صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، درحضور داشت افضل امان معاون وزارت دفاع وسرپرست گارنیزون کابل وسایرمسوولان ذیربط درمورد اجراات ادارات امنیتی بخاطربی نظمی ها درهژدهم ...
Document دو شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردفاعی به ریاست محمدافضل شامل معاون کمیسیون، روی وضعیت امنیتی درکشورواستراتیژی جدیدایالات متحده امریکادرقبال افغانستان بحث صورت گرفت.دربخش دیگرجلسه ضمن یاد بودازهفته شهید وشهادت ق...
Document شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ سنبله ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست صالح محمدلالاگل، باحضورمعاون دوم بانک مرکزی وبرخی مسوولین ذیربط پیرامون بانکنوت های مندرس ونامناسب که دربازارهای کشورمشکلات ایجادنموده است بحث صورت گرف...
Document چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ سنبله ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، پیرامون نتایج سفرسناتورگل احمد اعظمی که بخاطربررسی شکایات مردم ولسوالی بکواه ولایت فراه به آن ولسوالی سفرنموده بود مباحثی صورت گرفته قراربرآن...
Document دو شنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
هییت کمیسیون امورمعلولین، رفاه عامه، محیط زیست، منابع طبیعی ، صحت ، کاروگروتربیت بدنی مشرانوجرگه به ریاست نثاراحمد حارس
وبه شرکت معین وبرخی ازرؤسای اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست، برخی مسوولان وزارتهای زراعت، داخله، صحت عامه، شاروالی کابل، موسسه نهاد سبزافغانستان بخاطرحل مشکلات کول حشمت خان ازآن ساحه پیش ازچاشت امروز د...
Document چهارشنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...