صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ سرطان ۱۳۹۶
خلاصۀ فعالیت های ، اجلاس اول سال ششم، دوره شانزدهم تقنینی مشرانو جرگه شورای ملی از تاریخ ۱۶/ حوت/ ۱۳۹۴ الی تاریخ ۳۱ / سرطان/ ۱۳۹۵
مشرانوجرگۀ شورای ملی طی اجلاس اول سال ششم دورۀ شانزدهم تقنینی وظایف خویشرا در عرصه های نمایندگی، قانون گذاری و نظارت با فراهم آوری تسهیلات لازم و همکار ی اجرایی از جانب ریاست عمومی دارالانشا مشران...
Document سه شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فشرده ازفعالیت های سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی از ۱۶/ حوت/ ۱۳۹۲ الی ۳۰/ جدی/۱۳۹۳
فشرده ازفعالیت های سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی از ۱۶/ حوت/ ۱۳۹۲ الی ۳۰/ جدی/۱۳۹۳
Document شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
فشرده ازفعالیت های سال سوم دوره شانزدهم تقنینی
فشرده ازفعالیت های سال سوم دوره شانزدهم تقنینی از ۱۶/حوت/ ۱۳۹۱ الی ۱/دلو/۱۳۹۲
Document سه شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۲ اطلاعات بیشتر...
فشردۀ ازفعالیت های مشرانوجرگه طی سال دوم دوره شانزدهم تقنینی
از اول دلو ۱۳۹۰ الی اول دلو۱۳۹۱
Document سه شنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۲ اطلاعات بیشتر...
گزارش ریاست امور پارلمانی وتقنینی دارالانشای مشرانو جرگه
خلاصۀ دستاوردهای کاری مشرانوجرگۀ شورای ملی دراجلاس دور اول ودور دوم سال سوم تقنینی:(اول دلو ۱۳۸۶ – پانزدهم جوزا ۱۳۸۷و اول اسد۱۳۸۷ –پانزدهم قوس۱۳۸۷)
Document چهارشنبه ۴ جدی ۱۳۸۷ اطلاعات بیشتر...