صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۷
Document جمعه ۲۳ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۳۱سرطان۱۳۹۷
Document شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۷سرطان۱۳۹۷
Document جمعه ۲۲ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۰ سرطان ۱۳۹۷
Document جمعه ۱۵ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
از تاریخ ۹ سرطان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷
Document جمعه ۸ سرطان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...