صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۷ حوت ۱۳۹۵
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۵ الی تاریخ ۱۵جدی ۱۳۹۵
Document شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
اجندای هفته وار مشرانوجرگه از تاریخ ۴ جدی ۱۳۹۵ الی تاریخ ۸ جدی ۱۳۹۵:
Document شنبه ۴ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
اجندای هفته وار مشرانوجرگه از تاریخ ۲۰ قوس ۱۳۹۵ الی تاریخ ۲۴ قوس ۱۳۹۵
Document شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجندای مشرانوجرگه
اجندای مشرانوجرگه از تاریخ ۱۳ قوس الی ۱۷ قوس ۱۳۹۵:
Document شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اجندای مشرانوجرگه
اجندای مشرانوجرگه از تاریخ ۶ قوس الی تاریخ ۱۰ قوس ۱۳۹۵
Document شنبه ۶ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...