صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰
آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه
مورخ ۱، ۳ و ۵ ثور سال ۱۳۹۷
Document شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه
(مورخ ۲۵، ۲۷ و ۲۹ سال ۱۳۹۷)
Document شنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه
(مورخ ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال ۱۳۹۷)
Document شنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه
(مورخ ۴، ۶ و ۸ سال ۱۳۹۷)
Document شنبه ۴ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۹ جدی الی ۱۳ جدی ۱۳۹۶)
از تاریخ ۹ جدی الی ۱۳ جدی ۱۳۹۶
Document شنبه ۹ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...