صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹
دربخش نخست جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، توضیحات وزیرمالیه درپیوند به مسوده بودجه ملی سال مالی۱۴۰۰استماع شد.
درجلسه عبدالهادی ارغندیوال وزیرمالیه درمورد مسوده بودجه ملی سال مالی آینده معلومات ارایه نموده گفت این مسوده تحت نظر رئیس جمهور ترتیب شده است واطمینان داد که وزارت مالیه با درنظرداشت دیدگاه های سنا...
Document شنبه ۸ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای نشست‌های بعدی این مجلس تعیین گردید.
درکمیتۀ رؤسا فیصله شد که درنشست عمومی فردا دوم قوس، علاوه ازاستماع گزارش هیئت کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ازولایات ننگرهارولغمان، روی فرمان تقنینی شماره ۳۵۴ درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون مبارز...
Document شنبه ۱ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنشست کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، موارد تازه ی شامل اجندای جلسات عمومی گردید.
به اساس فیصله قبلی کمیتۀ رؤسا، علاوه ازبحث آزاد، فرمان تقنینی شماره ۳۵۳ درمورد تعدیل وحذف برخی مواد قانون خط آهن درنشست عمومی مورخ ۲۵ عقرب، مورد بحث قرارگیرد، همچنان با تایید فیصله قبلی کمیته رؤسا...
Document شنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنشست کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین شد.
درجلسه کمیته رؤسا فیصله شد که درنشست عمومی فردا ۱۸ عقرب علاوه ازمعرفی مسوده بودجه ملی سال مالی۱۴۰۰ شمسی، ازسوی سرپرست وزارت مالیه ووزیردولت درامورپارلمانی، رئیس عمومی اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست وش...
Document شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار، ضمن اتحاف دعا به روح پوهنمل محبوبه حقوق‌مل سناتوردوره پانزدهم شورای ملی ویکی ازکادرهای ورزیده
پوهنتون کابل، رئیس مشرانوجرگه درگذشت موصوف را ضایعه برپیکرجامعه علمی‌کشور دانسته، تصریح نمود خانم حقوق‌مل ازافتخارات مردم افغانستان به ویژه مجلس سنابود که با وجود رنج‌ها و دردهای فراوان که ازناحیه...
Document شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...