صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ قوس ۱۳۹۶
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات الحاج محمد حنیف حنیفی، شکایت متعدد واصله درپیوند به چگونگی تقررکارمندان برنامه میثاق شهروندوچگونگی پروسیجرفعالیت این برنامه با رئیس برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات ...
Document چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست رناترین منشی کمیسیون، ضمن بحث روی وضعیت امنیتی، ازافزایش جرایم جنایی وحوادث تروریستی درنقاط مختلف کشورابرازنگرانی گردیده، قرارشد طبق فیصله مجلس عمومی ...
Document دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت یکتعداد باشنده گان ولایت هلمند مبنی برتوهین بعضی متنفذین ازسوی رئیس سارنوالی آنوالا درحضور داشت رئیس سارنوالی استیناف هلمند مطرح بحث قر...
Document شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس واشتراک سرپرست معینیت شهدا، رئیس عمومی پرورشگاه ها، رئیس انسجام امور پرورشگاه های وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین و رئیس نهاد دادخو...
Document چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل وبه شرکت داکترفیصل سمیع نایب منشی مجلس سنا وعبیدالله رامین عضو ولسی جرگه روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون محاسبین مالی...
Document دو شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...