صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۸ میزان ۱۳۹۶
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۰ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس ضمن تقدیرازشهامت ودلیری نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت مراسم روز دهم ماه محرم درکشور؛ برخی مشکلات وعرایض واصله ازجانب شورای های افراد دا...
Document دوشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۸ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی
در اين جلسه كه محمدهاشم الكوزى واعضاى كميسيون و رییس عمومی دارالانشاء نیزحضورداشتند سناتوران نگرانی هایشانرا ازپرتاب را کت ها بالای میدان هوایی بین المللی حامدکرزی ووقوع حملات انتحاری درکابل ابرا...
Document شنبه ۸ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۵ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصادملی،مالی وبودجه به ریاست الحاج صالح محمدلالاگل گزارش کارشناسان تیم بودجه موسسه حمایت کننده قوه مقننه افغانستان (الباء) درمورد قطعیه ۱۳۹۵، عوامل پایین بودن سطح مصرف بودجه انکش...
Document چهارشنبه ۵ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی
در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه به ریاست الحاج صالح محمد لالا گل ، در مورد گزارش ریاست بودجه وزارت مالیه شامل تغیرات وسط سال درسکتور امنیت ، سکتورحکومتداری وحاکمیت قانون صحبت وقرار شد در...
Document دو شنبه ۳ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ میزان ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس ؛ ازبرخورد نادرست داکتران شف نسایی وولادی شفاخانه های ۱۰۲بسترخیرخانه وملالی زیژنتون بامریضان ومراجعین به شدت انتقاد بعمل آمده فیصله ...
Document شنبه ۱ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...