صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی، با جنرال محمد شعیب قوماندان قوای هوائی، نعمت الله رئیس حقوق وزارت دفاع ملی ودگرمن وحیدالله احمدزی سرپرست آمریت انتقالات قوایی هوای...
Document دو شنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، روی وضعیت امنیتی کشور به ویژه ترور دگروال عزیزالله کاروان قوماندان قطعه صفریک ولایت پکتیکا صحبت گردیده وخاطرنشان شد که ترور وی به ش...
Document شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۶ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی شکایت اسامی سید ولی قرار دادی پروژه اعمار پل کانکریتی ولسوالی خوست ولایت بغلان مبنی برعدم تأدیه پول اش ازسوی شرکت (ری اینفورسمنت) با معاون ریاس...
Document چهارشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۴ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سناتورمصطفی ظاهر، موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد ترانزیت اموال، یک صفحه نوتجاری میان دوکشورعنوان گردیده ومورد تا...
Document دو شنبه ۴ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست انجنیر احمد جاوید رؤف، روی موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبیکستان در مورد ترانزیت اموال و موافقتنامه همکاری میان جمهوری اس...
Document شنبه ۲ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...