صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۴ دلو ۱۳۹۸
کارکردهای رؤسای منابع بشری ادارات دولتی امروز ازسوی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه، طی محفلی با اهدای تقدیرنامه‌ها مورد تحسین قرارگرفت.
دراین محفل که داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه و عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشاء نیزحضورداشتند، گلالی اکبری رئیس وصدیقه بلخی معاون کمیسیون کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مجلس سنا سخنرانی...
Document چهارشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
چهارمین کنفرانس نهضت اصلاحی علامه فیضانی تحت عنوان (صلح، اتفاق وآزادی ) درتالارپوهنتون پلتخنیک شهرکابل برگزارشد.
دراین محفل شماری ازعالمان دین، استادان، جوانان واعضای نهضت اصلاحی علامه فیضانی اشتراک نموده بودند، محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ضمن ابراز قدردانی ازبرگزارکننده گان این نشست، پیرامون جایگاه علم...
Document پنج شنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرنشست تحت عنوان (جرگه مشترک بزرگان اقوام ولایات مختلف درجهت انکشاف روابط وتحکیم وحدت ملی وصلح دایمی درکشور)که درشهرکابل
دراین نشست که برخی اعضای مجلسین شورای ملی، بزرگان اقوام، علما، فرماندهان جهادی ۱۸ولایت نیزحضورداشتند، نایب اول مجلس سنا طی صحبتی تدویرهمچونشست هارا درشناخت ونزدیکی اقوام، تحکیم وحفظ وحدت ملی، صلح و...
Document دو شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
دومین همایش نقد، بررسی و رونمایی مجموعه آثارداکترعبدالحی الهی ورسالۀ تحت عنوان (محمدعلم ایزدیار؛ کارنامه یک‌ساله درنیابت اول مجلس سنا) دیروزدرتالارموسسه تحصیلات عالی ولایت پنجشیر
این محفل‌که به ابتکارسازمان اجتماعی فکروعمل راه اندازی شده بود شماری ازمسئولین محلی، استادان ودانشگاهیان، بزرگان ومحاسن سفیدان شرکت نموده بودند. نخست نایب اول مجلس سنا با استقبال از حضورگرم مهمانان...
Document سه شنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگۀ شورای ملی از ۲۵ نوامبر؛ روزجهانی محوخشونت علیه زنان؛ طی محفلی درتالارکمیته روسای مجلس سنا، تجلیل نمود.
این محفل که به ابتکارکمیسیون امورزنان وجامعه مدنی وهمکاری دارالانشای مشرانوجرگه تدویرگردیده بود، درآن فضل هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی، شماری ازسناتوران، عبدالمقتدر ن...
Document دو شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...