صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ هجري شمسی
جلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف بااشتراک داکترعبدالبصیرانور وزیرعدلیه تدویریافت. وزیرعدلیه درمورد اجراات کاری وفعالیت هایش گفت این وزارت همکاری نزدیک ...
Document چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، پیرامون مشکلات موجود درشرکت های هوایی داخلی با معین وزارت ترانسپورت ونمایندگان اداره هوانوردی ملکی و شرکت کام ایر بحث صورت گرفت.
Document دو شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، مشکلات درانجوها بامعین وزارت اقتصاد ورییس انجوهای آنوزارت وکمبود برق درشهرکابل با رئیس برشنا کابل مطرح گردید.
Document شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ سنبله ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، اسناد ومکاتیب وارده به کمیسیون مطالعه گردیده درمورد تصامیم لازم اتخاذگردید.
Document چهارشنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۶ اسد ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، شکایت ده ها تن ازمشتریان شرکت انترنتی انلاین تحت عنوان ویژن با سرپرست ورئیس نظارت دافغانستان بانک ورئیس عمومی تحقیق لوی س...
Document چهارشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...