صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳ دلو ۱۳۹۵
مولوی عبدالله قرلق منشی مشرانوجرگه امروز ازکارکردهای مولوی گدا محمد مفلح آمرنظارت معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف با اهدای تقدیرنامه تحسین نمود و خواهان موفقیت های هرچه بهتر کاری وی گردید .
مولوی عبدالله قرلق منشی مشرانوجرگه امروز ازکارکردهای مولوی گدا محمد مفلح آمرنظارت معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف با اهدای تقدیرنامه تحسین نمود و خواهان موفقیت های هرچه بهتر کاری وی گردید .
Document یک شنبه ۳ دلو ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
تقدیرنامه های مشرانوجرگه امروز به هییت رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف به خاطرخدمات شان درپروسه حج امسال داده شد.
دراین نشست ازکارکردها وخدمات وزارت ارشاد، حج واوقاف درپروسه حج فرضی امسال، رسمی ساختن اسناد پنج هزار عللم دینی کرام وفرستادن یک تعدادعلما به منظورکسب تجارب علمی به کشورهای اسلامی وبرخی مسایل دیگر ب...
Document شنبه ۲ دلو ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با خانم پیرنل کاردل معاون بخش سیاسی دفتر یونما مقیم کابل ملاقات نمود .
دراین نشست که رئیس کمیسیون اموربین المللی ورئیس عمومی دارالانشأ نیزشرکت داشتند ؛خانم کاردل نخست ازجان باختن ومجروحیت ده ها تن از کارمندان خدماتی وامنیتی شورای که به روز سه شنبه هفته گذشته در اثر د...
Document سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
انجنیرفرهادسخی نایب اول مشرانوجرگه امروز شکایت دوکانداران مارکیت افغانیارشهرکابل را بامعین وزارت تجارت مطرح نمود.
دراین نشست یک تن ازدوکانداران درمورد صحبت نموده،گفت مالک مارکیت افغانیارقرضه بانک پشتنی را دروقت معین آن ادا ننموده وفعلا مسوولین این بانک با درنظرداشت شرایط قرضه دهی،مارکیت متذکره را به داوطلبی گ...
Document دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه رئیس کمیسیون اموربین المللی نیزحضور داشت با آقای دامینیک جیرمی، سفیر کشورشاهی بریتانیا ملاقات نمود.
سفیر موصوف در نخست از جان باختن ومجروحیت ده ها تن از کارمندان خدماتی وامنیتی پارلمان که به روز سه شنبه هفته گذشته در اثر دو حمله پی در پی تروریستی دربرابرالحاقیه شورای ملی اتفاق افتاد ، ابراز نگران...
Document یک شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...