صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورمعلولین، رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست نثاراحمد حارس، ورود هییت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل یک اقدام نیک دانسته شد و ابرازامیدواری گردید که هییت مذکوربا تما...
Document دو شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، درحضورداشت معاون وزارت دفاع ملی همراه با رئیس حقوق آنوزارت، مشاورحقوقی ریاست عمومی امنیت ملی، پیژندوال وکارشناس حقوق ...
Document شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل، پیرامون اهداف انکشاف پایدارافغانستان وچگونگی اثرات مثبت آن به نقش زنان بحث صورت گرفته،خاطرنشان گردید اهداف انکشاف پایدارافغانستان وارتبا...
Document چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورمعلولین، رفاه عامه، محیط زیست ومنابع طبیعی به ریاست نثاراحمد حارس، پلان ارسالی اداره حفاظت ومحیط زیست تحت عنوان (برنامه عاجل برای کاهش آلودگی هوا درشهرها به ویژه شهرکابل) مطالعه ...
Document دو شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۶ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت یک عضو مجلس ازبرخوردوگانه بعضی مسوولان درسفرشان به ولایت نیمروز درحضورداشت وزیرزراعت ومالداری ومعین وزارت ترانسپورت وهوانوردی مطرح گردید.
Document شنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...