صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۵
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی معاون کمیسیون، با معینان وزارت معارف، انرژی وآب، کارواموراجتماعی، رسیده گی به حوادث، رئیس عمومی جنایی ورئیس پاسپورت وزارت امورداخله ورئیس پرورشگاه...
Document دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، حادثه المناک عصرروزسه شنبه ۲۱ جدی توسط دشمنان اسلام وانسانیت درمقابل الحاقیه شورای ملی که درآن تعدادی ازکارمندان مظلوم وبی...
Document شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی ، پیرامون موافقتنامه دولت جمهوری ایتالیا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیز شرق _غرب از هرات الی چش...
Document دو شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنفی ، معاون وزارت دفاع ملی ،رئیس حقوق آن وزارت ،معاون پیژنتون ورئیس ملکیتهای شاروالی کابل در موردشکایات تعداد از افسران اسبق اردوی ملی مبنی برعدم تادیه...
Document شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست گلالی اکبری ، رئیس عمومی ترافیک ،رئیس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله ،رئیس انسجام ترانسپورتی ،معین حفظ و مراقبت سرکهای وزارت فواید عامه در مورد مشکلات تر...
Document چهارشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...