صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۷
Document جمعه ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۲ جوزا ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۶ جوزا ۱۳۹۷
Document جمعه ۱۱ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۵ جوزا ۱۳۹۷ الی تاریخ ۹ جوزا ۱۳۹۷
Document جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲ جوزا ۱۳۹۷
Document جمعه ۲۸ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
اجندای هفته وار مشرانوجرگه از تاریخ ۲۲ ثور ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۶ ثور ۱۳۹۷
Document شنبه ۲۲ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...