صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۴ قوس ۱۳۹۶
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۸ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس، محمدقاسم حیدری معین پالیسی اداره ملی آماده گی مبارزه باحوادث طبیعی پیرامون تدابیر پیشگیرانه آن اداره درزمستان پیشرو معلومات ارایه نمود.
Document چهارشنبه ۸ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۶ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی استراتیژی ملی مبارزه بافساد اداری بحث وجهت مطالعات بیشتربه جلسه بعدی ارجاع گردید.
Document دو شنبه ۶ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۴ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایات متعدد شهریان کابل ازپرچاوی های دوامدارو غیرمتوازن برق با رئیس عملیاتی برشنا شرکت ورئیس برشنای کابل مطرح بحث قرارگرفت.
Document شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات الحاج محمد حنیف حنیفی، شکایت متعدد واصله درپیوند به چگونگی تقررکارمندان برنامه میثاق شهروندوچگونگی پروسیجرفعالیت این برنامه با رئیس برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات ...
Document چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست رناترین منشی کمیسیون، ضمن بحث روی وضعیت امنیتی، ازافزایش جرایم جنایی وحوادث تروریستی درنقاط مختلف کشورابرازنگرانی گردیده، قرارشد طبق فیصله مجلس عمومی ...
Document دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...