صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۶ حمل ۱۴۰۰
اعضای شورای ولایتی غزنی انتخاب مجدد محمد علم ایزدیار را درسمت نیابت اول مجلس سنا ومحمد رحیم حسنیارسناتور آن ولایت را بحیث رئیس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس تبریک گفتند.
دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند اعضای شورای ولایتی با تمجید ازکارکردهای قبلی نایب اول مجلس سنا به ویژه درعرصه‎های قانونگذاری، نظارت ازاعمال حکومت ونمایندگی خوب ازمردم وموقف گیری‌های مل...
Document یک شنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا پس ازچاشت امروزدردفترکارش ازکارکردهای دوشخصیت فرهنگی وادبی کشورتمجید به عمل آورد.
دراین نشست نایب اول مجلس سنا حین اهدای تقدیرنامه ونشان مجلس وبا تمجید ازکارکردهای آنان گفت میرزاعبدالغفوریعقوبی شاعرنامداروتوانای ولایت پنجشیرمی باشد که سرودهای حماسی به ویژه دردوران جهاد ومقاومت م...
Document شنبه ۲ حوت ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدردفترکارش شکایات نمایندگان منسوبان برکنارشده ریاست محافظت وامنیت رجال برجسته دولتی را استماع نمود.
آنان علاوه کردند دردیدارکه بارییس محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی داشته اند موصوف وعده سپرده بود که به مشکل شان رسیدگی می گردد اما تاکنون هیچ گونه توجه صورت نگرفته است، وپیشنهاد داشتند که ایجاب...
Document چهارشنبه ۸ دلو ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه،امروزبا داکتراحمدبشیرصمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان دردفترکارش ملاقات نمود.
رییس شورای ولایتی ولایت بدخشان درحالیکه سناتور ولی شاه نایب‌زاده نیزشرکت داشت بامطرح ساختن برخی مشکلات محیطی درآن ولایت، گفت چالش‌های امنیتی درشماری ولسوالی‌ها پابرجاست وتروریستان بادسترسی به معاد...
Document سه شنبه ۷ دلو ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروز در دفترکارش از دست آوردهای تیم دختران ربات ساز افغانستان ستایش و قدردانی نمود.
در این نشست نایب دوم مجلس سنا ازدست آوردهای تیم دختران ربات سازکشورکه توانستند درمسابقات متعدد بین المللی بهتربدرخشند وبرای کشور افتخارات بزرگی کسب نمایند ابراز قدردانی کرد وبااهدای تقدیرنامه‌های م...
Document جمعه ۵ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...