صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
درجلسه فوق العادۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب وتصدیق چهارعنوان قانون وسند بین المللی، گزارش کاری کمیسیونهای مجلس استماع شد.
ضمیمه شماره(۲) قانون اصول محاکمات تجارتی که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه ارایه واتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.
Document شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئیس جمهوری درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی
فرمان مذکور که درکمیسیونهای مجلس مورد تدقیق قرارگرفته بود؛ توسط معاون ومنشی کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.
Document سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازپایان مؤفقانه کنفرانس بین المللی علمای جهان اسلام درعربستان سعودی، استقبال به عمل آمد.
درآغازجلسه چهار عنوان قانون وموافقتنامه بین الملی به جلسه معرفی گردیده که جهت مطالعه وتدقیق به کمیسیونهای مربوطه راجع گردیدند.
Document یک شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول،برعلاوه تصویب طرح تعدیل وایزاد دوعنوان قانون، ازتدویرکنفرانس صلح افغانستان درعربستان سعودی استقبال شد.
طرح تعدیل وایزاد درقانون اداره امورمالیات وطرح اعضای ولسی جرگه درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون تدارکات که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بودند؛ توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اقتصاد ملی...
Document سه شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، علاوه ازتصویب یک عنوان قانون وتصدیق یک سند بین المللی، ازبرگزاری کنفرانس صلح افغانستان
اما درمباحث آزاد جلسه، ازبرگزاری کنفرانس بزرگ اسلامی پیرامون صلح افغانستان که قراراست درآینده نزدیک درعربستان سعودی برگزار شود از سوی اعضای مجلس استقبال گردید و گفته شد که دراین کنفرانس، علم...
Document یک شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...