صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای کاری جلسات عمومی برای دوهفتۀ بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
کمیته روسا فیصله کرد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۳ ثور، علاوه ازمباحث آزاد واستماع گزارش هییت مجلس ازکشورسویس، روی موافقتنامۀ میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد م...
Document چهارشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس ومحمد علم ایزدیارنایب اول تدویرگردید؛ اجندای جلسات عمومی هفته آینده تعیین و روی برنامه های کاری
کمیسیونها مباحثی صورت گرفت. درکمیتۀ روسا فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۶ ثور، علاوه ازمباحث آزاد وبحث پیرامون موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک انکشافی اسلامی، درمورد تطبی...
Document چهارشنبه ۱۲ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه کمیتۀ روسا فیصله شد که درنشست عمومی نهم ثور، علاوه ازمباحث آزاد، وزیرامورداخله درمورد چگونگی تأمین امنیت مراکزرایدهی وسایرمسایل مربوط به این پروسه و حوادث اخیرتروریستی درکابل وننگرهار به...
Document چهارشنبه ۵ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی هفتۀ بعدی تعیین و روی تنظیم کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
دربخش نخست جلسۀ با داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی شکایات واصله ازعدم حضورشماری ازارکین حکومتی درنشست های کمیسیونها وحتی جلسات عمومی انتقاد به عمل آمده ؛ گفته شد برخی مسوولان به شمول...
Document چهارشنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول با سرپرست شاروالی کابل پیرامون مسایل مربوطه مباحثی صورت گرفت.
درجلسه درحالیکه شماری ازسناتوران ازکارکردهای مثبت سرپرست شاروالی کابل درقسمت بازسازی ونوسازی جاده ها، اعمارجویچه ها وبرخی مسایل دیگریاد آوری نموده، اما ازعدم اشتراک وی درجلسات برخی کمیسیونها ا...
Document دو شنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...