صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۶
اجلاس دوم پارلمان آموزشی جوانان افغانستان پس ازتدویرچندین نشست عمومی وکاردرکمیته های شش گانه به روزپنجشنبه پایان یافت.
این جلسه که به ریاست آغامحمد قریشی رییس پارلمان آموزشی جوانان تدویرگردیده بود، معین وزارت مبارزه با مواد مخدرورئیس عمومی مستقل امورکوچیها پیرامون امورکاری شان به پرسشها وپیشنهادات وکلای جوا...
Document پنجشنبه ۵ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
دورجدید پارلمان آموزشی جوانان امروزدرتالارجلسات عمومی مشرانوجرگۀ شورای ملی افتتاح وبرگزارگردید.
پارلمان آموزشی جوانان که به همکاری نماینده گی ملل متحد درامورافغانستان؛ دارالانشای مشرانوجرگه ومعینیت جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد؛ فضل هادی مسلم یار رییس واعضای مشرانوجرگه، داکترعبدالله...
Document یک شنبه ۱ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب وتصدیق دوعنوان قانون وسند بین المللی، گزارشات کاری جلسات عمومی وکمیسیونها استماع گردید.
اما درآغازجلسه فضل هادی مسلم یار، ازشرکت گستردۀ مقامات دولتی وباشنده گان کشور درمراسم فاتحه قبله گاه شان ابرازقدردانی نموده اززحمات وتلاشهای رئیس عمومی وکارمندان دارالانشای مجلس ونیزازسهم فعال وم...
Document سه شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یارعلاوه تصدیق یک عنوان سند بین المللی؛ روی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت.
امادرآغازسناتوران مراتب تسلیت وهمدردی شانرا به نسبت وفات الحاج ملک محمد عمرخان قبله گاه فضل هادی مسلم یار ویکی ازمجاهدین نامدار کشوربه رئیس مجلس وسایرباشنده گان ولایت ننگرهاربیان داشتند و با ت...
Document یک شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم علاوه از مباحث آزاد؛ گزارش هییت اعزامی مجلس ازکوریای جنوبی، استماع گردید.
اما درنخست با خوانش کلام الله مجید به روح الحاج ملک محمد عمرخان قبله گاه فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه واکمل غنی کاکای محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور، مراتب تسلیت وهمدردی اعضای مجلس ابرازگردید...
Document سه شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...