صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۵ حوت ۱۳۹۵
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار ، برعلاوه تنظیم امورکاری کمیسیونها ، آجندای جلسات عمومی تعیین گردید.
درجلسه روزیکشنبه مورخ ۱۹جدی علاوه ازبحث آزاد،روی موادباقیمانده اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه بحث صورت گیرد ودرجلسه روزسه شنبه مورخ ۲۱ماه روان بعد ازبحث آزاد ، کمیسیونهای اقتصادملی،اموراقوام وقبایل،ا...
Document چهارشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس آن جرگه تدویریافت.
درجلسه ضمن تنظیم امورکاری کمیسیونها وتعیین آجندای جلسات عمومی فیصله گردیدکه درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ پنچم ماه جدی علاوه ازبحث آزادالی تکمیل شدن نصاب؛طرح اعضای ولسی جرگه درموردقانون منع آزارواذیت...
Document چهارشنبه ۱ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ضمن تنظیم امورکاری کمیسیون ها وتعیین آجندای جلسات عمومی فیصله صورت گرفت که:
درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۱قوس علاوه ازبحث آزاد الی تکمیل شدن نصاب فرمان تقنینی شماره ۶۸درموردقانون حفاظت صنایع داخلی جهت بحث به جلسه تقدیم ونیزگزارش مشترک کمیسیون های مواصلات ومخابرات ورفاه عا...
Document چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست انجنیرحسیب الله کلیمزی نایب دوم ضمن تنظیم امورکاری کمیسیون ها وتعیین آجندای جلسات عمومی فیصله صورت گرفت که
درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ۱۴ قوس علاوه ازبحث آزاد؛ گزارش هیئت مشرانوجرگه ازاشتراک درکنفرانس تغییراقلیم ازکشورمراکش وگزارش ولایتی ولایت سرپل به جلسه ارایه ونیزمعین وزارت تجارت وصنایع،رییس اتحادیه ...
Document چهارشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۳ عقرب، علاوه ازبحث آزاد، روی طرح تعدیل برخی ازمواد (قانون مالیه برارزش افزوده) مباحثی صورت گرفته، گزارش هیئت کمیسیون مواصلات ومخابرات ازولایت ...
Document چهارشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...