صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۴ قوس ۱۳۹۶
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار به خاطر تقویت بودجۀ ملی ،اخذ ده فیصد مالیه ازمکالمات تیلفونی، تصویب گردید.
درجلسه طرح ولسی جرگه درمورد لغوقانون تنظیم خدمات مخابراتی که درکمیسیون مواصلات ومخابرات وسایرکمیسیونهای این مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط معاون واعضای کمیسیون ارایه و طرح ولسی جرگه به اتفا...
Document یک شنبه ۵ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگۀ شورای ملی درجلسۀ امروزی، علاوه ازرد مصوبه ولسی جرگه درخصوص تعیین مالیات صد فیصدی بر واردات سگرت، نظریه مشورتی وتحلیلی این مجلس درمورد مسودۀ بودجه ملی سال مالی
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه برگزارشد؛ ازوزیرمالیه درحالیکه معاون وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت، سناتورحاجی صالح محمد لالا گل وسایراعضا سوالات وپیشنهاداتی را...
Document سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگۀ شورای ملی به ریاست فضل هادی مسلم یار، ذکر واژه های (دین، قوم وملت) را طبق فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس، به تصویب رسانید.
این فرمان که درکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وسایرکمیسیونها تحت مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط سناتوران محمد هاشم الکوزی وداکترمحمد فیصل سمیع به جلسه ارایه وبه اتفاق آرا به تصویب رسید که برمبنا...
Document یک شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه، مسوولان وزارتهای مالیه، مخابرات واقتصاد درمورد اخذ ده درصد مالیات ازمشترکین مخابراتی معلومات ارایه نمودند.
جلسه ایکه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس این مجلس برگزار وسوالاتیکه ازسوی سناتوران حاجی لطف الله بابا وحاجی صالح محمد لالا گل وسایراعضا از این مسوولین مطرح شد درمجموع وضعیت فعلی جمع آوری مالیات...
Document سه شنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، لوی درستیز اردوی ملی ومعین ارشد وزارت امورداخله، ازناکامی وتلفات سنگین مخالفین دولت درهفت ماه گذشته معلومات ارایه نمودند.
درجلسه سناتورمحمد هاشم الکوزی وسایراعضا ازمسوولان مذکور، پرسشهایرا مبنی برپلان های عملیاتی درفصل سرما برای سرکوب تروریستان، وخیم بودن وضعیت امنیتی دریکتعداد ولایات، جلوگیری ازمقرریهای سفارشی در...
Document یک شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...