صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک عنوان سند بین المللی، روی اوضاع جاری بحث وتبادل نظرهای صورت گرفت .
موافقتنامه میان د.ج.ا.ا وجمهوری ازبیکستان درمورد محلات بازرسی مرزی که درکمیسیونهای مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی ارایه وبه اتفاق آرا تصدیق گردید .
Document یک شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، وضعیت جنگی در برخی ولایات کشور وتلفات گستردۀ فلسطینیان از سوی اسراییل اشغالگر، به بحث گرفته شد.
درجلسه شماری سناتوران ازتحرکات ودخول گروه‌های هراس افگن برقسمتی ازشهر فراه و مشکلات باشندگان این شهر، ابرازنگرانی نموده گفتند نیروهای دلیردفاعی وامنیتی اکنون درحال نبرد سنگین با تروریستانی ان...
Document سه شنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک عنوان سند بین المللی، از اعلامیۀ مشترک علمای افغانستان، پاکستان واندونیزیا حمایت صورت گرفت.
ضمیمه موافقتنامه میان حکومت د. ج.ا.ا وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد تأمین امنیت پل ترمذ حیرتان که درکمیسیون‌های مجلس، مطالعه شده بود توسط معاون وبرخی اعضای کمیسیون اموربین المللی به جلسه ارایه ...
Document یک شنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزسه شنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، یک عنوان فرمان تقنینی تصویب ویک سند بین المللی تصدیق شد.
درجلسه، فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد قانون اجتماعات، اعتصابات وتظاهرات که درکمیسیونهای مجلس، تحت مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی ارایه وبه اکثریت آرا م...
Document سه شنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروزمشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمدعلم ایزدیارنایب اول تدویرگردیده بود، وزیرامورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی مورد استجواب قرارگرفتند.
ازمسوولان مذکور درحالیکه معاون وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت؛ محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی، شماری ازسناتوران و دوتن ازخبرنگاران پارلمانی، پرسش‌های را درمورد چگون...
Document یک شنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...