صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۷
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزازخدمات وافتخارات فیلسوف جهان محمد صدیق افغان رئیس وبنیانگذارمرکزتحقیقاتی ریاضی وفلسفی جهان طی نشستی با اهدای مدال وتقدیرنامه تحسین نمود.
دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ازفعالیت های چشمگیر وخسته گی نا پذیر، خدمات علمی وفرهنگی، ایجاد مرکزعلمی ریاضی وفلسفی جهان، ابتکارات ونو آوری های دربخش های علمی، دادخواهی ها بشردوس...
Document سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه قبل ازظهر امروز دردفترکارش با آقای سرگی فومنکو سکرتر اول سفارت فدراتیف روسیه مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات آقای فومنکوازآماده گی های کشورش درجهت کمک به مردم افغانستان درزمینه های مختلف ازجمله اعطای بورسیه های تحصیلی یادآوری نموده گفت که کشورمتبوعش خواستار تحکیم وگسترش روابط بخصوص توسعه رواب...
Document دو شنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، امروزدرحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند با هیئت رهبری حزب اقتدارملی واسلامی افغانستان در شورای ملی ملاقات نمود.
دراین ملاقات، استاد ولی زی رئیس وبرخی هییت رهبری حزب مذکور، برقراری صلح دایمی، رفع اختلافات، برادری وبا همی وزنده نگهداشتن ارزشهای جهاد ومقاومت مردم مسلمان افغانستان را ازاهداف عمده شان عنوان...
Document یک شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی ویک تعداد دیگرازسناتوران نیزحضورداشتند،
کارکردها وخدمات انجنیرنظام الدین حمیدی شاروال شهرپلخمری ولایت بغلان را با اهدای تقدیرنامه مورد تحسین قرارداده، خواهان موفقیت‌های بیشترموصوف درامورمحوله شد.
Document یک شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش کارکردها وتلاش های ارزنده شماری از فرهنگیان وتاریخ نگاران کشور را با اهدای تقدیرنامه ها مورد تمجید قرار داد.
دراین دیدار که نایب منشی مجلس وشماری از سناتوران نیز حضور داشتند؛ نایب اول مشرانوجرگه در صحبت هایش از زحمات مثمر، حسن کارکردگی، صداقت وتعهد هریک قضاوتپوه امرالله ابدالی یکتن از کادرهای قضایی کشور، ...
Document دو شنبه ۸ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...