صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۸
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش شکایت شماری ازکارمندان وزارت ترانسپورت رااستماع کرد.
دراین نشست تعدادی به نمایندگی ازسایرین صحبت کرده گفت این اداره برخلاف قانون کار، درتشکیل سال ۱۳۹۷ حدود۱۰۷تن ازکارمندان خویش راکه اکثراً افرادسابقه دارومجرب می باشند، ازوظایف شان تنقیص نموده وبه جای...
Document دو شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه باردیگر درمورد چگونگی پیشرفت در بررسی‌های دوسیه شهادت محمدسالم ایزدیار و شهدای ۱۰ جوزای سال۱۳۹۷ از معاون نظامی لوی سارنوالی جزئیات خواست.
در این ملاقات دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی معاون نظامی لوی سارنوالی درزمینه گفت این نهاد مطابق به مکلفیت هایش اجراات نموده ودوسیه قضیه شهادت محمدسالم ایزدیار و یارانش را بعد از تحقیقات به محکمه ارسال ن...
Document پنج شنبه ۴ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
شماری ازباشنده‌گان واصل آباد مربوط ناحیه هفتم شهرکابل شکایت شان مبنی برعدم رسیدگی به پرونده قتل یکتن ازجوانان آن محل ازسوی مسوولین حوزه هفتم پولیس را با محمدعلم نایب
دراین نشست که رییس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی وشماری ازسناتوران نیزشرکت داشتند، نماینده محل پیرامون قضیه معلومات مفصل ارایه نموده افزود حسام الدین جوان که محصل ویک ورزشکار برتربود اما متأسفانه...
Document یک شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
علل وعوامل کندی کاراعمارشفاخانه صد بسترولایتی پنجشیر، طی نشستی به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه وبه اشتراک معینان وزارت‌های صحت عامه
امورشهرسازی واراضی، معاون ورؤسای ذیربط ولایت پنجشیر ونماینده شرکت قراردادی مطرح بحث قرارگرفت. دراین نشست مسوولان مذکورهرکدام در راستای کاری شان روشنی انداخته، ضمن پذیرفتن بعضی کاستی‌ها ومشک...
Document شنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروز مشکلات مبنی برعدم پیشرفت کار پروژه شفاخانه ولایتی پنجشیر را بابرخی مسوولین مربوطه وزارت شهرسازی واراضی درمیان گذاشت.
نخست نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه رؤسای صحت عامه وشهرسازی ولایت پنجشیرنیزحضورداشتند ازتأخیر درکارپروژه مذکوریاداوری نموده گفت حدود دوسال قبل سنگ تهداب شفاخانه مذکورباحضورداشت داکترعبدالله عبدالله ر...
Document دو شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...