صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۴ دلو ۱۳۹۸
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با داکترعبدالصبورفخری رییس جمعیت اصلاح افغانستان ملاقات نمود.
درملاقات ؛داکترفخری ضمن ارایه معلومات درموردفعالیت‌های این نهاد؛گفت که دررابطه به صلح کشوربرنامه های دارند که درآن به شمول سیاسیون وعلمای کشور ،همه مردم شامل باشند وطورمتحد عمل نمایند تا کشور از چا...
Document دو شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه،گزارش وزیردولت درامورپارلمانی رامبنی چگونگی اجاره ملکیت‌های رادیو-تلویزیون ملی، وزارت ترانسپورت وافغان فلم را ،استماع نمود.
دراین نشست که محمدعلم ایزدیارنایب اول ، مولوی عبدالله قرلق منشی، داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس،رئیس واعضای کمیسیون سمع شکایات وعبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشاء شرکت داشتند، داکترفاروق وردک...
Document یک شنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروزدردفترکارش با احمد ضیأ سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشورملاقات نمود.
محوراین ملاقات را که چگونگی انکشاف دوسیه حملات انتحارای بالای نمازگزاران جنازه شهید محمدسالم ایزدیار دربادام باغ شهرکابل، بررسی قضیه شهادت سترپاسوال عبدالرزاق فرمانده امنیه کندهار و ترورهای ا...
Document پنج شنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدردفترکارش باسیدعبدالوحید قتالی رئیس عمومی اداره امور، مسوولین ذیربط وزارت‌های امورخارجه، امورداخله وصحت عامه پیرامون خواستهای
دراین نشست که شماری ازسناتوران، عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مجلس و داکترکریم بازمعین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزشرکت داشتند، نایب اول مجلس سنا خواست اعضای شورای ملی را مبنی برتطبیق قانو...
Document چهارشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز شکایت شماری از وکلای گذر قلعه قاضی ناحیه سیزدهم شهرکابل رامبنی بر غصب زمین‌های شان استماع نمود.
دراین ملاقات چندتن به نمایندگی ازاشتراک کننده‌گان شکایت داشتند باوجود که قباله‌های شرعی دارند اما ازسوی افراد زورمند باساختن قباله‌های جعلی وتهدید زمین‌های‌شان درساحه یاد شده غصب شده است، آنان در ا...
Document دو شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...