صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸
درجلسه فوق العاده کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، درمورد دوام کار مشرانوجرگه بحث صورت گرفت ونیز آجندای جلسات عمومی بعدی مشخص شد.
بنا به درخواست ولسی جرگه وپیشنهاد وزارت دولت درامورپارلمانی ومطالبه مقام عالی ریاست جمهوری ، کمیته رؤسای مشرانوجرگه دراین مورد بحث همه جانبه نموده فیصله کرد تا این مورد جهت تصمیم گیری به جلسه عموم...
Document پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی ده روز بعدی ذیلا تعیین گردید.
درنشست عمومی فردا یکشنبه این مجلس ، روی مسایل جاری کشوربحث و تبادل نظر صورت گیرد و درنشست سه شنبه هفته جاری، ضمن بحث آزاد، گزارش کاری اجلاس اول دوره هفدهم تقنینی کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی...
Document شنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی هفته جاری تعیین گردید.
درکمیتۀ رؤسا فیصله شد که درنشست عمومی فردا مورخ شانزدهم سرطان، علاوه ازبحث آزاد، گزارش هیئت های مجلس ازکشورهای جاپان وسویس و درجلسه عمومی روز سه شنبه هژدهم سرطان بحث آزاد و گزارش هیئت مجلس ا...
Document شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی هفته جاری تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیون‌ها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه کمیتۀ رؤسا فیصله شد که درنشست عمومی فردامورخ نهم سرطان علاوه ازبحث آزاد گزارش هیئت مجلس ازولایت ارزگان وگزارش اجراات کمیسیون سمع شکایات استماع گردد ونیزدرجلسه عمومی سه شنبه مورخ یازدهم سرطان...
Document شنبه ۸ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون چگونگی نصاب کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه کمیته روسا فیصله شد که درنشست عمومی مورخ دوم سرطان علاوه ازبحث آزاد ، مراسم سناتوران فرحنازپامیری و مینا شیرزاد که به تازگی به حیث عضو مشرانو جرگه از سوی رییس جمهور انتصاب شده اند اجرا شو...
Document شنبه ۱ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...