صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید:

        درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، شکایت مکررقراردادیان مواد اعاشوی وزارت امورداخله با رؤسای لوژستیک ومالی آنوزارت ونماینده ریاست بودجه وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت.

      درجلسه مسوولان وزارت امورداخله ضمن تایید مقروضیت ازقراردادیان مذکور درمورد اجراات شان معلومات داده گفتند موضوع بخاطردریافت راه حل قانونی عنوانی وزارت مالیه فرستاده شده است تا یک راه اساسی ومعقول سنجیده شده وپول قراردادیان که ازسال های متمادی بالای وزارت امورداخله باقی می باشد پرداخت گردد ولی وزارت مالیه هنوزموفق به دریافت راه حل نشده است.

      دربخش دیگرجلسه شکایت شماری ازهموطنان ازورود مواد نفتی معافی، بی کیفیت بودن مواد نفتی، فساد ادارای دربعضی ازنمایندگی های ریاست مواد نفتی واداره نورم وستندرد درحضورداشت رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه ورئیس ارزیابی مطابقت اداره نورم وستندرد مورد بحث قرارگرفت.

        درجلسه توضیحات مسوولان قناعت اعضای کمیسیون را فراهم ننموده وتاکید گردید که ادارات ذیربط درمورد ورود مواد نفتی معافی وسایرمشکلات موجود با تشریک مساعی وهماهنگی درجلوگیری ازورود مواد نفتی بطورجدی اقدام نموده وازاجراات خویش عاجلاً به کمیسیون سمع شکایات گزارش دهند.

23-Mizan97-Shikayat.JPG 

       درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست میربهادرشاه واصفی منشی کمیسیون، روی مشکلات درموسسات تحصیلات عالی خصوصی، چگونگی تبدیلی محصلان ازیک نهاد تحصیلی به نهاد دیگر، نبود همکاری میان موسسات تحصیلات عالی خصوصی، چگونگی تقررواستخدام کادرهای علمی درنهاد های تحصیلی، کاریکولم درسی وبرخی مسایل دیگرصحبت وتصامیم لازم اتخاذ شد.

      دربخش دیگرجلسه ضمن صحبت درمورد چگونگی استفاده ازمکاتب دولتی به عنوان مراکز ومحلات رایدهی در28 میزان، ازآمادگی های مسوولان امنیتی بخاطرتامین امنیت وحمایت تخنیکی جامعه جهانی ازروند انتخابات استقبال گردید و تاکید به عمل آمد که باید درتامین امنیت هرچه بهتر این پروسه ملی  تلاش های بیشترصورت گیرد تا انتخابات پیشرو به شکل شفاف وامنیت کامل برگزار گردد.

 23-Mizan97-Farhangi.JPG

        درجلسه کمیسیون امورمعلولین و بازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، موضوع چگونگی اخذ جواز نهاد ها وسازمانهای اجتماعی معلولین که تاریخ جواز شان ختم گردیده است با رئیس انسجام وزارت عدلیه مباحثی صورت گرفت.

      سید عبدالقادر غیاثی رئیس انسجام وزارت عدلیه ضمن ارایه توضیحاتی گفت درسطع کشور حدود 260 سازمان اجتماعی وجود داشته و ثبت وراجستروزارت عدلیه می‌باشند وی همچنان پیرامون یکتعداد نهاد های که میعاد جواز شان ختم گردیده است  روشنی انداخته گفت هئیتی از سوی اینریاست توظیف گردیده و با آنعده از نهاد های که خلاف قانون به کار و فعالیت خویش ادامه میدهند برخورد قانونی خواهند نمود.

 سپس اعضای کمیسیون توضیحات موصوف را قناعت بخش خوانده گفتند ایجاب می نماید نهاد های معلولین درسطع کشور بخصوص شهرکابل بمنظوربهترسازی وانسجام، تحت یک اتحادیه قانونی یا فدراسیون تنظیم گردد تا به آسانی به مشکلات معلولان رسیدگی لازم صورت گیرد.

   هکذا درجلسه حملات انتحاری وانفجاری بالای مردم ملکی بخصوص در ولایات فراه ،تخار ،زابل، هلمند و هرات در زمان پیکارهای انتخاباتی با شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده، برای شهدا فردوس برین و برای بازمانده گان شهدا صبرجمیل استدعا گردید.

