صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی نارسایی های موجود دربرخی وزارت ها را با رسانه شریک ساخت.
داکتر زلمی زابلی رییس کمیسیون، شکایات متعدد واصله مبنی بر (تصاحب غیرقانونی موازی ۷۴ جریب زمین پوهنتون کابل و غصب ده ها جریب زمین وزارت زراعت ازسوی پوهنتون امریکایی وعدم اجراات مسئولین دولتی نسبت به...
Document دو شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل‌هادی مسلم یار رییس، هیئت اداری واعضای مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی؛ گفته‌های اخیرنخست وزیرپاکستان درمورد به میان آمدن (حکومت جدید درافغانستان( را رد وآنرامحکوم نمودند
دراین کنفرانس فضل‌هادی مسلم یاربه نمایندگی ازمجلس اذعان داشت که افغانستان کشورمستقل ودارای نظام انتخابی بوده و روی مسایل ملی وجهانی مربوط به افغانستان ازطریق حکومت، نمایندگان مردم وسایرسیاسیون عمل ...
Document یک شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
سناتوران معترض که تعداد شان به ۲۶تن میرسید؛همراه با منشی ونایب منشی مشرانو جرگه اعتراض شانرا از بی عدالتی درپروسه امتحان استخدام کارمندان توزیع تذکره های برقی وعدم حضورمسئولین
مربوط به جلسه امروزی در کنفرانس مطبوعاتی ابرازداشتند. دراین کنفرانس استادمحمدطیب عطا منشی وداکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه وسناتوران مذکور در مورد بی عدالتی درپروسه امتحان استخدام کارمندا...
Document سه شنبه ۲۶ ثور ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
رئیس مشرانوجرگه امروزطی نشستی مطبوعاتی حملات تروریستی دیروزدربرابرالحاقیه شوراملی وولایات کندهاروهلمند رامحکوم کرد.
رئیس مشرانوجرگه حمله به جان افرادملکی راخلاف تمام ارزش های اسلامی وانسانی دانسته افزوداين حمله دشمنان انسانيت واسلاميت،همزمان به وقت رخصتى مامورين صورت گرفته وترویزم رایک تهدید جهانی عنوان نموده، ت...
Document چهارشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
شماری ازنمایندگان غور به ویژه سناتورآن ولایت درشورای ملی ،برخی ازشخصیت های سیاسی، جوانان وفعالان جامعه مدنی غور درپیوند به حادثه المناک خونین روزسه شنبه غور، کنفرانس مطبوعاتی را دایر نمودند.
دراین کنفرانس ابتدانمایندگان مردم مراتب تسلیت شان را نسبت به این رویداد ابرازو این عمل شنیع را کارکوردلان وسیاه دلان تاریخ دانسته گفتندکه دراین حادثه بیتشراز۳۰کارگر که برای امرارمعیشت شان مصروف کار...
Document پنج شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...