صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
(۴۰ ام بی خدمات انترنت مورد ضرورت شعبات مشرانوجرگه )
Document چهار شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
(وسایل و تجهیزات طبی مورد ضرورت کلینیک صحی )
Document یک شنبه ۱۲ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اعلان دعوت به داوطلبی
( ۴۰ MB خدمات انترنتی )
Document پنجشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اعلان دعوت به داوطلبی
( ۳۰۰۰۰۰ سه صد هزار لیتر تیل دیزل و پطرول )
Document پنجشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
(وسایل افزار کال برای ورکشاپ)
Document شنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...