صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۸ میزان ۱۳۹۶
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز نارسایی ها وکندی در طی مراحل اسناد این مجلس در اداره امور ریاست جمهوری با معاون انسجام امور دولت آن اداره مطرح نموده .
دراین نشست درحالیکه سیدحفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشاء این جرگه نیزحضورداشت، نایب اول مشرانوجرگه ازبعضی کاستی دراداره امورازجمله برخورد دوگانه بااعضای مجلس سنا، عدم طی مراحل اسناد به وقت وزما...
Document چهارشنبه ۵ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز درمقرشورای ملی با آقای میادون پیرسفیرجدید اتحادیه اروپا مقیم کابل، ملاقات تعارفی نمود.
دراین ملاقات که لطیف خان ژوندی رئیس کمیسیون اموربین المللی، برخی اعضای پارلمان ورئیس عمومی دارالانشای مجلس نیزحضورداشتند؛ روی تحکیم روابط وتبادل هییت های پارلمانی، هم‌کاری‌های اقتصادی و تجارتی،...
Document دو شنبه ۳ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
همچنان فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه مشکلات اعضای پارلمان آموزشی جوانان را باپوهاندمحمدرسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ مطرح نمود.
دراین ملاقات که سیدحفیظ الله هاشمی رییس عمومی دارالانشاء،معین امورجوانان،رییس پارلمان آموزشی جوانان ونماینده پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد نیزحضورداشتند؛فضل هادی مسلم یار طی سخنانش نقش جوانان را ...
Document شنبه ۱ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزشکایات شماری ازجوانان ولسوالی رستاق ولایت تخاررااستماع نمود.
دراین نشست چندتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفتند که دراین ولسوالی طالبان حضور ندارند، اما مردم از آن چه که تفنگداران غیرمسؤول انجام می‎دهند، به ستوه آمده اند.
Document سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش گزارش کارکردهای سرپرست معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله را استماع نمود.
دراین نشست که شماری ازاعضای مجلس سنا نیزحضورداشتند؛پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست آن معینیت طی صحبتی گفت سیستم های جمع آوری عواید این اداره بانکی شده واین عمل باعث جلوگیری ازحیف ومیل شدن فساد گردید...
Document دو شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...