صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷
محمدعلم ایزدیار نایب اول و داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز طی ملاقات‌های جداگانه با نماینده ویژه سازمان جهانی مهاجرت برای افغانستان دیدار نمودند.
دراین ملاقات آقای لاورینس هارت گفت این نهاد جهانی بیش‌ترین فعالیت‌هایش را درعرصه کمک رسانی به بیجاشدگان داخلی و زمینه بازگشت برای مهاجرین افغان انجام می‌دهند ونیز درسال روان به آسیب دیدگان خشک‌سالی...
Document چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه بعد ازظهرامروز دردفترکارش فعالیت وکارکردهای موسس پوهنتون خصوصی رنا را مورد تقدیرقرارداد.
دراین ملاقات داکترمحمدکاظم نعیمی طی صحبتی گفت این نهاد تحصیلی مطابق با معیارهای پذیرفته شده امور مربوطه تحصیلی را به پیش می برد ودرحال حاضردرحدود پنج هزار محصل دررشته های مختلف مشغول فراگیری تحصیلا...
Document سه شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروز با رئیس واعضای شورای ولایتی بدخشان دیدار نموده ومشکلات محیطی شانرا استماع نمود.
دراین دیدارداکتربشیرصمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان نا امنی‌ها را ازچالش‌های عمده فرا راه بازسازی، نوسازی وعرضه خدمات صحی واجتماعی درآنولایت عنوان نموده گفت فصل سرما بهترین موقع عملیات تصفیوی ب...
Document یک شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز، طی نشستی ازهیئت رهبری نهاد تحصیلات خصوصی دنیا تقدیربه عمل آورد.
دراین نشست که برخی ازسناتوران نیزشرکت داشتند، پوهنیارجنرال احمدشاه سنگدل رئیس نهادمذکورضمن ابرازقدردانی ازحمایت رئیس مجلس سنا؛ پیرامون فعالیت های نهاد تحصیلی ولیسه خصوصی دنیا معلومات ارایه نموده ...
Document شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه پس ازچاشت امروز، طی نشستی کارکردهای اعضای شورای ولایتی، ولسوالان وبرخی مسئولین محلی ولایت پنجشیر را مورد تقدیرقرارداد.
دراین نشست نایب اول مجلس پیرامون وضعیت جاری درکشورروشنی انداخته گفت امروزآنچه که ولایت پنجشیررا ازلحاظ امنیت، نبود فساد اداری ومواد مخدر، تحکیم وحدت وهماهنگی میان مردم ومسوولین درسطح گشورالگ...
Document سه شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...