صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امودینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، روی وضعیت امنیتی کشوروشدت گرفتن حملات انتحاری وانفجاری درساحات مسکونی منجمله مکاتب، مساجد، ورزشگاه ها، ساحات ت...
Document شنبه ۱۷ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وکوچی ها به ریاست داکترمحمد آجان منگل، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد توشیح قانون شهرسازی ومسکن پس ازمطالعه مورد تایید قرارگرفت.همچنان دربخش دیگرجلسه موافقتنامه وس...
Document چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، رئیس اجرائیوی ، معاون عملیاتی ومعاون تجارتی شرکت هوایی آریانا پیرامون تنزیل پروازهای آن شرکت ازکابل به دهلی وکابل به دوبی معلومات ارایه نموده...
Document دو شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایات متعدد مبنی برضعف مدیریت شرکت هوایی آریانا در رقابت با شرکت های هوایی خصوصی به ویژه درپروسه انتقال حجاج به عربستان سعودی، نا منظم بودن ...
Document شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمد حارس ، واشتراک وزیرامورمهاجرین وعودت کننده گان، معین امورشهدای وزارت، کار، اموراجتماعی،شهدا ومعلولین ومعین امورمسکن وزارت امورشهرسازی تدویر یافت.
Document چهارشنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...