صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۶
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس؛ علاوه ازتصدیق دوعنوان سند بین المللی؛ روی مسایل جاری کشور مباحثی صورت گرفت.
موافقتنامه میان د.ج.ا.ا وامارات متحده عربی درعرصه مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد نشه آورومواد پیش سازآن وموافقتنامه استرداد مجرمین میان افغانستان وازبکستان که درکمیسیون اموربین المل...
Document یک شنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس، پیرامون وضعیت جاری کشور مباحثی صورت گرفت .
درنخست سناتوران درمورد سفر هیئت بلند پایۀ کانگرس ایالات متحده امریکا به پاکستان ودید بازدید ایشان با مقامات این کشورپیرامون مساله افغانستان صحبت نموده،گفتند که پاکستان همواره باچال ونیرنگ در افغانس...
Document سه شنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، طرح تعدیل قانون جمعیت ها تصویب و روی مسایل جاری کشور نظریاتی ارایه شد.
طرح تعدیل قانون جمعیت ها که درکمیسیون امورزنان وسایرکمیسیونها مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط سناتوران شفیفه نوروزخیل، سهیلا شریفی ونجیبه حسینی ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت ونیز فرمان تق...
Document یک شنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس روی برخی مسایل جاری کشور مباحثی صورت گرفت.
درجلسه شماری ازسناتوران پیرامون اظهارات یکی ازاعضای ولسی جرگه که گفته است یک وکیل و یک سناتوربا انتحاری‌ها کمک خواهند کرد تا آنها را داخل پارلمان نماید؛ گفتند نباید چنین مسایل درلفافه بیان واذهان...
Document سه شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس ومحمد علم ایزدیار نایب اول تدویرگردیده بود، ضمن استجواب ازرئیس عمومی امنیت ملی وسایرمسوولان
سکتورامنیتی درپیوند به حوادث خونین کابل؛ به عنوان یکی ازمجالس مساوی الحقوق پارلمان؛ تصمیم ولسی جرگه مبنی بررد واگذاری زمین برای شرکت الکوزی را؛ سلیقوی، یکجانبه وغیرقابل قبول دانستند.
Document یک شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...