صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷
درجلسه امروز کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی تعیین و برامورکاری کمیسیونها وسایرمسایل ذیربط بحث وتبادل نظرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ هشتم میزان علاوه از مباحث آزاد، گزارش سناتورولایت جوزجان ازآنولا ارایه شود ورییس اداره ملی حفاظت محیط زیست، معین وزارت انرژی وآب ورئیس عمومی آبرسانی...
Document چهارشنبه ۴ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، برعلاوه تعیین آجندای جلسات عمومی؛ رییس عمومی اداره امورریاست جمهوری پیرامون ملاحظات سناتوران در آن اداره پاسخ ارایه نمود.
درجلسه ضمن بحث روی تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله گردید که درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ اول ماه میزان طبق فیصله قبلی رهبری سکتورامنیتی کشور به پرسش های اعضای مجلس پاسخ ارایه نمایند وگزارش هیئت اعزام...
Document چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای کاری جلسات عمومی بعدی تعیین وروی وضعیت امنیتی واقتصادی کشورنظریاتی ارایه شد.
درکمیته رؤسا فیصله شد که درجلسه عمومی روزیکشنبه ۲۵سنبله، برعلاوه ارایه گزارش کاری کمیسیون امورمعلولین، گزارشات ولایتی سناتوران ازولایات هرات، پنجشیروزابل ونیزگزارش هییت اعزامی مجلس به کشور چین ...
Document چهارشنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،برعلاوه تعیین اجندای جلسات عمومی، قوماندان گارنیزون،معاون شاروالی کابل ومعاون رادیو تلویزیون ملی پیرامون مسایل مربوطه پاسخ ارایه نمودند.
نخست درکمیته رؤسا فیصله شد که درجلسه عمومی روزیکشنبه ۲۴ سرطان، علاوه ازمباحث آزاد، گزارش هییت های مجلس ازکشورلتوانیا و ولایت پکتیا ارایه گرددونیز در این جلسه گزارشات کاری کمیسیون های امور دف...
Document چهارشنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای کاری جلسات عمومی دوهفته بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درکمیته رؤسا قرارشد تا درجلسه عمومی روزیکشنبه دهم سرطان مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، متن فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل نام وزارت تجارت وصنایع به وزارت صنعت وتجارت وطرح تعدیل فقره (۳) ماده(۲۲) ق...
Document چهارشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...