صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، امروز با استماع گزارش کاری رئیس عمومی اجرائیوی دافغانستان برشناشرکت، کارکردهای موصوف رامورد تقدیرقرارداد.
دراین نشست احمد داوود نورزی رئیس عمومی اجرائیوی‌ د افغانستان برشنا شرکت ازتلاش های شبانه روزی این شرکت در راستای خدمات برق رسانی به مردم کشور ، معلومات داده گفت دافغانستان برشنا شرکت به عنوان یک ش...
Document سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، قبل ازظهرامروزدردفترکارش با سیدفضل الله قدسی شاعرو نویسنده توانای کشورملاقات نمود.
دراین نشست نایب اول مجلس سنا ضمن تمجید ویادآوری ازکارکردهای ارزندۀ فرهنگی وپژوهشی آقای قدسی به ویژه دردوران جهاد ومقاومت مردم افغانستان، طی صحبتی ازفرهنگیان ونویسندگان به مثابه سرمایه های معنوی جا...
Document یک شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس سنا قبل از ظهر امروز در دفتر کارش در حالیکه محمد امین کریم یکی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی شناخته شده کشور نیز حضور داشت با رهبری نهای دیده بان صلح افغان دیدارنمود.
دراین ملاقات یکتن به نمایندگی ازسایرین در مورد فعالیتهای نهاد مذکور ، معلومات داده گفت که دیده بان صلح افغان یا (APW) یک نهاد تحقیقی مستقل و غیر سیاسی می باشد که ازسوی شماری از افغانها به منظور آگا...
Document سه شنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا قبل ازظهرامروز دردفترکارش طی دیداری با اقشارمختلف مردم ، مشکلات ونیازمندی‌های آنان رااستماع نمود.
دراین دیدارآنان ضمن درمیان گذاشتن مشکلات محیطی واجتماعی، معضل بیکاری وبرخی موارد دیگر، نگرانی شان را ازافزایش ناامنی ها درکشوربه ویژه پایتخت ابرازداشتند.
Document یک شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
به منظورجلوگیری ازغصب وتصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی ومردم درولایت لوگربه ویژه ولسوالی خوشی آنولایت نشستی به ریاست محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه درحضورداشت شماری ازمسوولان برگزارشد.
دراین نشست نایب دوم مشرانوجرگه، پس ازاستماع دیدگاه‌های رئیس واعضای شورای ولایتی لوگر، ولسوال وبزرگان ولسوالی خوشی درمورد راههای حل این معضله به طورمفصل صحبت نموده، اطمینان داد که بخاطرحل دایمی این ...
Document دو شنبه ۲۰ اسد ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...