صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۹
داکترزلمی زابلی رییس کمیسیون سمع شکایات ومحمد نادر بلوچ رییس کمیسیون رفاه عامه وصحت مشرانوجرگۀ، امروزمشترکاً
در یک کنفرانس مطبوعاتی درحضورداشت نمایندگان اتحادیه وانجمن داکتران، متخصصین صحی وخبرنگاران فیصله کمیته رؤسا را درمورد معرفی دو مسوول ارشد حکومتی به لوی سارنوالی ابلاغ نمودند.
Document پنج شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی نارسایی های موجود دربرخی وزارت ها را با رسانه شریک ساخت.
داکتر زلمی زابلی رییس کمیسیون، شکایات متعدد واصله مبنی بر (تصاحب غیرقانونی موازی ۷۴ جریب زمین پوهنتون کابل و غصب ده ها جریب زمین وزارت زراعت ازسوی پوهنتون امریکایی وعدم اجراات مسئولین دولتی نسبت به...
Document دو شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل‌هادی مسلم یار رییس، هیئت اداری واعضای مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی؛ گفته‌های اخیرنخست وزیرپاکستان درمورد به میان آمدن (حکومت جدید درافغانستان( را رد وآنرامحکوم نمودند
دراین کنفرانس فضل‌هادی مسلم یاربه نمایندگی ازمجلس اذعان داشت که افغانستان کشورمستقل ودارای نظام انتخابی بوده و روی مسایل ملی وجهانی مربوط به افغانستان ازطریق حکومت، نمایندگان مردم وسایرسیاسیون عمل ...
Document یک شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
سناتوران معترض که تعداد شان به ۲۶تن میرسید؛همراه با منشی ونایب منشی مشرانو جرگه اعتراض شانرا از بی عدالتی درپروسه امتحان استخدام کارمندان توزیع تذکره های برقی وعدم حضورمسئولین
مربوط به جلسه امروزی در کنفرانس مطبوعاتی ابرازداشتند. دراین کنفرانس استادمحمدطیب عطا منشی وداکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه وسناتوران مذکور در مورد بی عدالتی درپروسه امتحان استخدام کارمندا...
Document سه شنبه ۲۶ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
رئیس مشرانوجرگه امروزطی نشستی مطبوعاتی حملات تروریستی دیروزدربرابرالحاقیه شوراملی وولایات کندهاروهلمند رامحکوم کرد.
رئیس مشرانوجرگه حمله به جان افرادملکی راخلاف تمام ارزش های اسلامی وانسانی دانسته افزوداين حمله دشمنان انسانيت واسلاميت،همزمان به وقت رخصتى مامورين صورت گرفته وترویزم رایک تهدید جهانی عنوان نموده، ت...
Document چهارشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...