صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰
اعلان دعوت به داوطلبی
(۳۲۶ قلم پرزه جات و روغنیات)
Document شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
اعلان دعوت به داوطلبی
(البسه باب بهاری و تابستانی)
Document شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
اعلان دعوت به داوطلبی
(سه شماره نشریه باب و بروشر )
Document سه شنبه ۳ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
اعلان دعوت به داوطلبی
(۱۸۷قلم قرطاسیه باب )
Document سه شنبه ۳ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
اعلان دعوت به داوطلبی
(۲۷۶ قلم وسایل و مواد تنظیفی آمریت حفظ مراقبت )
Document سه شنبه ۳ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...