صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲ میزان ۱۳۹۶
همچنان فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه مشکلات اعضای پارلمان آموزشی جوانان را باپوهاندمحمدرسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ مطرح نمود.
دراین ملاقات که سیدحفیظ الله هاشمی رییس عمومی دارالانشاء،معین امورجوانان،رییس پارلمان آموزشی جوانان ونماینده پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد نیزحضورداشتند؛فضل هادی مسلم یار طی سخنانش نقش جوانان را ...
Document شنبه ۱ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزشکایات شماری ازجوانان ولسوالی رستاق ولایت تخاررااستماع نمود.
دراین نشست چندتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفتند که دراین ولسوالی طالبان حضور ندارند، اما مردم از آن چه که تفنگداران غیرمسؤول انجام می‎دهند، به ستوه آمده اند.
Document سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش گزارش کارکردهای سرپرست معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله را استماع نمود.
دراین نشست که شماری ازاعضای مجلس سنا نیزحضورداشتند؛پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست آن معینیت طی صحبتی گفت سیستم های جمع آوری عواید این اداره بانکی شده واین عمل باعث جلوگیری ازحیف ومیل شدن فساد گردید...
Document دو شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه درحضورداشت شماری ازسناتوران شکایات باشندگان شهرپلخمری ازرهگذرعدم قیرریزی سرک های آن شهر را بارییس شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی مطرح نمود.
دراین ملاقات داکترفیصل سمیع طی صحبتی گفت ازاینکه کارقیرریزی ۸۵کیلومترازسال ۱۳۹۳دربودجه درنظرگرفته شده بود اما باگذشت سالها مردم شاهدآغاز عملی روندکاری آن نبوده اند وازاین جهت بامشکلات زیاد مواجه شد...
Document شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروزطی نشست، خواست های شماری ازعلما، بزرگان،محاسن سفیدان ساحه بت خاک ولایت کابل را استماع نمود.
در این دیداردرحالیکه برخی ازاعضای شورای ملی نیزحضورداشتند، آنان ضمن مطرح ساختن مشکلات محیطی شان،ازمشکلات درسکتورمعارف وتحصیلات عالی ،نبود اشتغال برای کادرهای تحصیل یافته ،معضل بیکاری جوانان و رهایی...
Document سه شنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...