صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
پیام مشرانوجرگه به مناسبت روزملی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور!
مشرانوجرگه شورای ملی ازنامگذاری نهم حوت به نام روزملی نیروهای دفاعی وامنیتی کشوراستقبال وحمایت نموده واین روز را به تک تک منسوبان قهرمان وغیور امنیتی کشوراعم از اردو، پولیس وامنیت ملی تبریک گفته...
Document دو شنبه ۹ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
پیام مشرانو جرگه شورای ملی به مناسبت یاد بود از قیام سوم حوت سال ۱۳۵۸ شهریان کابل علیه تجاوز قشون شوروی سابق :
مشرانو جرگه شورای ملی به یاد بود از قیام مجاهدين شـــــــــهر کابل در سوم حوت سال ۱۳۵۸ علیه قشون سرخ شوروی سابق ؛خاطره های شهدا ومبارزان این قیام تاریخی را گرامی داشته وبه روح همه شــــــهدای وطن ا...
Document دو شنبه ۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
پیام مشرانوجرگه شورای ملی د.ج .ا.ابه مناسبت خروج قشون سرخ شوروی سابق ازافغانستان :
مشرانوجرگه شورای ملی ۲۶دلو، بیست و هشتمین سالروزشکست، خروج ننگین قشون متجاوزاتحاد شوروی سابق راازافغانستان به عنوان یک روزفراموش ناشدنی درتاریخ مبارزات کشوردانسته واین پیروزی بزرگ تاریخی رابه کافه ...
Document دو شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
پیام تسلیت وهمدردی مشرانوجرگه
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه،هیئت اداری وریاست عمومی دارالانشای آن جرگه باتأسف وتألم فراوان اطلاع حاصل نمودکه درجریان یک ماه گذشته به اثرسردی بیش ازحد هوا وبرف کوچ ها درولایت های نورستان،پروان،...
Document چهارشنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
پیام تسلیت وهمدردی
فضل هادى مسلم يار رئيس واعضاى مشرانو جرگه ، از تلفات ومجروحيت ده ها تن ازكارمندان ملكى ستره محکمه به شمول زنان واطفال که در اثر حمله تروريستی دیروزی در دروازه خروجی ستره محکمه رویداد ؛ شديداً متالم...
Document چهارشنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...