صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبه سلسه حمایت مجلس سناازنیروهای امنیتی طی نشستی کارکردهای شماری ازمنسوبین دلیرامنیتی کشورتقدیرنمود.
دراین نشست نایب اول مجلس ازقربانی‌های نیروهای دفاعی وامنیتی درتأمین امنیت ودفاع ازاستقلال ،آزادی وتمامیت ارضی کشورودستگیری مجرمین جرایم جنایی تمجید نموده گفت: تقدیرازنیروهای امنیتی کشوردرحقیقت یادآ...
Document دو شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه، بنابرهدایت فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، شکایت شماری ازباشنده گان شهرجلال آباد ولایت ننگرهار را استماع نمود.
دراین نشست درحالیکه لطف الله بابا سناتورآنولا نیزحضورداشت؛ تعداد به نماینده گی از بزرگان، جوانان، اتحادیه موترسایکل فروشان وجامعه مدنی صحبت نموده؛ گفتند ازچند ماه بدینسو شورای نظامی ولایت ننگرهارگش...
Document یک شنبه ۴ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزازخدمات وافتخارات فیلسوف جهان محمد صدیق افغان رئیس وبنیانگذارمرکزتحقیقاتی ریاضی وفلسفی جهان طی نشستی با اهدای مدال وتقدیرنامه تحسین نمود.
دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ازفعالیت های چشمگیر وخسته گی نا پذیر، خدمات علمی وفرهنگی، ایجاد مرکزعلمی ریاضی وفلسفی جهان، ابتکارات ونو آوری های دربخش های علمی، دادخواهی ها بشردوس...
Document سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه قبل ازظهر امروز دردفترکارش با آقای سرگی فومنکو سکرتر اول سفارت فدراتیف روسیه مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات آقای فومنکوازآماده گی های کشورش درجهت کمک به مردم افغانستان درزمینه های مختلف ازجمله اعطای بورسیه های تحصیلی یادآوری نموده گفت که کشورمتبوعش خواستار تحکیم وگسترش روابط بخصوص توسعه رواب...
Document دو شنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، امروزدرحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند با هیئت رهبری حزب اقتدارملی واسلامی افغانستان در شورای ملی ملاقات نمود.
دراین ملاقات، استاد ولی زی رئیس وبرخی هییت رهبری حزب مذکور، برقراری صلح دایمی، رفع اختلافات، برادری وبا همی وزنده نگهداشتن ارزشهای جهاد ومقاومت مردم مسلمان افغانستان را ازاهداف عمده شان عنوان...
Document یک شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...