صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی مشکلات وخواستهای ورزشکاران را استماع نمود.
دراین نشست آنان طی صحبت های شان گفتندکه بارها پیشنهاداتی عنوانی کمیته ملی المپیک بخاطر تهیه البسه ووسایل ورزشی فرستاده اند؛ولی از سوی آن کمیته هیچگونه توجه صورت نگرفته است. نایب دوم مشرانوجرگه ا...
Document دو شنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزخواستهای اعضای شورای جوانان ولایت میدان وردک رااستماع نمود.
دراین دیداربرخی جوانان مشکلات شانراازرهگذربیکاری، اعتیاد جوانان به موادمخدر،عدم حضورجوانان درتصمیم گیرهای ملی وبرخی موارد دیگررامطرح نمودند. نایب اول مشرانوجرگه باتایید مواردیادشده ،پیرامون جایگاه ...
Document یک شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبامسوول بنیادمعارف کشورترکیه دردفترکارش ملاقات نمود.
دراین ملاقات عبدالمجیب مسوول بنیادمذکورضمن تبریکی محمدعلم ایزدیاردرسمت نیابت اول مجلس سنا،پیرامون فعالیتهای آن بنیادمعلومات داده گفت این بنیادطی سال روان ازسوی طیب اردغان رئیس جمهورکشورترکیه تاسیس ...
Document چهارشنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
انجنیرفرهادسخی نایب اول مشرانوجرگه امروزدردفترکارش باوزیرفوایدعامه درموردچگونگی جمع آوری عوایدازترازوهای تناژ بلندملاقات نمود.
دراین ملاقات که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند انجنیرمحمود بلیغ وزیرفوایدعامه درصحبت هایش هدف ازنصب ترازوهای تناژبلند را جمع آوری عوایدنه بلکه جلوگیری ازترددوسایط باتناژهای بلند وحفظ ومراقبت جاده د...
Document شنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه شورای ملی درحالیکه منشی وشماری ازسناتوران نیز حضورداشتند با رئیس واعضای جریان انسجام ملی وحدت مردم افغانستان ملاقات نمود.
درملاقات عبدالوکیل عشرتی گفت که این جریان از۱۵۲ نهاد وده ها شوراهای قومی ازسراسرکشور تشکیل گردیده واهداف آن ازبین بردن فاصله ها میان حکومت ومردم وجلب مسوولان به رفع نیاز مندی های صحی، آموزشی وکار...
Document چهارشنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...