صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۶
دآکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز شکایات واصله مردم ننگرهاررا در مورد دریافت پاسپورت با مسوولین مربوطه مطرح نمود.
دراین نشست داکترصدیقی درحالیکه نایب منشی ولطف الله بابا سناتور ولایت ننگرهار هم حضور داشتند ؛ توضیحات را درمورد شکایت واصله مردم آن ولایت مبنی بر کارشکنی درطی مراحل پاسپورت وکاغذ پرانی های موجود در...
Document سه شنبه ۲۴ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا پس ازچاشت امروزگزارش هیئت مؤظف تحقیق پیرامون چگونگی شهادت محمدسالم ایزدیاروشلیک بالای معترضان ۱۰جوزای سال جاری رااستماع نمود.
دراین نشست څارنپوه دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوالی درامورنظامی ورئیس هئیت تحقیق پیرامون حادثه ۱۰جوزا توضیحات مفصل ارایه نموده ،علاوه کردکه گزارش ارایه شده نهایی نبوده وقراراست به زودی...
Document دو شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
دآکتر فیصل سمیع نائب منشی مشرآنوجرگه آمروز در دفتر کارش از کار کرد ها و تلاش های بریدجنرال محمد شعیب قوماندان قوای هوایی وبرید جنرال عبدالشفیع نوری قوماندان حفظ
مراقبت آن قوا را, مبنی برتأمین امنیت، وسرکوب دشمنان قدردانی بعمل آورده،تقدیرنامه و لوگوی مشرانوجرگه را به آنان تقدیم نموده ،آرزوی موفقیت های مزید برای سایر منسوبین دلیر کشور نمود.
Document یک شنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز با آقای میخایل فدوروف سکرتراول سفارت روسیه مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات نایب منشی مجلس ازپروژه های انکشافی آنکشور درافغانستان یاد آوری نموده گفت امیدواریم که یکتعداد پروژه های آنکشور که ازگذشته ها نیم کاره باقیمانده است کارآن تمام وبه بهره برداری سپرده ...
Document شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزطی نشستی،گزارش ازکارکردهای وزارت انکشاف دهات رااستماع نمود.
در این نشست احمدشهیرشهریارمعین برنامه های وزارت انکشاف دهات پیرامون برنامه ملی میثاق شهروندی وضاحت داده،گفت میثاق شهروندی برنامه بین الوزارتی و چند سکتوری می باشد که گردانندگان کلیدی آن؛ وزارت های...
Document چهارشنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...