صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۶
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست محمدعلم ایزدیار وداکترمحمد آصف صدیقی نایبان مجلس سنا وبه شرکت داکترفیصل سمیع نایب منشی، تعدادی ازرؤسا ومعاونین کمیسیون
های دایمی ورئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه تدویرگردید، فیصله شد که: درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ ۱۸ سرطان علاوه ازبحث آزاد روی موافقتنامه میان د.ج.ا.ا وامارات متحده عربی درعرصه مبارزه با تجارت غی...
Document چهارشنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز،به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه تدویرگردید.
در جلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله گردید که درجلسه عمومی روز یکشنبه مورخ ۲۸جوزا برعلاوه بحث آزاد،وزیرامورداخله،رییس عمومی امنیت ملی،مسئولین کشفی واستخباراتی این نهادها،قوماندان امنیه کابل ه...
Document چهارشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا، فیصله به عمل آمد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه هفتم جوزای این مجلس؛ علاوه ازمباحث آزاد، بند(الف وب) مادۀ پنجم منشورصندوق انکشافی سارک ارایه وگزارش هیئت مجلس ازسفر کشورسریلانکا استماع گردد ونیز درنشست روزسه شنبه نهم جوزا ...
Document چهارشنبه ۳ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس، اعتراض سناتوران درمورد عدم حضور برخی اراکین دولتی به ویژه رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ورئیس
اداره توزیع تذکره های برقی درنشستهای عمومی با وزیردولت درامورپارلمانی مطرح شد. اما درآغاز حمله گروهی هراس افگنان بالای رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار وحمله انفجاری شب گذشته درشهرکندهارکه منجر...
Document چهارشنبه ۲۷ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا؛ فیصله شد که:
درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۴ ثورعلاوه ازمباحث آزاد، طبق فیصله قبلی کمیتۀ رؤسا؛ رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و رئیس عمومی توزیع تذکره های برقی پیرامون روند امتحان استخدام کارمندان درآن اداره و زما...
Document چهارشنبه ۲۰ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...