صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزطی نشستی، بار دیگر موضوع برق پارنده مرکزولایت پنجشیر را با معین وزارت انرژی وآب، معاون شرکت برشنا ونماینده قراردادی پروژه مذکور مطرح کرد.
دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه معاون ولایت ورئیس شورای ولایتی ولایت پنجشیر نیز حضور داشتند، ازتعلل بیش ازحد درتکمیل کار بند برق مذکوریادآوری نموده افزود که اختلافات میان طرف های کاری، موج...
Document دو شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزدردفترکارش باعبدالمتین بیک رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی ملاقات نمود.
ایزد یاردراین نشست درحالیکه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس نیزشرکت داشت، شکایات اهالی ولسوالی های مختلف ولایت تخارکه چندی قبل به مجلس سنا عارض شده بودند و مشکلات درادارات محلی ولایات بدخشان، باد...
Document شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، امروزبا آقای ( پیترستی پینک ) سفیرجمهوری چک مقیم کابل، درمقرشورای ملی ملاقات نمود.
محوراین ملاقات را گسترش روابط پارلمانی میان دوکشور، چگونگی سرمایه گذاری چکی ها درافغانستان وبرخی مسایل دیگرتشکیل می داد.
Document چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه نایب اول،منشی، نایب منشی و برخی سناتوران شرکت داشتند؛ خواستهای معلولین راباسرپرست شاروالی کابل مطرح نمود.
دراین نشست نمایندگان اتحادیه های معلولین، ازعملکردشاروالی کابل مبنی برجمع آوری غرفه هایشان انتقادنموده گفتند که شاروالی بدون اطلاع قبلی شب هنگام غرفه های شانرا ازساحات فروشگاه وپل باغ عمومی به صورت...
Document سه شنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با آقای اوزان آر طغرل سفیرجمهوری ترکیه مقیم کابل ملاقات تعارفی نمود.
دراین ملاقات سفیرترکیه ازدوستی دیرینه میان دوکشور اسلامی به نیکویی یاد آوری نموده گفت حکومت ومردم ترکیه از آلام مردم افغانستان که ازسالها به اینسو ازسوی تروریستان متقبل می شوند واقف بوده وازاین جهت...
Document دو شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...