صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۴ میزان ۱۴۰۰
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درحالی‌که محمد اکبرستانکزی نایب دوم و برخی سناتوران نیز حضورداشتند؛ امروز با شماری از داکتران وکارمندان صحی ولایت سمنگان ملاقات نمود.
دراین ملاقات ،یک‌تن به نمایندگی ازسایرین طی صحبتی گفت :حدود ده ماه می‌شود که داکتران و کارمندان صحی چهل وهفت کلنیک صحی وسه شفاخانه ولایت سمنگان معاش و حقوق شانرا ازسوی موسسۀ عرضۀ خدمات صحی( اهید) د...
Document شنبه ۱۶ اسد ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
نشست مشورتی میان فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی وده ها فرمانده جهادی، علما وبزرگان زون شرق مربوط به حزب دعوت اسلامی افغانستان، بخاطرارزیابی وضعیت امنیتی
دراین دیدار به نمایندگی ازولایات لغمان، کنر، نورستان وننگرهار یک‌تعداد فرماندهان جهادی وعلما سخنرانی نموده، با نگرانی ازوضعیت نا امن کنونی ویاد آوری ازقربانی‌ها ونقش برجسته ومهم این حزب به رهبری پر...
Document چهارشنبه ۹ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
سه عضوهیئت اداری مشرانوجرگه ازطریق ویدیو کنفرانس با آقای مک‌کری معاون سفارت ایالات متحده مقیم کابل پس از چاشت امروز گفتگو نمودند.
در جریان این صحبت‌ها، محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه با ابرازقدردانی ازکمک‌ها وقربانی‌های ایالات متحده امریکا گفت باوجودیکه دربیست سال اخیربه کمک دوستان بین المللی، پیشرفت‌های قابل ملاحظه دربخ...
Document یک شنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ، امروزطی نشستی بامسوولین مربوطه؛ مشکلات پروژه برق پارنده و عدم آغاز کار ساختمان سب استیشن و شبکه عمومی برق ولایت پنجشیر را به بررسی گرفت.
دراین نشست که رئیس تجارتی وبرخی مسوولین ذیربط شرکت برشنا، رئیس برق ولایت پنجشیر ورئیس اجرائیوی شرکت قراردادی ساختمان سب استیشن وشبکه عمومی برق آن ولایت شرکت داشتند محمدعلم ایزدیار از مسئولین درمورد...
Document چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه،باردیگرشکایت شماری ازقراردادیان وزارت امورداخله را با نمایندگان وزارت مالیه و اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری مطرح نمود.
قراردادی ها ی مذکور در این نشست گفتند درنقاط مختلف کشور تأسیساتی را برای منسوبین پولیس اعمار نموده اند اما چندین سال است که پول‌های شان از سوی حکومت پرداخت نمی‌شوند وخواهان دریافت آن برویت اسناد دس...
Document دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...