صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷
صدیقه بلخی رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه امروز باخانم بارونیس هودگسن عضومجلس اعیان کشورانگلستان، ملاقات نمود.
محوراین ملاقات را که وضعیت عمومی زنان درافغانستان، چالش هاومشکلات، نقش وحضورفعال زنان درشورای ملی و درتصمیم گیری های ملی وبین المللی، فعالیت های کمیسیون امورزنان مجلس سنا درجهت رسیدگی به مواردخ...
Document یک شنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه شورای ملی ، قبل ازظهر امروز در دفترکارش با وینای کمار سفیر جدید کشورهندوستان مقیم کابل ، ملاقات تعارفی نمود.
دراین ملاقات آقای کمار ضمن یاد آوری از دوستی دیرینۀ مردمان دوکشور، تمنیات نیک معاون رییس جمهوری ورییس مجلس سنای آنکشور را به رییس مشرانوجرگه تقدیم نموده گفت مردم هندوستان خواهان تأمین صلح سراسری وت...
Document چهارشنبه ۱۲ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز، خواستهای شماری ازکارمندان ادارای محاکم کشور را طی نشستی دردفترکارش استماع نمود.
دراین ملاقات ایشان گفتند ازاینکه درترتیب دوسیه ها وسایرکارهای ادارای محاکم دخیل اند مورد هدف دشمنان قرارداشته باید درتامین امنیت وافزایش معاشات وامتیازات شان که نظربه بخش های مسلکی خیلی ناچیز می با...
Document سه شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزضمن استماع گزارش کاری رئیس آژانس اطلاعاتی باختر، کارکردهای آن نهاد را در آستانه (سوم می روزبین المللی مطبوعات ) موردتمجید قرارداد.
دراین نشست ، نایب اول مجلس سنا فعالیت های کارمندان آژانس اطلاعاتی باختر را در انعکاس رویدادهای داخلی وخارجی وتنویراذهان عامه ستوده گفت آژانس اطلاعاتی باختر به مثابه یک منبع معتبرخبرگذاری درکشورکه ت...
Document دو شنبه ۱۰ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکتر فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش کزارش کاری خجسته فنا ابراهیم خیل سفیر افغانستان مقیم اتریش را استماع نمود.
در این ملاقات موصوف از احیایی روابط سیاسی، اقتصادی، و تجارتی با برخی کشور های اروپایی و تامین روابط نزدیک با افغانهای مقیم هنگری،اتریش و برخی از کشور های دیگر اروپایی یاداوری نموده گفت تمامی کارمند...
Document چهارشنبه ۵ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...