صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۹
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال اول، دوره هفدهم
۱۳۹۸-۲-۶
Document چهارشنبه ۳ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال هشتم، دوره شانزدهم
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال هشتم، دوره شانزدهم ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
Document شنبه ۴ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال هفتم، دوره شانزدهم
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال هفتم، دوره شانزدهم ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
Document شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال ششم، دوره شانزدهم
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال پنجم، دوره شانزدهم ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
Document دو شنبه ۱ سنبله ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال پنجم، دوره شانزدهم
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال پنجم، دوره شانزدهم ۱۶/۱۲/۱۳۹۳
Document چهارشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...