صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
لست رؤسای کمیسیون های مشرانوجرگه
سال دوم دور شانزدهم
Document چهارشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۱ اطلاعات بیشتر...
لست رؤسا و اعضای کمیسیونهای مشرانوجرگه سال اول دور ۱۶
لست رؤسای کمیسیونها سال اول دور شانزدهم لست اعضای کمیسیونهای سال اول دروه شانزدهم
Document سه شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۰ اطلاعات بیشتر...
· لست اعضای کمیسیون سال چهارم تقنینی دلو ۱۳۸۷
· لست اعضای کمیسیون سال چهارم تقنینی دلو ۱۳۸۷
Document شنبه ۲۲ حمل ۱۳۸۸ اطلاعات بیشتر...
· لست روسای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال چهارم تقنینی دلو ۱۳۸۷
· لست روسای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال چهارم تقنینی دلو ۱۳۸۷
Document شنبه ۲۲ حمل ۱۳۸۸ اطلاعات بیشتر...
ليست اعضای روسای کمیسیون های مشرانوجرگه
لست اعضای روسای کمیسیون های مشرانوجرگه
Document چهارشنبه ۱۹ جدی ۱۳۸۶ اطلاعات بیشتر...