صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۴ قوس ۱۳۹۶
رییس واعضای شورای محلی گذراسلام آباد چار راهی قمبر امروز با محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا در مقر شورای محلی ملاقات ویک سلسله خواستهای شانرا مطرح نمودند.
ایشان با ارایه در خواستی مبنی بر اعمار یک باب کلینیک ویک باب مکتب در منطقه مذکور گردیدند که حدود سه هزار فامیل در آنجا سکونت دارند . نامبرده گان در در خواستی شان متذکر شدند که وزارت دفاع ملی به تاز...
Document شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز طی نشستی خواستها وپیشنهادات شماری ازنماینده گان معلولین کشور را استماع نمود.
دراین ملاقات چندتن به نمایندگی ازدیگران گفتندکه معلولین کشور جهت رسیدگی به مشکلات وخواستهای اشخاص دارای معلولیت به ایجاد شورای عالی معلولین ، دادن نقش به معلولین در تصمیم گیری ها وایجاداداره مستقل...
Document چهارشنبه ۸ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، گزارش کاری آمرین حوزه های پنجم ویازدهم امنیتی پولیس شهرکابل رااستماع کرد.
دراین نشست درحالیکه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی وبرخی سناتوران شرکت داشتند، مل پاسوال محمدصابرآرین وسمونوال کبیربرمک آمرین حوزه های مذکور ازاجراات کاری شان معلومات داده گفتند که منسوبین امنیتی ...
Document سه شنبه ۷ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز شکایت شماری ازوکلای شورای ولایتی ولایت غور را باریس انسجام امور شورای های محلی اداره مستقل ارگانهای محلی شریک ساخت.
دراین ملاقات که رییس کمیسیون مصئونیت وامتیازات مجلس نیز حضورداشت ؛گفته شدکه شماری ازوکلای شورای ولایتی غور انتخابات هیئت اداری آن شورای را نپذیرفته خواهان برگزای مجدد آن می باشند.
Document شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش،کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد.
در ملاقات رئیس مشرانوجرگه طی صحبتی برنامه ها وسیاست های مالی وزارت مالیه را ارزنده تلقی نموده ؛افزود که زحمات وکارکردهای خستگی ناپذیراکلیل حکیمی وهمکارانش را درراستای توسعه اقتصادی،کنترول قانونی مص...
Document چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...