صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی ذیلاً تعیین گردید.
برمبنای فیصله کمیته رؤسا، درنشست عمومی فردا دوازدهم عقرب بحث آزاد، ودرنشست عمومی چهاردهم عقرب، سرپرستان وزارت های مالیه، صنعت وتجارت و سرپرست دافغانستان بانک درمورد علل سقوط جایگاه افغانستان دربا...
Document شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، اجندای هفته جاری جلسات عمومی ذیلاً تعیین گردید.
برمبنای فیصله کمیته روسا، بحث آزاد وارایه اساسنامه انستیتیوت منطقه یی استاندارد سازی، ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی ( ریسکام ) ویک پروتوکول تعدیلی شامل اجندا گردید تا درنشست عمو...
Document شنبه ۴ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
در جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس علاوه از مشخص شدن آجندای جلسات عمومی ؛ ازحکومت خواسته شد تا بمناسبت حادثه دیروزی ولایت ننگرهار
کمیته رؤسا فیصله نمود که در جلسه عمومی فردا سناتوران به بحث آزاد بپردازند و گزارش هیئت مجلس سنا از کشورترکیه ارایه گردد ودرجلسه عمومی روز سه شنبه ۳۰میزان ضمن بحث آزاد گزارش هیئت از کشور صربستان شنی...
Document شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس؛ بااشتراک سرپرست وزارت امورداخله و مشاور ارشد دفترشورای امنیت ملی تدویریافت.
در جلسه رییس واعضای مجلس از دستآوردهای نیروهای امنیتی بخصوص درولایات شمال وشمالشرق کشور تمجید کردند ونیز از اقدامات اخیر وزارت امورداخله در جمع آوری سلاح های بدون مجوز و توقف موترهای بدون اسناد حما...
Document سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، سه جلسه عمومی آینده این مجلس تعیین گردید.
دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی فردا بیست ویکم میزان علاوه ازمباحث آزاد، روی موافقتنامه معافیت مالیاتی به ارتباط کمکهای مالی میان افغانستان وامریکا، کار صورت گیرد ودر نشست عمومی۲۳ میزان طبق...
Document شنبه ۲۰ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...