صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۲ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۷ سرطان
Document شنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱۵ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۰ سرطان
Document شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۸ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۳ سرطان
Document شنبه ۸ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۶ سرطان
Document شنبه ۱ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۵ جوزا ۱۳۹۸ الی تاریخ ۳۰ جوزا
Document شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...