صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸
لست رؤسای کمیسیون های مشرانوجرگه
سال سوم دور شانزدهم
Document چهارشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۲ اطلاعات بیشتر...
لست رؤسای کمیسیون های مشرانوجرگه
سال دوم دور شانزدهم
Document چهارشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۱ اطلاعات بیشتر...
لست رؤسا و اعضای کمیسیونهای مشرانوجرگه سال اول دور ۱۶
لست رؤسای کمیسیونها سال اول دور شانزدهم لست اعضای کمیسیونهای سال اول دروه شانزدهم
Document سه شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۰ اطلاعات بیشتر...
· لست اعضای کمیسیون سال چهارم تقنینی دلو ۱۳۸۷
· لست اعضای کمیسیون سال چهارم تقنینی دلو ۱۳۸۷
Document شنبه ۲۲ حمل ۱۳۸۸ اطلاعات بیشتر...
· لست روسای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال چهارم تقنینی دلو ۱۳۸۷
· لست روسای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال چهارم تقنینی دلو ۱۳۸۷
Document شنبه ۲۲ حمل ۱۳۸۸ اطلاعات بیشتر...