صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۷
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز ازکارنامه های استاد فضل الرحمن فاضل یک تن از دیپلومات های کشور با اهدای مدال وتقدیرنامه طی نشستی تحسین نمود.
دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند نایب اول مشرانوجرگه از کارکردهای استاد فاضل به نیکویی یاد آوری نموده گفت خدمات شما دربخش های مختلف وزارت امورخارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، غنامندی...
Document یک شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، امروز با آقای دگلاس آرمور رئیس بخش حکومتداری دفترانکشافی سازمان ملل درافغانستان وهیئت همراهش ملاقات نمود.
دراین ملاقات که تیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی دارالانشأ نیزحضورداشت، عبدالمقتدرناصری ازکمکهای جامعه جهانی به افغانستان به ویژه پارلمان کشورابرازقدردانی نموده گفت باوجود که کمکهای تخنیکی د...
Document یک شنبه ۱۲ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه شکایت برخی ازاعضای مجلس مبنی بر برخورد نامناسب عده یی از منسوبین تیم امنیتی کابل را باسرپرست قوماندانی گارنیزیون کابل مطرح نمود.
دراین ملاقات درحالیکه از رشادت وجسارت نیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور حمایت وستایش بعمل آمد گفته شد که دربرخی حالات درپوسته های امنیتی شهر کابل برای اعضای مجلس مشکلات مزاحمت ها ایجاد گردیده وباآ...
Document شنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز درحضورداشت شماری از اعضای مجلس بعد از شنیدن گزارش کاری رییس عمومی عواید وزارت مالیه تلاش های موصوف را مورد تقدیر قرارداد.
دراین ملاقات خانم آمنه احمدی رییس عمومی عواید وزارت مالیه گفت در این اواخر گامهای مهم در راستای مبارزه بافساد اداری برداشته شده وسهولت ها نیز برای ایجاد هرچه بهتر شفافیت درجمع آوری عواید ملی بمیان...
Document چهارشنبه ۸ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبا حضورداشت داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس ازفعالیت های فرهنگی عبدالهادی شکیب دره صوفی شاعر ونویسنده توانای کشورتمجید نمود.
دراین نشست نایب اول مجلس سنا درحالیکه رئیس عمومی ومعاون پارلمانی ومسلکی دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند ازفرهنگیان ونویسندگان به مثابه سرمایه های معنوی جامعه یادآوری نموده گفت مجلس سنای شورای ...
Document سه شنبه ۷ حوت ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...