صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
رهبری وشماری از استادان لیسه خصوصی خورشید آزادی پس ازچاشت امروزبا محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنادردفترکارش ملاقات نمودند.
دراین دیداراستادان لیسه مذکورگزینش محمدعلم ایزدیار را درسمت نیابت اول مجلس سنا مبارکباد گفته وازکارکردهای ایشان طی این مدت درزمینه‌های قانونگذاری، نظارت ازعملکردحکومت ونمایندگی خوب ازمردم به نیکویی...
Document سه شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمد اکبر ستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش شکایت شماری از اساتید پوهنتون طبی کابل را استماع نمود .
در این ملاقات آنان ضمن مبارک باد گفتن به محمد اکبر ستانکزی جهت انتخابش به صفت نایب دوم مشرانوجرگه،از نرسیدن سهمیه حج از سوی وزارت ارشاد،حج و اوقاف،عدم کمک مواد طبی از سوی وزارت صحت عامه، وکمبودسهم...
Document دو شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروزدردفترکارش خواست‌های شماری ازدانشجویان موسسه تحصیلات عالی ترکستان مقیم ولایت بلخ را استماع نمود.
دراین نشست چند تن به نمایندگی سایرین، پیرامون مشکلات شان صحبت نموده گفتند وزارت تحصیلات عالی جواز پوهنځی طب آن موسسه را لغو نمود وبا وجود که مسوولین ذیربط وعده سپرده بودند که محصلین آن به سایرنهاده...
Document یک شنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش ،گزارش کاری محمدعیسی قدرت معین عواید وگمرکات وزارت ‌مالیه را استماع نمود.
دراین ملاقات معین وزارت مالیه ازایجاد برخی تغییرات درمربوطات این وزارت یاد آوری کرده گفت مبارزه بافساد، بلندبردن سطح عواید ودیجیتل سازی جمع آوری عواید درصدر برنامه‌های کاری قراردارد تا به سوی خودکف...
Document چهارشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول و محمداکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه عصر امروز با رهبری و شماری از منسوبین لوای ۹۵۹ ریاست عمومی امنیت ملی طور جداگانه ملاقات نمودند.
دراین ملاقات‌ها منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی ضمن مبارکبادگفتن به نایبان مجلس سنا ؛ درمورد اجراات کاری و دست آوردهای شان معلومات ارایه کرده اطمینان دادند که سپاهیان گمنام ریاست عمومی امنیت ملی کشور...
Document سه شنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...