صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه قبل از ظهر امروزطی دیدارهای جداگانه بامسوولین وزارت معارف، کارکردهای آنانرامورد تمجید قرارداد.
دراین نشست رئیس دفترمقام ورئیس مالی واداری آن وزارت ضمن ارایه معلومات پیرامون وضعیت معارف درکشورگفتند که در سال روان به منظورمعیاری سازی معارف ومبارزه بافساد اداری برنامه های موثری اتخاذگردید ونیز...
Document دو شنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با سفیر جمهوری عربی مصر، مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات آقای هانی صالح مصطفی احمد سفیر جمهوری عربی مصر طی صحبت هایش روی دوستی دیرینه میان دوکشور دوست ومسلمان روشنی انداخته به تحکیم روابط هرچه بهترپارلمانی تاکید نمود.
Document شنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با آقای هانی صالح مصطفی احمد سفیر جمهوری عربی مصر مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات آقای هانی از روابط دیرینه میان دوکشوردوست ومسلمان یاد آوری نموده گفت هردوکشور درآستانه نودمین سالروز دوستی قراردارند وروی همین ملحوظ دریکی ازبزرگترین پارکهای تفریحی قاهره مجسمه سیدجمال...
Document چهارشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش گزارش مسئول موزیم جهاد افغانستان رااستماع نمود.
دراین ملاقات گفته شد که موزیم جهاد مردم افغانستان درولسوالی قره باغ ولایت کابل احداث شده که درآن آثاردوران جهاد مقدس وتصاویرزیادی مجاهدین به نمایش گذاشته شده است.
Document چهارشنبه ۵ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزشکایات شماری ازکارمندان اداره ثبت واحوال نفوس و توزیع تذکره الکترونیکی را با رییس عمومی آن اداره ومسوولین ذیربطه وزارت مالیه مطرح نمود.
دراین نشست چندتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده، گفتند حدود بیش‌ترازدوصدوپنجاه تن ازکارمندان این اداره که اضافه ترازدوسال تجربه کاری داشته دراین اواخربنابردلایل مختلف، خلاف قوانین ومقررات ازسوی ره...
Document دو شنبه ۳ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...