صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۷ قوس ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۱ قوس۱۳۹۷
Document شنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۰ قوس ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۴قوس۱۳۹۷
Document جمعه ۹ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
Document جمعه ۲ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۷ الی تاریخ ۳۰عقرب۱۳۹۷
Document جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۹ عقرب ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۳عقرب۱۳۹۷
Document شنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...