صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۶ سرطان ۱۳۹۷
Document جمعه ۱ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۶ جوزا ۱۳۹۷ الی تاریخ ۳۰ جوزا ۱۳۹۷
Document شنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۷
Document جمعه ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۲ جوزا ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۶ جوزا ۱۳۹۷
Document جمعه ۱۱ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۵ جوزا ۱۳۹۷ الی تاریخ ۹ جوزا ۱۳۹۷
Document جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...