صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز شکایت شماری از بزرگان ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر را با رییس عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه مطرح بحث قرار داد.
دراین ملاقات چند تن به نمایندگی از سایرین گفتند باآنکه فیصله محاکم سه گانه درپیوند به دولتی بودن حدود سه هزار جریب زمین درساحه دشت ولسوالی محمد آغه موجود است اما تااکنون ادارات ذیربط جلوغاصبان ا...
Document شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، موضوع شکایت شرکت ساختمانی وتولیدی افغان- ترک و واستخراج غیرقانون دربرخی معادن کشور را امروزبا سرپرست وزارت معادن وپترولیم مطرح کرد.
دراین نشست مسوولان شرکت مذکورگفتندکه استخراج سنگ تعمیراتی درساحه پلچرخی را از سال ۱۳۸۳ با وزارت معادن قرارداد نمود، اما خلاف مقررات وقوانین نافذه ، برادریکتن ازاعضای مجلس نمایندگان باشماری ازافراد ...
Document دو شنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانو جرگۀ شورای ملی امروز،خواست رییس وهیئت رهبری شورای ترکتباران دری زبان افغانستان را در مورد درج قومیت شان در تذکره برقی، استماع نمود .
دراین ملاقات ، داکتر محمد عظیم خنجانی رییس این شورا وچندتن دیگر ضمن ارایۀ در خواستی های جدا گانه عنوانی رییس جمهوری وریاست مشرانو جرگه ،گفتندکه با در نظر داشت اسناد ومدارک تاریخی، بارها خواهان درج ...
Document چهارشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، امروزباحلیم خان یسین گلدیوف سفیرجدیدجمهوری قزاقستان مقیم کابل درمقرشورای ملی ملاقات تعارفی نمود.
دراین ملاقات در حالیکه استاد محمد طیب عطا منشی مجلس نیز حضور داشت، رئیس مشرانوجرگه ضمن خوش آمدید، تقررآقای حلیم خان رابه حیث سفیرجدید قزاقستان درافغانستان تبریک گفته،ابرازامیدواری نمودکه موصوف بتوا...
Document سه شنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه شورای ملی امروز دردفترکارش، با جاسم محمد الخامدی سفیر کشورشاهی عربستان سعودی مقیم کابل ،ملاقات نمود.
دراین ملاقات، سفیر موصوف دعوتنامۀ رسمی رییس مجلس الشورای عربستان را به رییس مشرانوجرگه تقدیم نموده ضمن یاد آوری از روابط دوستی واخوت اسلامی میان دو کشور وتعهد بر همکاری های کشور متبوعش برای افغانست...
Document دو شنبه ۱۷ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...