صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳ جوزا ۱۳۹۶
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس، اعتراض سناتوران درمورد عدم حضور برخی اراکین دولتی به ویژه رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ورئیس
اداره توزیع تذکره های برقی درنشستهای عمومی با وزیردولت درامورپارلمانی مطرح شد. اما درآغاز حمله گروهی هراس افگنان بالای رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار وحمله انفجاری شب گذشته درشهرکندهارکه منجر...
Document چهارشنبه ۲۷ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا؛ فیصله شد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۴ ثورعلاوه ازمباحث آزاد، طبق فیصله قبلی کمیتۀ رؤسا؛ رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و رئیس عمومی توزیع تذکره های برقی پیرامون روند امتحان استخدام کارمندان درآن اداره و زما...
Document چهارشنبه ۲۰ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا؛ فیصله شد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه هفدهم ثورعلاوه ازمباحث آزاد، گزارش هیئت های مجلس ازولایت نیمروز وکشور بحرین ودرجلسه روزسه شنبه نزدهم ثورضمن بحث آزاد، گزارش هییت مجلس ازکشورسریلانکا استماع گرددونیزکمیسیون ا...
Document شنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مواردذیل فیصله گردید:
درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ ۱۰ثورعلاوه ازبحث آزاد، گزارش ولایتی ولایت پروان به جلسه ارایه گردد ودرجلسه عمومی روز سه شنبه مورخ ۱۲ماه روان ضمن بحث آزاد الی حضورمهمانان ؛مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات...
Document چهارشنبه ۶ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس فیصله شد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه سوم ثورعلاوه ازبحث آزاد، گزارش ولایتی سناتورولایت ارزگان استماع گردد ونیزدرجلسه روزسه شنبه پنجم ثورضمن بحث آزاد، وزیرعدلیه د.ج.ا.ا درمورد چگونگی فعالیت احزاب سیاسی ونشرقوانی...
Document چهارشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...