صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۶
به سلسله برنامه های آگاهی دهی پارلمانی؛ امروز یک تعداد فعالان مدنی قشراناث که ازسوی دارالانشاهای مجلسین، به همکاری پروژه حمایت از پارلمان افغانستان - UNDP به شورای ملی دعوت
شده بودند؛ ازاین برنامه مستفید شدند. دربخش افتتاحیه این برنامه خدای نظرنصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه ضمن ارایه معلومات درخصوص ساخت...
Document یک شنبه ۸ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
به منظور تغییرنام چهاراهی زنبق به نام چهاراهی (شهید محمد سالم ایزدیار وشهدای دهم جوزا) محفلی با شکوهی درمرکزرسانه های حکومت تدویر گردید.
دراین محفل داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، هییت اداری مشرانوجرگه ، شماری ازنماینده گان مردم درپارلمان، برخی مقامات حکومتی، وارثین شهدای دهم جوزا ونماینده گان رستاخیز تغییر شرک...
Document جمعه ۳۰ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
مراسم فاتحه ودعاخوانی مرحوم الحاج ملک محمد عمرخان، پدربزرگوارفضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی وشخصیت جهادی، بزرگ قومی وبا نفوذ زون شرق کشور امروز برگزارشد.
این مراسم فاتحه خوانی که ازسوى فضل هادى مسلم يار ریيس مشرانوجرگه ، خانواده واقارب مرحومی، ریاست عمومی دارالانشای مجلس،بزرگان قومی،شخصیت های جهادی وسیاسی ولایت ننگرهاردرالحاقيه شوراى ملى برگزا...
Document دو شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ايزديار نايب اول مشرانوجرگه که غرض اشتراك در اجلاس سالانه کرانس مونتانامنعقده هسپانیا عازم آنکشور گردیده بود،امروزبه وطن برگشت .
نایب اول مشرانوجرگه در كنفرانس بين المللي کرانس مونتانا ،روی رشد اقتصادی،حفظ محيط زيست واثرات آن، حکومتداری خوب،بهبود وضعیت زنان وروي استحکام صلح وامنيت بیانیه مبسوطی ایرادنموده گفت که دولت جمهوری ...
Document چهارشنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگه شورای ملی طی محفلی از۲۴ جوزا روز مقام والای مادر درالحاقیه شورای ملی گراميداشت به عمل آورد.
دراين محفل که شماری ازکارمندان دارالانشای مشرانوجرگه به خصوص بانوان شرکت داشتند شفیقه نوروزخیل رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مجلس سنا پیرامون مقام والای مادروجایگاه آن درخانواده صحبت نموده گفت ...
Document شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...