صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹
صحنهء از امتحان تحریری یکی از بست های خدمات ملکی در ریاست عمومی دارالانشاء مشرانوجرگه که از جانب معاون مالی و اداری ، رئیس منابع بشری و نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نظارت میگردد.
صحنهء از امتحان تحریری یکی از بست های خدمات ملکی در ریاست عمومی دارالانشاء مشرانوجرگه که از جانب معاون مالی و اداری ، رئیس منابع بشری و نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نظارت میگردد.
Document چهارشنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
انجنیرفرهاد سخی نایب اول مشرانوجرگه ضمن نظارت از شفافیت درپروسه استخدام کارکنان،بتاریخ ۷میزان سال روان چگونگی اخذ امتحان رقابتی بست ۴ مدیریت عمومی معاشات ریاست مالی واداری را
از نزدیک مشاهده نمود دراین بازدید که عده از سناتوران نیز حاضر بودند؛عبدالباقی حسینی رئیس منابع بشری ریاست عمومی دارالانشا مشرانوجرگه روی چگونگی پروسه امتحانات رقابتی و استخدام کارکنان معلو مات مفص...
Document دو شنبه ۱۲ میزان ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...