صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸
عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رییس جمهور و وزیردولت درامورصلح ؛درجلسه فوق العاده امروز مشرانوجرگه، موضوعات ومطالب را در رابطه به فراهم شدن پیش زمینه های صلح ، با اعضای مجلس شریک ساختند
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مشرانو جرگه وبه شرکت داکتر فاروق وردگ وزیر دولت در امور پارلمانی برگزارشد ؛آقای رحیمی به تقاضای خودش به مجلس حضور یافت واز برخی آماده گی ها از جمله کنفرا...
Document چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایه گزارش کاری چند کمیسیون‌؛ روی مسایل جاری کشور، مباحثی صورت گرفت.
درمباحث آزاد، سناتوران ازآماده گی‌های حکومت وکشورهای کمک کننده درپرداخت بودجۀ انتخابات ریاست جمهوری استقبال نموده گفتند امید می رود که انتخابات ریاست جمهوری درتاریخ تعین شده به شکل شفاف ودرفضای ا...
Document سه شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس؛ روی مسایل جاری کشور، مباحثی صورت گرفت.
اما درآغاز، رییس مشرانوجرگه که تازه ازمراسم تهداب گذاری کمپلکس اداری دارالامان کابل برگشته بود که ازسوی رئیس جمهورمحمد اشرف غنی افتتاح شد گفت با بهره برداری این پروژه مهم وحیاتی که نزدیک به هم ا...
Document یک شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگه با استقبال ازمقدمات وپیام‌های جدید نشست بین الافغانی درقطر؛ درعین حال نواقص وکمبودات این نشت را ، برشمرد.
جلسه عمومی که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس این مجلس تدویر یافت؛ اعضای مجلس گفتند نمیتوان ازبرخی پیامد های مثبت نشست صلح قطر که بین طالبان، سیاسیون وشخصیت های مستقل، مطرح بحث وتایید قرارگرفت؛ چش...
Document سه شنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگۀ شورای ملی با دید محتاطانه از نتایج پروسه صلح قطر، آن روند را زمانی معتبر وبا پیامد مثبت دانستند که به رهبری ومالکیت خود افغانها برگزار شود.
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار برگزارشد؛ سناتوران روی نشست صلح که دو روز به میزبانی قطر وآلمان در دوحه با حضور برخی سیاسیون افغانستان، طالبان و زلمی خلیلزاد برگزار می‌شود را با شک وتر...
Document یک شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...