صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۶ عقرب
Document دو شنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۴ عقرب ۱۳۹۸ الی تاریخ ۹ عقرب
Document شنبه ۴ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۰ میزان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۵ میزان
Document یک شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱۳ میزان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۸ میزان
Document شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۱ میزان
Document شنبه ۶ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...