     دراخیرجلسه پیرامون تامین امنیت کامل شهروندان صحبت وتاکید بعمل آمد مسوولین امنیتی در روز برگزاری انتخابات وپیکارهای انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه اقدامات لازم را رویدست گیرند تا ازحوادث دلخراش جلوگیری به عمل آید.

 23-Mizan97-Malolin.JPG

       درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، با معین مالی واداری وزارت اقتصاد پیرامون چگونگی حمایت نهاد دیموکراسی ازبعضی نامزدان ولسی جرگه ومداخله آن نهاد درامورانتخابات مباحثی صورت گرفت.

       معین وزارت مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفت نهادی بنام دیموکراسی ثبت وراجستراین وزارت نبوده وازاین لحاظ ازفعالیت های آن نهاد وزارت اقتصاد معلومات ندارد وافزود دروزارت اقتصاد 2399 موسسه داخلی وخارجی ثبت بوده ودرهرشش ماه گزارش کاری خویش را ارایه می دارند ودرصورت عدم ارایه گزارش موسسه مذکورمنحل می گردد وبه همین منظور وبرخی تخطی های دیگر قراراست 553 موسسه درآینده نزدیک ازسوی وزارت اقتصاد منحل گردد.

       پس ازتوضیحات معین وزارت اقتصاد کمیسیون تاکید نمود که وزارت مذکور گزارش مفصل ازکارکردهای موسسات ثبت وراجسترشده را به آدرس کمیسیون ارسال نماید تا برمبنای آن تصامیم اتخاذ گردد.

      دربخش دیگرجلسه عریضه احمد نام کارمند اسبق تهیه وتدارکات ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه با سرپرست ریاست عمومی وسرپرست ریاست منابع بشری دارالانشای مشرانوجرگه مطرح گردید.

 23-Mizan97-Adli.JPG

   نخست سرپرست ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه پیرامون تشکیل و نیازمندیهای اداره توضیحات ارایه نمود بعداً سرپرست منابع بشری تعهد سپرد تا مشکل نامبرده را حل خواهند کرد.      دراخیرجلسه حمله به جان احمد ولی هوتک یکی ازورزشکاران رشته آزاد کشور که منجر به جراحت وی گردیده است با شدیدترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفته ازمسوولان ذیربط خواسته شد که هرچه عاجل عاملین این جنایت را شناسایی ومجازات نماید.

     درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلاشریفی معاون کمیسیون، ازآموزش زنان دربخش پروسس بادنجان رومی ازسوی وزارت زراعت درولایت غزنی مورداستقبال وحمایت اعضای کمیسیون قرارگرفته تاکیدشدکه ریاست های زراعت بارویدست گرفتن برنامه های موثردرولایات درعرصه های مالداری وصنایع دستی زنان روستایی اقدام نمایند.

  دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون ازانفجاردرمراسم عروسی درولایت لوگرکه باعث جان باختن شش فردملکی گردید یادآوری نموده ضمن تقبیح این عمل جنایتکارانه ازمسوولان ذیربط خواسته شدتا درشناسایی وگرفتاری عاملین قضیه تلاش نمایند.

دراخیرجلسه اعضای کمیسیون ازکسب عضویت سمیرا اصغری یک بانوی افغان درکمیته بین المللی المپیک استقبال نموده  واین کار برای تشویق جوانان به ورزش اثرگذارعنوان شد.

 23-Mizan97-Zanan.JPG

     درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست صالحه مهرزاد معاون کمیسیون، توقف هزاران کانتینرمال تجاره وارداتی وموردضرورت مردم که به نسبت تغییرات درپالیسی هاوهدایات مسوولین گمرکات وزارت مالیه درتمام بنادرکشورمتوقف گردیده است، مجدداًموردبررسی قرارداده، قرارشدجهت دریافت راه حل مناسب ، موضوع باحضورداشت معین گمرکات وزارت مالیه دریکی ازجلسات بعدی مطرح بحث قرارگیرد.

     دربخش دیگرجلسه قرارداد پروژه آبیاری وتولیدبرق خان آباد- دوم که میان وزارت انرژی وآب ونماینده شرکت هندی لینکوانفراتیک به امضارسید مباحثی صورت گرفته وتصمیم برآن شدکه روی چگونگی تطبیق قرارداد بامسوولان ذیربط درجلسات بعدی صحبت گردد.