صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۷ از تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۷ الی تاریخ ۳۰ جدی
Document جمعه ۲۱ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۷ از تاریخ ۱۵ جدی ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۹ جدی
Document شنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۷ از تاریخ ۸ جدی ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۲ جدی
Document شنبه ۸ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱ جدی ۱۳۹۷ الی تاریخ ۵ جدی۱۳۹۷
Document جمعه ۳۰ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۴ قوس ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۸ قوس۱۳۹۷
Document جمعه ۲۳ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...