صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا دردفترکارش مشکلات بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان به ویژه عودت کنندگان قوم بلوچ را بارئیس امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل مطرح نمود.
در این نشست که سناتور محمدنادربلوچ نیز حضورداشت ؛ احمدجواد شهزاد رییس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل ضمن ارایه گزارش کاری آن ریاست واشاره به کمک‌های غذائی و غیر غذائی در سال روان برای مستحق...
Document چهارشنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ظهرامروزدردفترکارش با داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ملاقات نمود.
دراین ملاقات درحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ،وزیرعدلیه ضمن یادآوری ازکارکردهای آن اداره طی سال روان افزود: ترتيب مسوده های قوانين و فرامين، ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقی و بين ...
Document چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش با داکتراحمدبشیرصمیم رئیس ومعاون شورای ولایتی ولایت بدخشان ملاقات نمود.
در این ملاقات که داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس، شماری از سناتوران و عبدالمقتدر ناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند؛ رییس شورای ولایتی ولایت بدخشان با ابرازتشکری ازسفرهیئت مجلس...
Document سه شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش کارکردهای شماری هیئت رهبری دافغانستان برشنا شرکت را مورد تحسین قرارداد.
نایب دوم مجلس، حین اهدای تقدیرنامه ولوگوی مشرانوجرگه به محمد ناصراحمدی رئیس عملیاتی، احمد خالد ستانکزی رئیس تجارتی ومحمد الیاس احمدی رئیس مالی واداری شرکت مذکورگفت پرچاوی‌های برق درمقایسه به سال‌ها...
Document چهارشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه طی نشستی ضمن استماع خواستهای شماری از متنفذین وبزرگان قوم شینواری؛ دست آوردهای دوتن از جوانان که توانسته اند دربخش عملی به سطح جهانی
دراین نشست چند تن به نمایندگی سایر اشتراک کننده گان گفتند زکریاشینواری نوجوان افغان توانسته تا در برنامه بزرگ بین المللی که درایالات متحده امریکا دایر گردیده بود ودرآن ۱۲۰۰ تن دانش آموز از ۷۹ کشورج...
Document شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...