صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶
ازهفته ملی چهاردهمین سالروزتصویب قانون اساسی کشور، امروزدرتالارکمیته روسای مشرانوجرگه تجلیل به عمل آمد.
دراین محفل محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم ،شماری ازسناتوران رئیس عمومی وبرخی روساوکارمندان دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند ، پیرامون اهمیت وکاربرد قانو...
Document دو شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی که چندی پیش برای ادای حج عمره در یک سفرغیررسمی عازم عربستان سعودی گردیده بود
صبح روز جمعه به کشور برگشت که در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ازسوی دوستان،علاقمندان،برخی کارمندان شورای ملی و سید حفیظ الله هاشمی رییس عمومی دارالانشای مشرانو جرگه شورای ملی استقبال گردید.
Document جمعه ۸ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه آگاهی دهی برای کارمندان دارالانشای مشرانو جرگه درموردقانون دسترسی به اطلاعات ،ازسوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ، در مقر شورای ملی بر گذار شد .
دراین نشست، عبدالطیف نهضت یاررئیس کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی، سیدحفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، خانم حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات وقانو...
Document شنبه ۲ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با شماری ازسناتوران ،با یک تعداد اشخاص دارای معلولیت که درجوارشورای ملی تجمع نموده بودند دیداروخواستهای آنانرااستماع کرد.
آنان ازعملکرد برخی مسوولین حکومتی ابرازنارضایتی نموده خواهان تطبیق ماده ۲۲قانون حقوق وامتیازات معلولین مبنی براستخدام سه فیصداشخاص دارای معلولیت به ادارات دولتی،تعدیل درماده هفتم قانون متذکره، تطبی...
Document دو شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
ازمیلاد با سعادت ناجی بشریت و سرورکاینات حضرت محمد مصطفی (ص) با برپایی ختم قرآن عظیم الشان ازسوی مشرانوجرگه شورای ملی گرامی داشت به عمل آمد.
این مراسم ختم که پیش ازچاشت امروز درتالارکمیته روسا تدویرگردیده بود، درآن فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، نایبان اول ودوم مجلس سنا، شماری ازسناتوران وکارمندان دارالانشا شرکت نموده بودند.
Document شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...