صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ حوت ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمدحنیف حنفی، نگرانی ها ازافزایش نا امنیتی ها وحملات تروریستی وضعف مسئولین کشفی واستخباراتی درزمینه بامعاون اوپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی مطرح بحث قرارگرفت،موص...
Document چهارشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ حوت ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیفی حنفی، شکایت تعداد مالکین فارم های مرغ داری حوزه جنوب غرب کشور مبنی براجازه ندادن مواد مورد ضرورت شان ازکشور ایران با معین وزارت زراعت مطرح شد. معی...
Document دو شنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ حوت ۱۳۹۵ هجري شمسی
جلسه کمیسیون رفاه عامه،امورشهدا ومعلولین ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس تدویریافت. درابتدای جلسه محمدعالم ایزدیار نایب اول وداکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه نثاراحمدحارس رییس کمیسیون را به...
Document شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست پوهنمل حمیرانعمتی،کارکردهای کمیسیون درجهت بررسی وضعیت عمومی زنان درکشورورسیدگی به مشکلات آنان درراستای کاهش خشونت علیه زنان،بررسی دوسیه های مجرمین زن د...
Document چهارشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی معاون کمیسیون، با معینان وزارت معارف، انرژی وآب، کارواموراجتماعی، رسیده گی به حوادث، رئیس عمومی جنایی ورئیس پاسپورت وزارت امورداخله ورئیس پرورشگاه...
Document دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...