صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۸ سنبله
Document شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۳ اسد
Document جمعه ۲۸ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۲ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۷ سرطان
Document شنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱۵ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۰ سرطان
Document شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۸ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۳ سرطان
Document شنبه ۸ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...