صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۶
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه درمراسم گشایش تعمیرهای تدریسی ولیلیه پوهنتون ولایت لوگراشتراک وسخنرانی نمود.
دراین مراسم که سرپرستان وزارت خانه های،تحصیلات عالی واقتصاد،اعضای شورای ملی،والی، رییس واعضای‌ شورای ‌ولایتی‌ ولایت لوگروشماری ازمسئولین ادارات مختلف حکومتی نیزحضورداشتند؛تعمیرهای یاد شده ازسوی اشت...
Document سه شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
مراسم فاتحه ودعا خوانی مرحوم محمدعیسی خان شینواری عضو مشرانوجرگه، امروز ازسوی فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس ، فامیل واقارب آن مرحومی درشهرکابل برگزار گردید.
مجلس ترحيم وفاتحه خوانى مرحوم شینواری که درمسجد الحاقیه شورای ملی برگزارگردیده بود درآن فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس سنا،عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه،
Document شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
نمازه جنازه ومراسم تشیع جنازه مرحوم سناتورمحمدعیسی خان شینواری با تشریفات رسمی، صبح امروزدرمسجدعیدگاه شهرکابل برگزارشد.
درنمازجنازه ومراسم تشیع آن، علاوه ازفامیل وبسته گان مرحومی، فضل هادى مسلم يار رئیس مشرانوجرگه، داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم ،برخی نماینده گان مردم درپارلمان، یکتعداد مقامات حکومتی، علما وبزرگان...
Document دو شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
مرکز منابع مشرانوجرگه برای زنان پس ازظهر امروز در مقرآن جرگه باقطع نوار،ازسوی فضل هادی مسلم یار رئیس این مجلس ورئیس اداره ملل متحد برای زنان افغانستان افتتاح شد.
این مرکز، که به کمک مالی دفترملل متحد برای زنان افغانستان ایجادشده، زمینه های ارتقای ظرفیت برای زنان عضومجلس را فراهم میسازد.
Document سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
یک مرکز تصویری رسانه ی ویک مرکز خدمات تلیفونی داخلی امروزدرساختمان مشرانوجرگه ازسوی فضل هادی مسلم یار رئیس این مجلس افتتاح شد.
این مراکز، به اساس هدایت رئیس مشرانوجرگه و به تلاش رئیس دارالانشا به کمک مالی اداره یو ان دی پی ساخته شده، زمینه خدمات سریع را باکاربرد از تکنالوژی جدید برای کار رسانه های پارلمانی و سهولت ها...
Document شنبه ۱ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...