صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۴ میزان ۱۳۹۷
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایه گزارش سفرگرجستان، معاون اداره انکشاف زون پایتخت دررابطه به استقامت های کاری آن اداره معلومات داد.
درنخست گزارش ازاشتراک هیئت مجلس درپنجمین نشست جهانی سازمان مشارکت برای حکومتداری بازکه درکشورگرجستان برگزارشده بود؛ توسط داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس خوانده شد که تفصیل آن فردا شب، در ردیف ...
Document سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
مسوولان سکتورامنیتی کشور درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، درمورد وضع امنیتی وپلانهای عملیاتی شان به سوالات سناتوران پاسخ ارایه نمودند.
درجلسه سناتورمحمدهاشم الکوزی به نمایندگی ازکمسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وسایراعضا؛ ازوزیردفاع ملی، وزیرامورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی، سوالاتی را درمورد چگونگی تطبیق پیمان های استراتیژیک ...
Document یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،علاوه ازمعرفی واجرای تحلیف دوعضو جدید مجلس، رئیس دافغانستان بانک درمورد علل وعوامل کاهش ارزش پول افغانی، پاسخ ومعلومات ارایه کرد.
درجلسه داکترمحمد یوسف نورستانی ونوازشریف حیات که به تازگی ازسوی رئیس جمهورکشور به حیث سناتورانتصاب گردیده اند به اعضای مجلس معرفی ومراسم تحلیف را بجا آوردند.
Document سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروزمشرانوجرگه، سه عضواین مجلس که جدیداً ازسوی رئیس جمهورکشور انتصاب شده اند به اعضا معرفی ومراسم تحلیف شانرا اجرا نمودند.
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس تدویرگردید؛ سناتوران جدید امان الله عظیمی، داکترغیرت بهیر وداکترباخترامین زی به اعضای مجلس معرفی وادای تحلیف نمودند
Document یک شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار؛ علاوه از ارایه گزارش ولایت کاپیسا، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد .
درجلسه اعضای مجلس، به مناسبت هفته شهدا به روح همه شهدای کشوراتحاف دعا نموده، گفتندهژدهم سنبله که درتقویم مصادف است به شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی وهفته شهدای افغانستان، یک تعداد افراد مسلح ...
Document سه شنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...