صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸
شماری ازسناتوران امروز طی کنفرانس مطبوعاتی توزیع ورق ضمیموی درکنار تذکره های برقی را رده نموده ؛وازحکومت خواستند تا درتذکره های برقی کلمه افغان را درج وبرای توزیع آن دریک صفحه اقدام نماید.
در نشست مطبوعاتی سناتوران به نمایندگی ازحوزه های انتخاباتی ایشان صحبت نموده گفتند شایعات مبنی براینکه حکومت می خواهد درکنارتوزیع تذکره برقی یک طرح ضمیموی دیگرکه درآن هویت وملیت اتباع کشورمسجل خواهد...
Document شنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، پس ازچاشت روزیکشنبه درجمع ازخبرنگاران درمورد چگونگی برگزاری دورچهارم نشست چهارجانبه صلح روشنی انداخته،گفت مردم افغانستان به این گفتگو ها
خوشبین بوده وخواهان صلح وثبات دایمی، قطع جنگ وخونریزی درکشور می باشد. رئیس مشرانوجرگه ضمن تاکید برضرورت تامین صلح درکشور ومنطقه گفت،امیدواریم کشورهای چین وامریکا که دراین نشست به حیث ناظرحضوردا...
Document یکشنبه ۲ حوت ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
کنفرانس به منظور منع خشونت علیه زنان ازسوی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه برگزارگردید
دراین کنفراس درحالیکه معینان شماری ازوزارت خانه ،اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، شماری ازفعالان حقوق زن ونهادهای جامعه مدنی نیزحضورداشتند، فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ضمن صحبت پیرامون ...
Document دو شنبه ۹ قوس ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروز طی کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران درمورد نتایج سفراخیرش به فدراتیف روسیه معلومات داده گفت :
درملاقات های که با مقامات آنکشور انجام شد مقامات مسکو متعهد شدند که ده هزار میل اسلحه سبک را به زودی دراختیار نیروهای امنیتی افغان قرارخواهند داد وافزود هیئت پارلمانی افغانستان به مقامات مسکو تفهیم...
Document یک شنبه ۸ قوس ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
کنفرانس پیگیری یافته های کمیسیون امور معلولین ،بازماندگان شهدا ومهاجرین مشرانوجرگه باوزارت های مربوطه امروزازسوی کمیسیون مذکورتدویرگردید.
این کنفراس که به همکاری موسسه (البا) درهوتل انترکانتینتال را اندازی شده بود،درآن علاوه از نماینده گان اتحادیه هاونهادهای معلولین ، داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس سنا، برخی اعضای مجلسین شورای مل...
Document چهارشنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...