صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳ عقرب ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت واصله ۳۸ تن ازولسوالان ولایات مختلف مبنی بربرکناری شان، با معین مالی واداری اداره ارگان‌های محلی، رئیس بورد تعینات کمیسیون مست...
Document شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ میزان ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمدنادربلوچ رئیس کمیسیون، پرسش‌های ازرؤسای منابع بشری، مالی و ریاست کاهش تقاضای موادمخدر و رئیس شفاخانه افغان جاپان،عدم پرداخت معاش رئیس صحت عامه ولایت...
Document دو شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ میزان ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه به ریاست عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون بااشتراک وزیرمالیه، رئیس عمومی بودجه وکارشناسان تخینکی آنوزارت درمورد تعدیلات، تغیرات مسوده بودجه بررسی وسط سال مالی۱۳...
Document شنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ میزان ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلا شریفی معاون کمیسیون، پیرامون بیرون رفت ازمشکلاتبیجاشده گان داخلی صحبت به عمل آمد وتاکید گردید که نهاد های مسوول به این خانوداه ها قبل از رسیدن فص...
Document چهارشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ میزان ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموربین المللی، نخست درمورد گزارش انجنیرحسیب الله کلیمزی رئیس کمیسیون، ازچگونگی اعمار دیوارسفارت افغانستان مقیم واشنگتن بحث صورت گرفت وقرارشد که جزئیات آن طی کنفرانس مطبوعاتی با مردم...
Document دوشنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...