صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۷ اسد ۱۳۹۶
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۷ جوزا ۱۳۹۶ الی تاریخ ۳۱ جوزا ۱۳۹۶
Document شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۰ جوزا ۱۳۹۶ الی تاریخ ۲۴ جوزا ۱۳۹۶
Document شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۳ جوزا ۱۳۹۶ الی تاریخ ۱۷ جوزا ۱۳۹۶
Document شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۶ جوزا ۱۳۹۶ الی تاریخ ۱۰ جوزا ۱۳۹۶
Document شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۶ الی تاریخ ۳ جوزا ۱۳۹۶
Document شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...