صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷
شماری ازفعالان مدنی زون مشرقی ازموقفگیری ‌ رئیس مشرانوجرگه درقضایای جاری کشوروبه ویژه اعمارپوهنتون بین المللی اسلامی در ولایت ننگرهار قدردانی نمودند .
درنشستیکه ایشان امروز با فضل هادی مسلم یار رییس مشرانو جرگه انجام دادند حمایت وپشیبانی شانرا از موقفگیری موصوف اعلام نموده گفتند که پوهنتون بین المللی باید درجای ازقبل تعیین شده آن یعنی ولایت ننگره...
Document شنبه ۱۲ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه پس ازظهرامروزطی نشستی کارکردهای برخی منسوبین وزارت امورخارجه را موردتمجیدقرارداد.
دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه، درحالیکه رئیس وبرخی اعضای کمیسیون اموربین المللی نیزحضورداشتند طی صحبتی پیرامون جایگاه وزارت امورخارجه به مثابه تعیین کننده سیاست خارجی کشوروانعکاس دهنده جایگاه افغا...
Document چهارشنبه ۹ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه پس ازظهرامروزباعطاالرحمان درانی نماینده بانک انکشاف اسلامی مقیم افغانستان دردفترکارش ملاقات نمود.
دراین ملاقات موصوف پیرامون چگونگی کارپروژه پوهنتون اسلامی درولایت ننگرهارمعلومات داده، گفت درسال ۲۰۱۲در کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی طرح اعماریک باب پوهنتون اسلامی درافغانستان ازسوی نماینده افغ...
Document سه شنبه ۸ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، پس ازظهرامروزبا سیدمحمود فارانی یکتن ازفرهنگیان چیره دست وپژوهشگرکشوردردفترکارش ملاقات نمود.
دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه با اهدای تقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه ازکارکردهای فرهنگی فارانی تقدیرمی‌نمود، طی صحبتی گفت محمودفارانی متعلق به یک خانواده متدین، ادیب وفرهنگی بوده که هرعضو ای...
Document دو شنبه ۷ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزتوضیحات برخی مسوولین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات رااستماع نمود.
دراین نشست نایب اول مجلس درحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ،انتخابات رایک اصل دموکراسی ویک پروسه ملی عنوان کرده افزود کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت دارد که درراستای شفافیت پروسه انتخابات اقد...
Document چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...