صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزباشماری ازاساتید معارف وبزرگان ولایت پنجشیردردفترکارش دیدارنمود.
دراین نشست استادان معارف ولایت پنجشیرضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان، ازتوجه وتلاش های بی شایبه نایب اول مجلس سنا درراستای حمایت ازمعارف آنولایت ابرازقدردانی نموده گفتند که طی سالهای اخیر درعرصه معا...
Document سه شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروز با بسته گان اوتارسنگ وسایراهل هنود که دررویداد تروریستی دیروزشهرجلال آباد جان باختند ابرازهمدردی نمود.
نایب اول مشرانوجرگه صبح امروز به درمسال اهل هنود وسکهه واقع کارته پروان شهرکابل رفته ضمن ابرازغم شریکی، طی صحبتی این عملکرد دهشت افگنان رابه شدت تقبیح نموده،به نمایندگی ازمشرانوجرگه شورای...
Document دو شنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزکارکردهای معین وزارت معارف وبرخی مسوولان آن وزارت، رئیس عمومی وشماری مسوولین تربیه معلم راطورجداگانه مورد تمجید قرارداد.
دراین نشست داکتراسدالله محقق جهانی معین وزارت معارف طی صحبتی گفت که طی سالهای اخیر درعرصه معارف کارهای موثری صورت گرفته است و علاوه ازافزایش کمیت به ارتقای کیفیت آموزش معارف کار صورت گرفته است وافز...
Document یک شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبا رئیس و شماری از استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی ورهبری موسسه تحصیلات عالی زاول دردفترکارش ملاقات نمود.
دراین نشست پوهنمل داکتر ذبیح الله اسدی رئیس آن پوهنتون طی صحتبی گفت یکی ازسابقه دار ترین نهاد های علمی و اکادمیک تربیه معلم درکشوربوده وتلاش میگردد تا منحیث یک نهاد اکادمیک معتبر، درکشورتبارزنما...
Document چهارشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا،امروزبامعاون لوی سارنوالی درامورنظامی ورئیس هیئت موظف تحقیق، روی چگونگی پیشرفت درگزارش هیئت مؤظف تحقیق پیرامون قضیه شلیک بالای معترضان
۱۲جوزای سال ۱۳۹۶ وحمله بالای نمازگزاران جنازه شهید محمدسالم ایزدیاردردفترکارش ملاقات نمود. دراین نشست نایب اول مجلس سنا درحالیکه وارثین شهدا وبرخی ازنمایندگان جنبش رستاخیزتغییرنیزحضورداشتند، ضمن...
Document دو شنبه ۴ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...