صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۴ دلو ۱۳۹۸
اعلان دعوت به داوطلبی
( ۲۲ قلم خوارکه باب )
Document دو شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
(۲۱۷ قلم وسایل حفظ و مراقبت)
Document سه شنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اعلان مجدد دعوت به داوطلبی
( ۳۰۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل و پطرول)
Document چهارشنبه ۴ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اعلان دعوت به داوطلبی
( ۲۷۶ قلم پرزه جات و روغنیات برای وسایط آمریت ترانسپورت)
Document چهارشنبه ۴ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اعلان دعوت به داوطلبی
( ۲۱۷ قلم وسایل حفظ و مراقبت)
Document شنبه ۳ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...