صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۸
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز در مقرشورای ملی با آقای دیویدمارتینون سفیر فرانسه مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات سفیرفرانسه از روابط وتعاملات سیاسی میان دوکشور یاد آوری نموده گفت جهت تحکیم روابط پارلمانی قرار است هیئت پارلمانی آنکشور بخاطرتبادل نظر وشریک ساختن تجارب در بخش‌های قانونگذاری به کاب...
Document چهارشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا درحضورداشت معاون نظامی لوی سارنوالی مجدداً شکایت شماری ازباشندگان واصل آباد ناحیه هفتم شهرکابل را مبنی برعدم رسیدگی به پرونده قتل یکتن از
دراین نشست که برخی ازنمایندگان مردم درشورای ملی نیزشرکت داشتند، قراربود سرپرست وزارت امورداخله، رئیس عمومی تحقیقات جنایی آن وزارت وقوماندان امنیه کابل و نیزپیرامون چگونگی قضیه توضیحات ارایه می نمود...
Document چهارشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش با سفیرجمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ملاقات تودیعی نمود.
دراین ملاقات نخست محمد رضا بهرامی سفیرجمهوری اسلامی ایران طی صحبتی ازهمکاری‌های نزدیک وروابط نیک رییس مشرانوجرگه درجریان مأموریت خویش به قدردانی یاد آوری نمودهمچنان سفررییس مجلس سنا به جمهوری اسلام...
Document سه شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرګه شکایت شماری از اشتراک کننده گان امتحان کانکور دور۳۱ ستاژ قضایی سال روان را استماع نمود.
دراین نشست چندتن به نمایندگی ازسایرین ضمن عدم رضایت ازپروسه اخذ امتحان به برخی موارد ازجمله دراختیاردادن سوالات به افراد مشخص، تهیه وترتیب نمودن سوالات امتحان خلاف ماده ۱۲طرزالعمل ستاژقضاء، مجازبو...
Document چهارشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبا حضورداشت داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس ازفعالیت های فرهنگی عبدالهادی شکیب دره صوفی شاعر ونویسنده توانای کشورتمجید نمود.
دراین نشست نایب اول مجلس سنا درحالیکه رئیس عمومی ومعاون پارلمانی ومسلکی دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند ازفرهنگیان ونویسندگان به مثابه سرمایه های معنوی جامعه یادآوری نموده گفت مجلس سنای شورای ...
Document سه شنبه ۷ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...