صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
درجلسه عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم،علاوه از استماع دو گزارش کمیسیونی ،روی موضوعات مختلف مباحثی صورت گرفت.
درمباحث آزاد جلسه ، ازاقدام پاکستان مبنی برحصار کشی بالای خط دیورند شدیداً انتقاد گردیده گفته شد که حکومت افغانستان نباید تنها به نشر اعلامیه ی در زمینه اکتفا کند وباید این موضوع مهم را ازمجاری دیپ...
Document سه شنبه ۸ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه مسوولان رده اول سکتوردفاعی وامنیتی کشورپیرامون وضع امنیتی به ویژه حمله انتحاری بالای شفاخانه چهارصد بستربه پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمودند.
این جلسه که به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس تدویرگردیده بود، سناتوران پشتیبانی وحمایت شانرا ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورباردیگراعلام داشته، فداکاری وقربانی های نیروهای امنیتی را دردفاع...
Document یک شنبه ۶ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس - روی مسایل جاری کشور مباحثی صورت گرفت.
در نخست رئیس مجلس درمورد عدم حضورمسوولان سکتورامنیتی کشور درنشست امروزی مشرانوجرگه گفت که حضور ایشان برای استجواب از سوی مجلس ، نظر مکتوب واصله به نسبت تکمیل نشدن پروسه تحقیقات حادثه تروریستی شفاخا...
Document یک شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یارعلاوه ازبحث روی اوضاع جاری کشور؛ گزارش هیئت کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ازشفاخانه سردار محمد داوود خان استماع شد.
نخست رئیس وسایراعضای مجلس سنا ازسی وهشتمین سالروزقیام برحق وحماسه سازمردم ولایت هرات علیه رژیم کمونستی آنوقت به نیکویی یاد آوری نموده آنرا سرمشق مبارزات علیه اشغال گران دانسته، پیام جداگانه به ه...
Document سه شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، پیرامون ابعاد مختلف حمله برشفاخانه سردارمحمد داوود خان نظریاتی ارایه وفیصله شد که مسوولان سکتورامنیتی کشور مورد استجواب قرارگیرند.
نخست رئیس وسایراعضای مجلس سنا، حمله وحشتناک مورخ۱۸حوت برشفاخانه سردارمحمد داوود خان را با الفاظ درشت محکوم نموده ودست های استخبارات خارجی ومزدوران داخلی را در آن دخیل دانسته گفتند ایجاب می کند که...
Document یک شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...