صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸
مشرانوجرگه شورای ملی ازهفته قانون اساسی وپانزدهمین سالروزتصویب آن امروز طی محفلی درتالارکمیته رئیسان مجلس سنا، تجلیل به عمل آمد.
درآغازاین نشست، محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا درحالی‌که قانون اساسی کشوررا ازغنامندترین قوانین درسطح منطقه عنوان نموده، گفت جامعه ما ازنگاه نبود وکمبود قانون به چالش مواجه نبوده، بلکه ازعدم...
Document دو شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
از ششمین سالیاد مرحوم استادعبدالواحد رشته شاعروادیب توانای کشوردیروز درشهرکابل تجلیل به عمل آمد.
این محفل که ازسوی کانون دانشکده آزدای، جمعیت فکروعمل ودانشگاه زاول راه اندازی گردیده بود، درآن محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه،شماری ازفرهنگیان، نویسندگان وفعالان مدنی شرکت داشتند نایب اول مشران...
Document سه شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسۀ استماعیۀ درمورد نظارت ازتطبیق پلان کاری ملی زنان افغانستان و چگونگی حل مشکلات واحد‌های جندر، ازسوی مشرانوجرگه امروز درتالارکمیته روسای مجلس تدویرگردید.
این جلسه که ازسوی رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مجلس ریاست می گردید، نخست محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ازتدویرچهارمین نشست استماعیه بخاطرسیدگی به مشکلات وپیشنهادات نهاد های ذیربط یا...
Document چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه که درراس یک هیئت پارلمانی عازم روسیه گردیده، دیروزبامعاون شورای فدرالی روسیه ملاقات نمود.
دراین ملاقات آقای اوما خانوف معاون شورای فدرالی روسیه پیرامون روابط میان دوکشورصحبت نموده گفت دولت روسیه امادگی دارد تا روابط بین الپارلمانی، معاملات تجاری وامور فرهنگی را به افغانستان گسترش دهد ...
Document سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
ازیک سالگی نشرات تلویزیون مشرانوجرگه امروزطی محفلی، با حضورداشت هیئت اداری وبرخی سناتوران، رییس عمومی و رهبری دارالانشای مشرانوجرگه و مسوولان شورای ژورنالیستان
دراین محفل محمد علم ایزدیار، نایب اول مجلس کارکرد یک‌ساله این رسانه را ستایش نموده، گفت به اثرسعی وتلاش کارمندان این تلویزیون، جایگاه مناسبی را درمیان رسانه‌های کشور احراز نموده است.
Document شنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...