صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۲ جدی الی ۶ جدی ۱۳۹۶)
از تاریخ ۲ جدی الی ۶ جدی ۱۳۹۶
Document شنبه ۲ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۱۱ قوس الی ۱۵ قوس ۱۳۹۶)
از تاریخ ۱۱ قوس الی ۱۵ قوس ۱۳۹۶
Document جمعه ۱۰ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۴ قوس الی ۸ قوس ۱۳۹۶)
از تاریخ ۴ قوس الی ۸ قوس ۱۳۹۶
Document شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (مورخ ۶،۸ و ۱۰ ماه عقرب ۱۳۹۶)
ز تاریخ ۶ الی ۱۰ ماه عقرب ۱۳۹۶
Document شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان از تاریخ ۱۵الی ۱۹ ماه میزان ۱۳۹۶
از تاریخ ۱۵الی ۱۹ ماه میزان ۱۳۹۶
Document شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...