صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲ میزان ۱۳۹۶
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول وبه شرکت اعضای هیئت اداری، رؤساومعاونین کمیسیونها، داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی و
وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس تدویرگردید. دراین نشست ضمن یاد آوری ازروابط خوب داکترغلام فاروق وردک با مجلس سنا، یک سلسله کاستی های که موجود بود مطرح شد.
Document چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس وبه شرکت اعضای هیئت اداری، روساومعاونین کمیسیونهای وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس تدویرگردید؛ فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۶ سنبله؛ علاوه ازبحث آزاد واستماع گزارش هییت کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ازولایت فراه، مسوولان امنیتی ولایت ننگرهار مورد تقدیرقرارگیرند ونیزدرجلسه عمومی ۲۸ سنبله رئیس عمو...
Document شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست محمدعلم ایزدیار وداکترمحمد آصف صدیقی نایبان مجلس سنا وبه شرکت داکترفیصل سمیع نایب منشی، تعدادی ازرؤسا ومعاونین کمیسیون
های دایمی ورئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه تدویرگردید، فیصله شد که: درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ ۱۸ سرطان علاوه ازبحث آزاد روی موافقتنامه میان د.ج.ا.ا وامارات متحده عربی درعرصه مبارزه با تجارت غی...
Document چهارشنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز،به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه تدویرگردید.
در جلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله گردید که درجلسه عمومی روز یکشنبه مورخ ۲۸جوزا برعلاوه بحث آزاد،وزیرامورداخله،رییس عمومی امنیت ملی،مسئولین کشفی واستخباراتی این نهادها،قوماندان امنیه کابل ه...
Document چهارشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا، فیصله به عمل آمد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه هفتم جوزای این مجلس؛ علاوه ازمباحث آزاد، بند(الف وب) مادۀ پنجم منشورصندوق انکشافی سارک ارایه وگزارش هیئت مجلس ازسفر کشورسریلانکا استماع گردد ونیز درنشست روزسه شنبه نهم جوزا ...
Document چهارشنبه ۳ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...