صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزخواست‌های اهالی ولسوالی آبشارولایت پنجشیررا بامعین وزارت وفوایدعامه، رئیس بودجه وزارت مالیه ومسوول بخش مربوطه وزارت انکشاف دهات درمیان گذاشت.
دراین نشست که شماری ازاهالی آن ولسوالی نیزحضورداشتند چندتن به نمایندگی، گفتند پروژه اسفالت ۲۵کیلومترسرک ولسوالی آبشارحدودچهارسال قبل شامل بودجه گردیده بود، باآنکه پروژه مذکورازبودجه ملی سال ۱۳۹۷حذف...
Document دو شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، پس ازچاشت امروز با هیئت رهبری شورای عالی خبره گان ولایت پروان دردفترکارش ملاقات نمود.
رئیس شورای مذکور وحدت ملی میان اقوام ساکن درولایت پروان ، ایجاد شغل و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر را ازاهداف عمده آن شورا عنوان نموده گفت دراین شورا استادان نهادهای تحصیلات عالی، فرمانده ه...
Document سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش خدمات ارزنده چندتن ازمنسوبین ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا را مورد تمجیدقرارکرد.
دراین ملاقات که شماری ازنمایندگان مردم درشورای ملی نیزحضورداشتند؛ نایب اول روی اهمیت عرضه خدمات صحی به مردم روشنی انداخته گفت تلاش های کارمندان صحی درحقیقت ارتباط مستقیم باحیات مردم داشته وکارآنان ...
Document دو شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه ضمن استماع گزارش کاری قوماندانان زون ۱۰۱ آسمایی و فرقه ۱۱۱ کابل کارکردهای آنان را مورد ستایش قرار داد.
موصوف ازمشرانوجرگه خواست که مثل همیش همکاریهای خویش را از نیروهای امنیتی دریغ نورزیده در بلند بردن روحیه منسوبین نظامی ولایت کابل توجه لازم نماید.
Document شنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، امروز شکایت شماری ازبزرگان وموسفیدان منطقه گوسفند دره ولسوالی بگرامی ولایت کابل را استماع نمود.
ایشان مدعی اند باوجودیکه قباله شرعی دارند ولی خانه ها، باغها ویکباب مکتب مردم آن ساحه ازسوی حکومت به بهانه اینکه ملکیت دولت می باشد تخریب می‌گردد ومتمنی اند که جلو آن گرفته شود.
Document چهارشنبه ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...