صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
داکترانارکلی هنریارعضو مشرانوجرگه شورای ملی، پیش ازچاشت امروزبخاطرابرازهمدردی وتسلیت با اقلیت مذهبی هندوها وسیک‌های کشور ازعبادت‌گاه ایشان درمنطقه شور بازار شهرکابل دیدارنمودند.
موصوف ضمن تقدیم پیام همدردی مجلس سنا، به نسبت جان باختن شماری ازهندوان، حملۀ تروریستی برمحل عبادت گاه آنها را جنایت ضدبشری ومغایر تمام ارزش‌های اسلامی، انسانی و اخلاقی دانسته گفت حمله به عبادتگاه ه...
Document پنج شنبه ۷ حمل ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، دربرنامه (سالانه پاسخ دهی به ملت) فعالیت‌ها ودستاوردهای عمده مشرانوجرگه ودارالانشای آنرا دربخش‌های قوانین، نظارت ازاعمال
موصوف گفت درسال ۱۳۹۸ حدود چهارملیون افغانی دربخش قراردادها وخریداری‌ها صرفه جویی گردیده ودرضمن یک باب ورکشاپ مجهزبرای ترمیم وسایط تأسیس وتمامی وسایط نقلیه مربوط دارالانشأ به سیستم (جی پی اس) مجهز ش...
Document یک شنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار ریس مشرانوجرگه شورای ملی، که شماری ازسناتوران ورئیس عمومی دارالانشا ء ایشانرا همراهی می نمودند هیئت اداری مجلس را معرفی نمود.
فضل هادی مسلم یار به دفاترکاری هیئت اداری مشرانوجرگه رفته محمدعلم ایزدیار نایب اول، محمداکبرستانکزی نایب دوم، مولوی عبدالله قرلق منشی وداکترمحمد فیصل سمیع نایب
Document یک شنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
کارکردهای رؤسای منابع بشری ادارات دولتی امروز ازسوی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه، طی محفلی با اهدای تقدیرنامه‌ها مورد تحسین قرارگرفت.
دراین محفل که داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه و عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشاء نیزحضورداشتند، گلالی اکبری رئیس وصدیقه بلخی معاون کمیسیون کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مجلس سنا سخنرانی...
Document چهارشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
چهارمین کنفرانس نهضت اصلاحی علامه فیضانی تحت عنوان (صلح، اتفاق وآزادی ) درتالارپوهنتون پلتخنیک شهرکابل برگزارشد.
دراین محفل شماری ازعالمان دین، استادان، جوانان واعضای نهضت اصلاحی علامه فیضانی اشتراک نموده بودند، محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ضمن ابراز قدردانی ازبرگزارکننده گان این نشست، پیرامون جایگاه علم...
Document پنج شنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...