صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست محمد رحیم حسن‌یار رییس کمیسیون موضوع بلند رفتن قیمت مواد اولیه با رییس تنظیم مارکیت‌های شاروالی کابل و رؤسای سرمایه گذاری و روابط بادولت اتاق‌های تجار...
Document شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی
جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رییس کمیسیون و حضورداشت مسئولین د افغانستان برشنا شرکت دایر شد. نخست اعضای کمیسیون انفجار دیروزی در ولایت فراه که باعث شهادت و مجروحیت شماری ا...
Document چهارشنبه ۲۵ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمدنادربلوچ رئیس کمیسیون ،درموردعرضه خدمات صحی دربرخی مراکزصحی خصوصی و دولتی، مشخص نبودن فیس معاینات، توصیه مریضان به معاینات مختلف، توصیه ادویه غیرضرو...
Document دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، باردیگرپیرامون کمیته هماهنگی میان ادارات که به تأسی ازحکم ماده ۶۲ قانون طرزتحصیل به منظورهماهنگی میان ادارات ...
Document شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، درآغازجلسه اعضای کمیسیون ضمن آرزوی صحتمندی به رئیس جمهوری کشور، ازاعتماد وی بالای داکتران افغان ابرازقدردانی نمودند. درادامه...
Document چهارشنبه ۱۸ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...