صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، وزیردفاع ملی , معین وزارت امورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی به پرسش های اعضای مجلس در مورد اوضاع جاری
درجلسه امروزازدگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی وسایر مسوولین ، سناتورمحمد هاشم الکوزی وبرخی سناتوران، درحالیکه ازفداکارهای نیروهای دفاعی وامنیتی کشور تحسین وتمجید نمودند؛ خواهان توضیح...
Document سه شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازموقف تازه پادشاه عربستان سعودی واظهارات امامان حرمین شریفین درقبال افغانستان استقبال به عمل آمد.
درجلسه ازموقف پادشاه عربستان سعودی که گفته است جهان اسلام به‌دنبال یک آینده‌‌ بهتر سیاسی برای افغانستان است وتاکید دارد که آتش بس عاجل میان طرفین درگیر اعلام وقابل اجرا گردد؛ ونیز اظهارات امام...
Document یک شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، پیرامون ابعاد مختلف آتش بس میان حکومت وگروه طالبان نظریات متنوع ارایه شد.
شماری ازسناتوران درحالیکه صلح ومصالحه را از وجیبۀ دینی وملی ویکی ازنیازهای مبرم جامعه خواندند وبا پشتیبانی ازروند یک صلح آبرومند، نگرانی های شانرا ازتعهد شکنی های طالبان وحملات شان برنیروهای ا...
Document سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، حملات جنایت کارانه دیروزدشمنان دربرخی ولایات با تند ترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفت.
سناتوران درحالیکه باردیگرازتصمیم رییس جمهوری وگروه طالبان مبنی براعلام آتش بس درایام عید سعید فطر؛ استقبال می نمود گفتند جنایتکاران با حملات دیروزشان دردروازه ورودی وزارت احیا وانکشاف دهات وبخ...
Document سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازاقدام بی پیشینه حکومت وطالبان مبنی براعلام آتش بس در روزهای عید سعید فطراستقبال وحمایت به عمل آمد.
سناتوران ازتصمیم رئیس جمهور وگروه طالبان مبنی براعلام آتش بس درایام عید سعید فطر؛ استقبال نموده آنرا فرصتی مناسب تربرای گفتگوهای صلح خوانده ابراز امیدواری نمودند که این آتش بس بتواند به طوردایم...
Document یک شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...