صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۴ میزان ۱۴۰۰
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۷
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۷
Document یک شنبه ۲۴ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۶
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۶
Document یک شنبه ۲۴ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۵
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۵
Document شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۴
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۴
Document شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۳
جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۳
Document شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...