صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳ جوزا ۱۳۹۶
درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس فیصله شد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۷ حمل علاوه ازبحث آزاد، وزیرعدلیه د.ج.ا.ا پیرامون چگونگی تطبیق وتنفیذ قانون احزاب سیاسی، نشرقوانین درجریده رسمی وبرخی مسایل مرتبط به آن وزارت به پرس‌شهای سناتوران پاسخ ارای...
Document چهارشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۰ حمله علاوه ازبحث آزاد، گزارش هییت مشرانوجرگه ازفدراتیف روسیه استماع و روی اسناسنامه شورای اسلامی هوانوردی ملکی وموافقتنامه مصونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های اسلام...
Document چهارشنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه سیزدهم حمل علاوه ازبحث آزاد، گزارش سفرهیئت مجلس سنا ازکشورچین وگزارش سناتوران ولایات پنجشیر ونورستان استماع گردد ونیز بنابرپیشنهاد مردم مشرقی سید حسین عالمی بلخی وزیرامورمها...
Document چهارشنبه ۹ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا با پوهنمل غلام نبی فراهی وزیردولت درامورپارلمانی درمورد چگونگی تنظیم اراکین دولتی ومهمانان درجلسات
عمومی وکمیسیونهای مشرانوجرگه وبا جنرال گل نبی احمدزی قوماندان عمومی گارنیزون کابل پیرامون جلوگیری ازبرخورد دوگانه منسوبان آن ارگان با سناتوران، مباحثى صورت گرفت.
Document شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۹ حوت مسوولان سکتورامنیتی درمورد وضعیت امنیتی كشور به ویژه چگونگى حمله تروريستى به شفاخانه سردارمحمد داوود خان معلومات دهند. هكذا فیصله شد که درنشست عمومی ششم حمل س...
Document چهارشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...