صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، پس ازچاشت روزیکشنبه درجمع ازخبرنگاران درمورد چگونگی برگزاری دورچهارم نشست چهارجانبه صلح روشنی انداخته،گفت مردم افغانستان به این گفتگو ها
خوشبین بوده وخواهان صلح وثبات دایمی، قطع جنگ وخونریزی درکشور می باشد. رئیس مشرانوجرگه ضمن تاکید برضرورت تامین صلح درکشور ومنطقه گفت،امیدواریم کشورهای چین وامریکا که دراین نشست به حیث ناظرحضوردا...
Document یکشنبه ۲ حوت ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
کنفرانس به منظور منع خشونت علیه زنان ازسوی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه برگزارگردید
دراین کنفراس درحالیکه معینان شماری ازوزارت خانه ،اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، شماری ازفعالان حقوق زن ونهادهای جامعه مدنی نیزحضورداشتند، فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ضمن صحبت پیرامون ...
Document دو شنبه ۹ قوس ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروز طی کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران درمورد نتایج سفراخیرش به فدراتیف روسیه معلومات داده گفت :
درملاقات های که با مقامات آنکشور انجام شد مقامات مسکو متعهد شدند که ده هزار میل اسلحه سبک را به زودی دراختیار نیروهای امنیتی افغان قرارخواهند داد وافزود هیئت پارلمانی افغانستان به مقامات مسکو تفهیم...
Document یک شنبه ۸ قوس ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
کنفرانس پیگیری یافته های کمیسیون امور معلولین ،بازماندگان شهدا ومهاجرین مشرانوجرگه باوزارت های مربوطه امروزازسوی کمیسیون مذکورتدویرگردید.
این کنفراس که به همکاری موسسه (البا) درهوتل انترکانتینتال را اندازی شده بود،درآن علاوه از نماینده گان اتحادیه هاونهادهای معلولین ، داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس سنا، برخی اعضای مجلسین شورای مل...
Document چهارشنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
کنفرانس ملی جوانان افغانستان که به ابتکار کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی مشرانوجرگه وکمک مالی پروژه البا تدویرگردیده بود؛ امروز با صدور قطعنامه
به کارش پایان داد. دراین کنفرانس که نایب اول مشرانوجرگه همراه بابرخی سناتوران و رئیس عمومی دارالانشأی آن جرگه ،شماری ازوزرای کابینه ، نماینده گان جوانان ازهشت زون کشور شرکت نموده بودند؛ وضعیت فعلی ...
Document چهارشنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...