صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس کمیسیون، معین وبرخی از رؤسای وزارت معادن وپترولیم پیرامون مشکلات موجود در قرار داد معدن نمک اندخوی و عملی نکردن مواد قرارداد توسط...
Document شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
در جلسه از سرپرست وزارت امورخارجه، سرپرست وزارت ترانسپورت، رییس اداره هوانوردی ملکی، رییس و مسوول چک و تلاشی میدان هوایی بین المللی حامدکرزی در رابطه به موافقنامه هوایی با امارات متحده عربی و پذیر...
Document چهارشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون درمورد راه های جلوگیری ازخشونت علیه زنان ومبارزه پیگیروموثر با این پدیده شوم وسایرموارد ذیربط، با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاع...
Document دو شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، چگونگی تطبیق حکم شماره ۲۰۸۶ مقام عالی ریاست جمهوری دررابطه به قانونمند سازی تردد وسایط اعضای شورای ملی بامعین ورئیس عمومی گمرکات وزار...
Document شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس کمیسیون، پیرامون بندش راه های مواصلاتی برخی ولایات وولسوالی ها دراثربرفباری های اخیرومشکلات ناشی ازآن صحبت گردیده، تصمیم بران شد...
Document چهارشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...