صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲ اسد ۱۳۹۶
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ اول اسد ۱۳۹۶ الی تاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۶ تعطیلات تابستانی مجلس
Document شنبه ۳۱ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۴ سرطان ۱۳۹۶ الی تاریخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۶
Document شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۶ الی تاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۶
Document شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۶ الی تاریخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۶
Document شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۳ سرطان ۱۳۹۶ الی تاریخ ۷ سرطان ۱۳۹۶
Document شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...