صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۶
سنگ تهداب شفاخانه صد بستر ولایت پنجشیر امروزباقطع نوارازسوی داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه ومحمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه گذاشته است.
دراین مراسم که شماری ازنمایندگان مردم دشورای ملی،اعضای کابینه، والی وبرخی مسوولین محلی، متنفذین، بزرگان، مجاهدین وشماری زیادی باشندگان ولایت پنجشیر نیز حضورداشتند؛ داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائی...
Document پنجشنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه درمراسم گشایش تعمیرهای تدریسی ولیلیه پوهنتون ولایت لوگراشتراک وسخنرانی نمود.
دراین مراسم که سرپرستان وزارت خانه های،تحصیلات عالی واقتصاد،اعضای شورای ملی،والی، رییس واعضای‌ شورای ‌ولایتی‌ ولایت لوگروشماری ازمسئولین ادارات مختلف حکومتی نیزحضورداشتند؛تعمیرهای یاد شده ازسوی اشت...
Document سه شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
مراسم فاتحه ودعا خوانی مرحوم محمدعیسی خان شینواری عضو مشرانوجرگه، امروز ازسوی فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس ، فامیل واقارب آن مرحومی درشهرکابل برگزار گردید.
مجلس ترحيم وفاتحه خوانى مرحوم شینواری که درمسجد الحاقیه شورای ملی برگزارگردیده بود درآن فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس سنا،عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه،
Document شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
نمازه جنازه ومراسم تشیع جنازه مرحوم سناتورمحمدعیسی خان شینواری با تشریفات رسمی، صبح امروزدرمسجدعیدگاه شهرکابل برگزارشد.
درنمازجنازه ومراسم تشیع آن، علاوه ازفامیل وبسته گان مرحومی، فضل هادى مسلم يار رئیس مشرانوجرگه، داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم ،برخی نماینده گان مردم درپارلمان، یکتعداد مقامات حکومتی، علما وبزرگان...
Document دو شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
مرکز منابع مشرانوجرگه برای زنان پس ازظهر امروز در مقرآن جرگه باقطع نوار،ازسوی فضل هادی مسلم یار رئیس این مجلس ورئیس اداره ملل متحد برای زنان افغانستان افتتاح شد.
این مرکز، که به کمک مالی دفترملل متحد برای زنان افغانستان ایجادشده، زمینه های ارتقای ظرفیت برای زنان عضومجلس را فراهم میسازد.
Document سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...