صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷
درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازسر پرست وزارت معادن وسایرمسولین ،درخصوص سوال بر انگیز بودن قرارداد معادن طلای بدخشان ومس سر پل وامضای
درجلسه ؛ سناتوران محمد عظیم قویاش وطیبه زاهدی به نمایندگی ازکمیسیونهای اختصاصی وسایراعضا پرسشهای را از خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست و رییس داد خواهی...
Document یک شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
مجلس سنا درنشست روزسه شنبه، از تشدید جنگ‌ها وافزایش تلفات انسانی درکشور واکنش نشان داده و آن را غیر قابل تحمل خواند.
این جلسه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول برگزارگردیده بود، سناتوران ازبدترشدن اوضاع امنیتی وتلفات مردم ونیروهای دفاعی وامنیتی درولایات غزنی، سرپل، فاریا...
Document سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ از سوی سرپرست وزارت مالیه معرفی شد.
نخست محمد کریم بازمعین وزارت دولت درامور پارلمانی، معرفی بودجه را به مشرانوجرگه شورای ملی، یک روند قانونی خوانده و برامکانات ومنابع مالی دولت درساختار بودجه سال آینده صحبت نمود. سپس داکترمحمد همایو...
Document یک شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، سناتوران مسایل جاری کشور را به بحث گرفتند.
درآغازجلسه قراربود اوضاع امنیتی کشوردرحضورداشت مسوولان رده اول امنیتی ودفاعی کشوربه بررسی گرفته شود؛ ولی مسئولان متذکره درجلسه اشتراک نکرده بودند که عدم حضورشان ازسوی اعضا به شدت انتقادگردیده وآ...
Document سه شنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس وداکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم تدویر گردید روی مسایل جاری کشور مباحثی صورت گرفت.
درمباحث آزاد جلسه از نتایج آتش سوزی جمعه شب درجاده نادرپشتون شهرکابل که خسارات بسیار سنگینی برسکتور تجارتی کشور برجا گذاشت شدیداً ابرازتأسف وناراحتی گردید که در آن اجناس قیمتی وپر بهای بیش ازی...
Document یک شنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...