صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروزشکایات اتحادیه معلمان افغانستان را استماع نمود.
دراین نشست که داکترفیصل سمیع نایب منشی وشماری ازنماینده گان مردم درشورای ملی نیزحضورداشتند؛یکتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفت ازاینکه رییس جمهور تعدیلات وارده در برخی مواد قانون کارکنان خدمات...
Document شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزباسرپرست وشماری ازروسای جمعیت افغانی سره میاشت را استماع نمود.
دراین نشست معاون وسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان،گفت که بخاطرسهولت وجلوگیری از سرگردانیهای حجاج کرام،اعانه آنهابه سره میاشت ضم مصارف حجاج به بانک تحویل واز آن طریق به ح...
Document دو شنبه ۳۰ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبارئیس وبرخی اساتید پوهنتون دنیاملاقات نمود.
دراین ملاقات احمدشاه سنگدل رئیس پوهنتون مذکورپیرامون فعالیت های آن پوهنتون معلومات داده گفت فعاليت نهاد تحصیلی دنیابا معيارهاي جهاني هماهنگ بوده وتلاش صورت گرفته است که بااستفاده از تجارب كشورهاي ت...
Document یک شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه درحالیکه محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه وشماری ازسناتوران نیزحضورداشتند،طی نشستی خواستهاومشکلات شماری ازمعلولین رااستماع نمود.
دراین نشست آنان ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان، خواهان تطبیق قانون حقوق وامتیازات معلولین و رعایت کنوانسیون جهانی معلولیت که افغانستان به آن الحاق گردیده است، بورسیه های تحصیلی وبرخی موارددیگرشدند.
Document شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبارئیس وبرخی اعضای جمعیت اصلاح ملاقات نمود.
دراین ملاقات رئیس این جمعیت ضمن ارایه معلومات ازفعالیت های علمی وفرهنگی آن نهاد افزودکه در تبلیغ حقیقی ارزش های دین مبین اسلام باید تلاش همگانی صورت گیرند ودراین راستا مکلفیت مسوولین حکومتی وعلماجی...
Document سه شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...