صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۸
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، علاوه از رد طرح تعدیل وایزاد در قانون تشکیل وصلاحیت های سارنوالی، روی مسایل جاری کشورصحبت گردید.
طرح تعدیل وایزاد درمورد برخی ازمواد قانون تشکیل وصلاحیت‌های سارنوالی که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی درمجلس عمومی ارایه ش...
Document سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، مسایل مختلفی در جریان مباحث آزاد مطرح گردید.
رئیس و اعضای مجلس، میلاد مسعود سرورکائینات وناجی بشریت، حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبربزرگواراسلام را به عموم مسلمانان جهان ومردم مجاهد ومسلمان افغانستان تبریک وتهنیت گفتند ومسلمین را به رعایت ازسن...
Document یکشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم ‌یار، مسایل مهم کشورازجمله احصارکشی پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند ومسدود شدن خدمات قنسولی سفارت پاکستان درکابل به بحث گرفته شد.
سناتوران گفتند احصارکشی وساخت وسازتأسیسات پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند به شدت ادامه داشته وحتی دربرخی نقاط جانب پاکستان ده‌ها کیلومتربه این سوی خط پیش آمده است که باید این مساله مهم جهت اتخاذ ت...
Document سه شنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس، سناتوران دیدگاه‌های شان را پیرامون مسایل جاری کشور ارایه نمودند.
شماری ازاعضای مجلس، ضعف‌های کمیسیون مستقل انتخابات را درعدم نشرنتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد نموده، گفتند به هراندازه که اعلام نتایج به تعویق انداخته شود؛ مداخلات داخلی وبیرونی وبح...
Document یک شنبه ۱۲ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول، درگیری‌های اخیرمیان نظامیان افغانستان و پاکستان در ولسوالی نری ولایت کنرمورد بحث قرار گرفت.
درجریان مباحث آزاد، سناتوران تحرکات نظامی وراکت پراگنی‌های نظامیان پاکستانی را درولسوالی ناری ولایت کنر که در نتیجۀ آن سه تن از باشنده‌های آنولسوالی شهید و سه تن دیگر زخمی شده‌اند را به شدت نکوه...
Document سه شنبه ۷ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...