صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۸ میزان ۱۳۹۶
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، درمورد برگزاری انتخابات سال آینده، معلومات ارایه نمود.
درجلسه ازامام محمدوریماچ رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات، سناتورمحمدحسن هوتک وسایراعضا، سوالاتی را مبنی برهموارنشدن بسترهای مناسب برای انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها، تأمین امنیت م...
Document سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، سرپرستان وزارت فواید عامه وشاروالی کابل، به پرسشهای سناتوران در راستای کاری شان پاسخ های ارایه نمودند.
دراین جلسه ازمسوولان مذکور، سناتوران نثاراحمد حارس، محمدرحیم حسن یاروسایراعضا سوالاتی رامبنی برصورت مصرف بودجه انکشافی درادارات نامبرده، چگونگی پیشرفت کارجاده حلقوی کابل، اعمارسرکهای زرمت پکتیا، ...
Document یک شنبه ۲ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، رئیس بانک مرکزی درمورد مشکلات ناشی از تبادله پول های قلم خوردگی ومندرس وسایر مسایل پولی پاسخ های ارایه کرد.
درآغازسناتورصالح‌ محمد لالاگل وسایراعضا، پرسشهای را ازرئیس دافغانستان بانک وسایرمسوولان ذیربط مطرح نموده ازبرخی کارها دربخش بانکداری به شمول ثبات پول افغانی نسبت به کشورهای همسایه وقرارگرفتن ا...
Document سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه تقدیرمنسوبان دفاعی و امنیتی مستقردرزون شرق، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه گردید.
سناتوران ازبحث به خاطر سن تقاعد جنرالان، افسران ومنسوبان امنیتی ودفاعی کشوربدون تعدیلات درقانون امورذاتی افسران را خلاف قانون دانسته،خواهان توجه مسوولان امور درزمینه گردیده گفتند این درحالیست ک...
Document یک شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازاستماع گزارش های سناتوران؛ روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه گردید.
نخست شماری ازسناتوران ازامضای قراردادستراتیژیک میان افغانستان وهند، استقبال نموده خاطرنشان نمودند که افغانستان باید منافع ملی وحساسیت های منطقوی را حین امضای قراردادها ویا تفاهمنامه‌ ها هم مد ...
Document سه شنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...