صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
کنفرانس به منظور منع خشونت علیه زنان ازسوی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه برگزارگردید
دراین کنفراس درحالیکه معینان شماری ازوزارت خانه ،اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، شماری ازفعالان حقوق زن ونهادهای جامعه مدنی نیزحضورداشتند، فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ضمن صحبت پیرامون ...
Document دو شنبه ۹ قوس ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروز طی کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران درمورد نتایج سفراخیرش به فدراتیف روسیه معلومات داده گفت :
درملاقات های که با مقامات آنکشور انجام شد مقامات مسکو متعهد شدند که ده هزار میل اسلحه سبک را به زودی دراختیار نیروهای امنیتی افغان قرارخواهند داد وافزود هیئت پارلمانی افغانستان به مقامات مسکو تفهیم...
Document یک شنبه ۸ قوس ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
کنفرانس پیگیری یافته های کمیسیون امور معلولین ،بازماندگان شهدا ومهاجرین مشرانوجرگه باوزارت های مربوطه امروزازسوی کمیسیون مذکورتدویرگردید.
این کنفراس که به همکاری موسسه (البا) درهوتل انترکانتینتال را اندازی شده بود،درآن علاوه از نماینده گان اتحادیه هاونهادهای معلولین ، داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس سنا، برخی اعضای مجلسین شورای مل...
Document چهارشنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
کنفرانس ملی جوانان افغانستان که به ابتکار کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی مشرانوجرگه وکمک مالی پروژه البا تدویرگردیده بود؛ امروز با صدور قطعنامه
به کارش پایان داد. دراین کنفرانس که نایب اول مشرانوجرگه همراه بابرخی سناتوران و رئیس عمومی دارالانشأی آن جرگه ،شماری ازوزرای کابینه ، نماینده گان جوانان ازهشت زون کشور شرکت نموده بودند؛ وضعیت فعلی ...
Document چهارشنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
کنفرانس پیرامون قطعیه سال ۱۳۹۳ به شرکت نماینده گان مردم درشورای ملی وده ها تن ازفعالان جامعه مدنی درشهرکابل برگزارشد.
دراین کنفرانس محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ایجاد وتدویر همچو برنامه ها را درامرمبارزه علیه فساد اداری ارزنده تلقی نموده،گفت نشست های به اشتراک نماینده گان مردم درشورای ملی ونهادهای جامعه مدنی...
Document چهارشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...