صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲ اسد ۱۳۹۶
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، پیرامون طرزالعمل های داخلی مشرانوجرگه که ازسوی کمیته تسوید وتدقیق ترتیب گردیده بود مباحثی صورت گرفته، برخی مسوولان پیرامون ط...
Document شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، تورنجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، پاسوال مسعود احمد عزیزی معین پالیسی وستراتیژی وزارت امورداخله، اجمل عبی...
Document چهارشنبه ۲۸ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ سرطان ۱۳۹۶ هجري شمسی
جلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس واشتراک معاونین وروئسای حقوق وملکیت های اتحادیه ملی کارگران وکارمندان افغانستان(امکا) دایرگردید. درجلسه امروزی قراربود رئیس شرکت ساختمان...
Document دو شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ سرطان ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس باحضور سرپرست، رئیس عمومی شهدا، رئیس امور تقنین و رئیس خزینه تقاعد وزارت کار،اموراجتماعی، شهداومعلولین دایرگردید.
Document شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی ،روی موافقتنامه همکاری درمورد مشارکت وتوسعه میان جمهوری اسلامی افغانستان واتحادیه اروپابحث جهت مطالعه بیشتربه جلسه بعدی موکول شد ونیزقرارشدمعین...
Document چهارشنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...