صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۹ سنبله ۱۴۰۰
آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه
مورخ ۱، ۳ و ۵ ثور سال ۱۳۹۷
Document شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه
(مورخ ۲۵، ۲۷ و ۲۹ سال ۱۳۹۷)
Document شنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های دوازده گانه مشرانو جرگه
(مورخ ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال ۱۳۹۷)
Document شنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه
(مورخ ۴، ۶ و ۸ سال ۱۳۹۷)
Document شنبه ۴ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۹ جدی الی ۱۳ جدی ۱۳۹۶)
از تاریخ ۹ جدی الی ۱۳ جدی ۱۳۹۶
Document شنبه ۹ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...