مجرمین بنام نبی کوهبندی توسط نیروی های پولیس در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل قدردانی گردیده و تاکید به عمل آمد تا قانون بالای همه مجرمین یکسان تطبیق گردد.

در بخش دیگر جلسه اختلاس ششصد میلیون افغانی از بابت قرارداد گوشت منسوبین وزارت امور داخله به بحث گرفته شده وگفته شدازاینکه حقوق حقه سربازان توسط مفسدین تا این حد دستبرد میگردد نمایانگردست داشتن حلقه بزرگی است که باید بطورجدی بررسی گردد.      

 27-Jawza98-Dfai.JPG

جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکتر گل محمد رسولی رئیس کمیسیون، قرار بود در جلسه امروز کمیسیون سرپرست وبرخی مسوولین دیگری وزارت معادن وپترولیم پیرامون اجراآت کاری آن وزارت وبرخی شکایات واصله به این کمیسیون مبنی بر استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق سنگ های قیمتی به بیرون از کشور، برطرفی برخی کارمندان آن وزارت در زون شمال ، فعالیت غیر قانونی برخی شرکت های ریگریشن ساحه ولسوالی پغمان ودها مشکل دیگر توضیحات ارایه بدارند؛ اما  مسوولین متذکره بدون دلایل مقنع به جلسه کمیسیون اشتراک ننمودند . اعضای کمیسیون عملکرد مسوولین متذکره را خلاف قانون دانسته اظهار داشتند که معادن افغانستان سرمایه ملی همه اتباع این کشور بوده واستفاده درست از آن سبب ایجاد زمینه های شغلی، خود کفایی و رشد اقتصادی کشور می شود  ؛ اما گزارش ها همواره حاکی از آن بوده است که از این منابع استفاده شخصی صورت می گیرد و به شکل غیر قانونی استخراج می گردد. وازسوی دیگرموجودیت فساد اداری وضعف در مدیریت معادن از جانب مسوولین مربوطه سبب شده است که این سرمایه ملی بدست چند فرد محدود قرارگیرد و مخالفین و زورمندان سالانه میلیون هادالر از این بخش عاید بدست آورند.

 درجلسه کمیسیون فیصله درصورتیکه رهبری وزارت معادن وپترولیم در یکی از جلسات بعدی کمیسیون حاضر نگردد، کمیسیون مطابق صلاحیت های قانونی خویش در زمینه تصامیم لازم اتخاذ خواهند نمود.

همینگونه درجلسه پیرامون عرضه خدمات صحی در ولایات فاریاب و ننگرهار و برخی مناطق صحبت به عمل آمده تصمیم بر آن شد تا وزیر صحت عامه و مسوولین مربوطه آن وزارت در جلسه کمیسیون شنبه مورخ اول سرطان درزمینه توضیحات ارایه نمایند.

27-Jawza98-Rifai.JPG 

طبق یک خبر دیگر هیئت کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکتر گل محمد رسولی رئیس کمیسیون امروزاز بخش های مختلف انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع افغانستان واقع کارته چهارم شهر کابل بازدید بعمل آورد.

در این بازدید رئیس انستیتوت ضمن خوش آمدید گفتن هیئت ازقدامت 90ساله نهاد آموزشی مذکور یاد آوری نمود گفت این نهاد در زیر سقف تشکیلاتی اداره مستقل تخنیکی و مسلکی افغانستان فعالیت داشته که توانایی های و عملکرد وساخته های دستی شاگردان آن در شهر بی نظیرو پیشتاز می باشد؛ اما موصوف از کم توجهی برخی نهاد ها به منظور اعطای قرارداد های مربوط به هنر های زیبا وبرخی مسایل محیط زیستی یاد آوری نموده گفت برخی نقاشی ها و ساخت های دستی محیط زیستی و زیبای های را که امروزه شاگردان این انستیتوت انجام میدهند کم یاب بوده؛ اما در مقابل نهاد های دولتی همچو اجراآت و کارهایشان را به موسسات و افراد واشخاص غیر دولتی باقیمت های گزاف به قرار داد میدهند که در زمینه از جانب رئیس کمیسیون وعده همکاری لازم داده شد.

