صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸
درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست سناتورمحمدحنیف حنفی شکایات شماری ازاهالی سرک تخنیکم کابل مبنی برممانعت ریاست تعلیمات تخنیکی ومسلکی
ازاعمارمسجد، مدرسه وصالون فاتحه خوانی درآن ساحه باحضورداشت رئیس تعلیمات تخنیکی ومسلکی، نماینده قضایای دولت ، رئیس ناحیه هفتم شهرداری کابل، رئیس تخنیکم و ولسوال ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل مورد بح...
Document دو شنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت یکتعداد اهالی کوچه نجاران ده نو دهبوری ناحیه سوم شهرکابل دراعتراض به فعالیت مراکزتداوی معتادی درساحه مسکونی درحضور داشت رئیس مرکزتداوی ...
Document شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ جدی ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت مکررصدها نفرازاتحادیه واردکنندگان گوش مرغ مبنی برمنع وارد کردن گوشت مرغ به داخل کشور با معین مالی واداری وسایرمسئولان ذیربط وزارت زراعت...
Document چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۷ هجري شمسی
نخست سوالاتی مبنی بر پروژه های تطبیقی این اداره درسال روان، چگونگی پیشرفت کاری شهرک پدوله، اعماربلندمنزل های خودسروغیرقانونی، چگونگی جمع آوری عواید، مشکلات آبهای سطحی شهر، جلوگیری ازغصب زمین ها، مش...
Document دو شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۷ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، خاطرنشان گردید که فصل سرما فرا رسیده درشماری ازولایات به شمول کابل بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان به مشکلات عدیده مواجه می‌باشند، ایجاب ...
Document شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...