صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۸
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروز درمراسم گشایش کاربهسازی گذر پروژه پنج سرک غرب هشتاد متره ۳۱۵ خیرخانه شهرکابل وبهره برداری صالون فاتحه خوانی زنانه درآن ساحه اشتراک نمود.
دراین مراسم که شماری ازوکلای گذرومتنفذین منطقه به شمول رئیس ناحیه یازدهم اشتراک داشتند، معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی معین خدمات اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل، کارگشایش بهسازی گذرپروژه پنج سرک ...
Document پنج شنبه ۴ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
کتابخانه عامه ولایت پنجشیردیروزباقطع نوارازسوی محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه وسیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری وگردشگری وزارت اطلاعات وفرهنگ افتتاح شد.
نایب مجلس سنا درحالیکه محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت، رییس اطلاعات وفرهنگ وبرخی مسوولین نیزشرکت داشتند طی صحبتی گفت آنچه ملت‌ها وجوامع بشری به پیشرفت‌ها درعرصه‌های گوناگون نایل آمده اند نتیجه مط...
Document سه شنبه ۲ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درحالیکه ظل محمدزلمی نوری نماینده مردم پنجشیردرمجلس نماینده گان حضورداشت، دیروز ازوضعیت نيرو هاي امنيتي
نشستی که باحضورداشت نایب اول مشرانوجرگه، مل پاسوال محمد اسحق تمکین قومندان امنیه و داکترگلستان صدیقی رییس امنیت ملی ولایت پنجشیر، دگروال رجب خان سروری فرمانده هماهنگی، برخی فرماندهان جهادی وشماری ا...
Document پنجشنبه ۷ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
شفاخانه نایب امین الله خان لوگری امروز باحضورداشت نایب دوم مشرانوجرگه وشماری ازمسئولین حکومتی درولایت لوگر به بهره برداری سپرده شد.
مراسم افتتاحیه درحضورداشت داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس سنا، داکترفیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه،وزیرامورپارلمانی و سفیر کشورپاکستان، شماری ازمقامات دیگرحکومتی ونماینده گان مردم درشورای ولایتی ا...
Document چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا روزقبل درحالی‌که کامل بیک حسینی سناتور ولایت بدخشان و احمدشاه خان ترکی سناتور ولایت کندهارنیزحضورداشتند ازکمپ بیجاشدگان بدخشان درپنجشیر دیدار نمود.
این بیجاشدگان دراثرجنگ و نا امنی ازولسوالی کران و منجان بدخشان به ولسوالی پریان پجنشیر آواره شدند. محمدشریف یکتن ازفرمانده‌هان محلی به نمایندگی ازاین بیجاشدگان گفت که طالبان می‌خواهند با بیرون کردن...
Document دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...