سپس درهیئت کمیسیون نقاشی های دستی شاگردان آن انستیتوت که به منظور تشویق وترغیب مردم به محیط زیست پاک، راه اندازی شده بود رسما افتتاح شد. به همینگونه در این بازدید هیئت کمیسیون از تمام آثار هنری و نقاشی های دستی آن انستیتوت بازدید نموده و این اقدام ایشان را در راستای نهادینه ساختن فرهنگ پاک و عاری از آلودگی های محیط زیستی موثر دانسته، وعده سپردند تا به تمام پیشنهادات و مشکلات آنان از طریق این کمیسیون رسیده گی نموده وقرارشد رهبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و رئیس وبرخی استادان آن نهاد تعلیمی و تخنیکی دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون  مورد تقدیر قرارگیرند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایات شهریان ووکلای گذرنواحی مختلف شهرکابل مبنی برصدوربل صرفیه برق هردوما یک بار وکاهش آن به یکماه  با معینان وزارت های مالیه، انرژی وآب، امورشهرسازی واراضی، اقتصاد ومعاون عملیاتی شرکت برشنا مطرح بحث قرارگرفت.

   مسوولان ضمن ارایه توضیحاتی گفتند طرح اجرای ماهانه بل برق سال گذشته با هماهنگی بعضی ازکمیسیون های شورای ملی راه اندازی گردیده بود؛ ولی با درنظرداشت 79 فیصد برق وارداتی ، بلند رفتن نرخ دالر، این طرح قابلیت اجرا را نداشت  ولی همین اکنون با هماهنگی ادارات سهام دار برشنا شرکت کارجریان دارد تا بادرنظرداشت قیمت تمام شد برق وارداتی وضایعات مسیرانتقال یک طرح همه جانبه ترتیب گردد که هم به نفع مردم وشرکت برشنا باشد.

درمقابل رئیس واعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین تاکید برتسریع روند ترتیب طرح مذکور نمودند.

   هکذا شکایات تعدادی اهالی مسجد محمدیه جوار لیسه عالی عبدالرحیم شهید درمربوطات ناحیه سیزدهم شهرکابل دراعتراض به ممانعت مسئولین معارف شهرکابل وآمرحوزه تعلیمی ازایجاد یک باب ذخیره آب درمربوطات مکتب مذکور به هدف استفاده اهالی ومتعلمین ازآن با معین اداری وزارت معارف مطرح بحث قرارگرفت.

   معین وزارت معارف ممانعت مسئولین را بدون درنظرداشت مستفید شدن بیست هزارخانواده و متعلمین لیسه ازذخیره مذکورغیرموجه تلقی نموده وبر حل این معضل تا یک هفته آینده  اطمینان داد.

   هکذا شکایت مسئولین ورهبری پولیس کابل ازرویه نامطلوب بعضی مسئولین ریاست حقوق با مسئولین امنیتی وملزم ساختن پولیس مبنی براخذ ضمانت ازمعروض علیه ازسوی پولیس بدون درنظرداشت صلاحیت وظیفوی مسئولین امنیتی ودست وپاگیربودن بعضی مقررات مبنی برعدم تجویزگرفتاری معروض علیه دراوقات رخصتی درحضورداشت رئیس حقوق کابل ، سرپرست قومندانی امنیه ولایت ، معاون شهری ورئیس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه ولایت کابل مطرح بحث قرارگرفت.

 27-Jawza98-Shikayat.JPG

   اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین فیصله نمودند که ریاست حقوق کابل با هماهنگی مقامات وزارت عدلیه واشتراک مسئولین اداره لوی سارنوالی وپولیس جلسات هماهنگی را درزمینه دایرنموده وطرح بیرون رفت ازاین معضل را تهیه نمایند وبه همین ترتیب به پاس قدردانی ازرشادت وپایمردی پولیس کابل مبنی بردفع وطرد 35 مورد حمله انتحاری ودو عراده موتربمب درایام عید سعید فطر، تقدیرنامه کمیسیون ومدال مشرانوجرگه به رهبری پولیس کابل وآمرین حوزه های امنیتی تفویض گردید .

