صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸
جلسه هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس بخاطرچگونگی تنظیم اعضا درکمیسیون‌های یازده گانه تدویرگردید.
این جلسه که بنابرفیصله مورخ ۲۸ ثورکمیته روسا صورت گرفته بود درآن روی تنظیم وترتیب کمیسیونها ومعرفی اعضای جدید درکمیسیون ها بحث وتصامیم لازم اتخاذ شد.
Document چهارشنبه ۱ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز توضیحات سرپرست وزارت انرژی وآب را درمورد چگونگی کاربند برق پارنده ولایت پنجشیر وپوزه لیچ ولایت غور استماع نمود.
دراین نشست محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی وآب گفت قرارداد اعماربند برق پوزه لیچ فسخ گردیده و راههای بدیل آن به ریاست جمهوری پیشنهاد شده است وقرارست تایک سال آینده باشنده گان شهرفیروزکوه از...
Document دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسه هیئت اداری مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول، به حضورداشت وزیردولت درامورپارلمانی درمقرشورای ملی دایرگردید.
دراین نشست نایب اول مجلس سنا، ازعدم حضورشماری ازاراکین حکومتی درنشست های کمیسیونها وحتی جلسات عمومی، باوزیردولت درامورپارلمانی مطرح نموده گفت که یکی از نمونه های بارز آن عدم حضور وزرای سکتور ...
Document چهارشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، امروزدردفترکارش توضیحات معین ترانسپورت شهرداری کابل را، پیرامون وضعیت عمومی شهر، عدم تطبیق برخی پروژه های آن اداره ورسیدگی به
دراین نشست شیخ احمدمتین معین شاروالی کابل طی صحبتی گفت جهت جلوگیری ازازدحام ترافیک درشهر حدود ۳۳چهارراه پس ازمطالعه وبررسی برداشته شده است وقراراست درآینده نزدیک به منظورتنظیم هرچه بهترترافیک شهری ...
Document دو شنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس واعضای هیئت اداری مشرانوجرگه؛ امروز طی نشستی با جوانان نهاد های مختلف مدنی در مقر شورای ملی، از تصامیم وفیصله های لویه جرگه مشورتی صلح ، ابراز حمایت نمود.
در این نشست که عده ی از اعضای مجلسین شورای ملی ،محاسن سفیدان ، معین جوانان وعده ی از جوانان نهادهای مدنی وآموزشی شرکت نموده بودند ؛ در آغاز تنی چند با تمجید از کارکردهای اعضای مشرانوجرگه در سالهای ...
Document یک شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...