صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۷ حوت ۱۳۹۵
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست پوهنمل حمیرانعمتی،کارکردهای کمیسیون درجهت بررسی وضعیت عمومی زنان درکشورورسیدگی به مشکلات آنان درراستای کاهش خشونت علیه زنان،بررسی دوسیه های مجرمین زن د...
Document چهارشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی معاون کمیسیون، با معینان وزارت معارف، انرژی وآب، کارواموراجتماعی، رسیده گی به حوادث، رئیس عمومی جنایی ورئیس پاسپورت وزارت امورداخله ورئیس پرورشگاه...
Document دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، حادثه المناک عصرروزسه شنبه ۲۱ جدی توسط دشمنان اسلام وانسانیت درمقابل الحاقیه شورای ملی که درآن تعدادی ازکارمندان مظلوم وبی...
Document شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی ، پیرامون موافقتنامه دولت جمهوری ایتالیا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیز شرق _غرب از هرات الی چش...
Document دو شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنفی ، معاون وزارت دفاع ملی ،رئیس حقوق آن وزارت ،معاون پیژنتون ورئیس ملکیتهای شاروالی کابل در موردشکایات تعداد از افسران اسبق اردوی ملی مبنی برعدم تادیه...
Document شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...