دراخیرشکایات اسامی حاجی عطا جان مبنی برعدم تادیه مبلغ شش میلیون دالرموصوف ازسوی سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی مطرح بحث قرارگرفت که عدم اشتراک موصوف درجلسه کمیسیون به شدت انتقاد گردیده وتاکید گردید سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درجلسه آینده اشتراک نماید درغیراینصورت موضوع ازمجاری قانونی تعقیب خواهدشد.

درجلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، در مورد مسایل امنیتی شورای ملی با اشتراک رئیس امور امنیتی شورای ملی صحبت و تصامیم اتخاذ گردید هکذا در جلسه نامه شورای ولایتی ولایت ننگرها ر مطالعه و جهت اجراات بعدی به مراجع ذیربط آن ارسال گردید.

27-Jawza98-Emtizat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سیدصفی الله هاشمی، ازاشتراک رئیس جمهوری کشوردرنوزدهمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای که دربیشکک پایتخت کشورقزاقستان برگزارشده بود یادآوری گردیده ابرازامیداوری گردید که اجلاس مذکور درراستای امنیت وثبات درمنطقه ومبادلات تجاری درجهت منافع ملت ها ممدواقع گردد.

دربخش دیگرجلسه روی موافقت نامه میان جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت امارات متحده عربی پیرامون مبادله زمین درشهرکابل وابوظبی جهت اعمارساختمان های نمایندگی های سیاسی بحث گردیده ومورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

همینگونه درجلسه تفاهم نامه اداره خط آهن جمهوری اسلامی افغانستان وشرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری تاجکستان در راستای توسعه همکاریها دربخش خط آهن مطالعه گردیده جهت مداقه بیشتربه جلسه بعدی موکول شد.

 27-Jawza98-Bio.JPG

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه به ریاست محمدعظیم قویاش شکایت جمعیت اتفاق جوانان شهرک شیخ مصری ولایت ننگرهار به بحث گرفته شد. بنابر شکایت این جمعیت سرک رفت وآمد شهرک متذکره که یک شهرک رسمی است از سرک حلقوی الی شهرک شیخ مصری به امتداد چهارده کیلو متر خامه بوده که اثرات ناگوار اجتماعی را بار آورده است. با آنکه کار سروی و دیزاین این سرک از جانب وزارت فواید عامه قبلاً صورت گرفته و قرار بود جهت اعمار، هزینه آن در بودجه سال مالی 1398در نظر گرفته شود که نشده است. قرار برآن شد تا معینیت فواید عامه وزارت ترانسپورت در وسط سال مالی 1398برای اسفالت این سرک بودجه لازم در نظر گیرد.

در بخش دیگر جلسه شکایت برخی از روستانشینان کشور از بی عدالتی در تهیه و توزیع انرژی مورد بحث قرارگرفت. از انجاییکه از سال 1397 در چوکات وزارت احیاوانکشاف دهات برنامه انرژی روستایی آغاز گردیده ودرسال مالی 1398 به منظور ادامه و تطبیق این برنامه مبلغ دوصد میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده است. کمیسیون اقتصاد ملی جهت بررسی موضوع و رسیدگی به شکایات مردم، ازوزارت احیاوانکشاف دهات خواست تا به ارتباط پروژه متذکره در مورد چگونگی تطبیق برنامه وتوزیع انرژی بین روستاهای کشور به کمیسیون گزارش مکمل ارسال نماید.

27-Jawza98-Mali.JPG 

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، ضمن مطالعه گزارش سناتور گل احمد اعظمی از ولایت فراه ،پیرامون ورقه عرض باشنده گان قرای شرق خارجدره ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا مبنی برتغییر نقشه دیوار استنادی که قرار است توسط تیم سروی وزارت فواید عامه وشرکت قرار دادی یونت فولدر در جوار مسجد جامع نجراب اعمار گردد، صحبت به عمل آمده و گفته شد با تغییراین نقشه تعدادی از اهالی آن ساحه خساره مند خواهندشد و قرار کمیسیون برآن شد تا وزیر فواید عامه ورئیس شرکت متذکره جهت وضاحت موضوع و رسیده گی به شکایات مردم در یکی ازجلسات دعوت گردند .

27-Jawza98-Adli.JPG