صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲ حوت ۱۳۹۶
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۳ جدی ۱۳۹۶ الی تاریخ ۳۰ جدی ۱۳۹۶
Document شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۶ جدی ۱۳۹۶ الی تاریخ ۲۰ جدی ۱۳۹۶
Document جمعه ۱۵ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۹ جدی ۱۳۹۶ الی تاریخ ۱۳ جدی ۱۳۹۶
Document شنبه ۹ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲ جدی ۱۳۹۶ الی تاریخ ۶ جدی ۱۳۹۶
Document جمعه ۱ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۵ قوس ۱۳۹۶ الی تاریخ ۲۹ قوس ۱۳۹۶
Document جمعه ۲۴ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...