صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
اجندای مشرانوجرگه
اجندای مشرانوجرگه از تاریخ ۱۳ قوس الی ۱۷ قوس ۱۳۹۵:
Document شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجندای مشرانوجرگه
اجندای مشرانوجرگه از تاریخ ۶ قوس الی تاریخ ۱۰ قوس ۱۳۹۵
Document شنبه ۶ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجندای مشرانوجرگه
اجندای مشرانوجرگه از تاریخ ۲۹ عقرب الی ۳ قوس ۱۳۹۵
Document شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجندای مشرانوجرګه
اجندای مشرانوجرګه از تاریخ ۲۲ عقرب الی ۲۶ عقرب ۱۳۹۵
Document شنبه ۲ عقرب ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجندای مشرانوجرگه
اجندای مشرانوجرگه از تاریخ ۱۵ عقرب الی ۱۸ عقرب ۱۳۹۵
Document شنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...