صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ضمن تنظیم امورکاری کمیسیون ها وتعیین آجندای جلسات عمومی فیصله صورت گرفت که:
درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۱قوس علاوه ازبحث آزاد الی تکمیل شدن نصاب فرمان تقنینی شماره ۶۸درموردقانون حفاظت صنایع داخلی جهت بحث به جلسه تقدیم ونیزگزارش مشترک کمیسیون های مواصلات ومخابرات ورفاه عا...
Document چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست انجنیرحسیب الله کلیمزی نایب دوم ضمن تنظیم امورکاری کمیسیون ها وتعیین آجندای جلسات عمومی فیصله صورت گرفت که
درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ۱۴ قوس علاوه ازبحث آزاد؛ گزارش هیئت مشرانوجرگه ازاشتراک درکنفرانس تغییراقلیم ازکشورمراکش وگزارش ولایتی ولایت سرپل به جلسه ارایه ونیزمعین وزارت تجارت وصنایع،رییس اتحادیه ...
Document چهارشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۳ عقرب، علاوه ازبحث آزاد، روی طرح تعدیل برخی ازمواد (قانون مالیه برارزش افزوده) مباحثی صورت گرفته، گزارش هیئت کمیسیون مواصلات ومخابرات ازولایت ...
Document چهارشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیتۀ روسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست انجنیرفرهاد سخی نایب اول مجلس دایر شد.
درجلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله گردید که درجلسه عمومی روزیکشنبه شانزدهم عقرب برعلاوه بحث روی یاد داشت تفاهم سه جانبه میان افغانستان، پاکستان وترکمنستان درمورد صدور، ترانزیت وتورید برق ترک...
Document چهارشنبه ۱۲ عقرب ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست انجنیرحسیب الله کلیمزی نایب دوم آن جرگه،دایر شد.
در جلسه ضمن بحث روی اجندای جلسات عمومی فیصله شد که درجلسه عمومی مورخ دوم عقرب علاوه ازبحث آزاد، روی طرح تقنینی اعضای ولسی جرگه درمورد صدورفرمان تقنینی مباحثی صورت گیرد ونیزوزیرمالیه کشورپیرامون نتا...
Document چهارشنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...