صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت تعدادی ازاولیای اطفال شامل کودکستان‌های دولتی دراعتراض به گماشتن اکثریت مسئولین ومعلمین کودکستان‌های ولایات ازقشرذکور، با ...
Document دو شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد سخی رئیس کمیسیون، پیرامون تاخیراعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری مباحثی صورت گرفت و خاطرنشان گردید که کمیسیون مستقل انتخابات دروقت موعود نتوان...
Document چهارشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت معاون تدریسی وتعدادی ازکارمندان ریاست معارف ولایت غزنی مبنی برتبدیلی جبری ایشان به اتهام فساد اداری ازسوی رئیس معارف آن ول...
Document دو شنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش رئیس کمیسیون با اشتراک معین مالی و بودجه وزارت تحصیلات عالی، رئیس اجرائیه بودجه ملی و نماینده ریاست خزاین وزارت مالیه درمورد دلایل ...
Document شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۸ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، سرحدات، شهداومعلولین به ریاست محمدآجان منگل، وزیردولت درامورمعلولین وورثه شهدا درمورد فساد واختلاس درآمریت شهداومعلولین ولایت پکتیا، روند برقی سازی کارت های افراددا...
Document چهارشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...