صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتوران درمورد وضعیت کنونی دیدگاه‌های شان‌را ارایه نمودند.
درنشست امروزی اعضای مجلس درمورد سفر دیروزی وزیرامورخارجه ایالات متحده امریکا وقطع مشروط کمک‌های یک ملیارد دالری آن‌کشور اشاره نموده گفتند این فشارهای اقتصادی مردم عام را متضررخواهندساخت،ایجاب می‌نم...
Document سه شنبه ۵ حمل ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم، تدویرشد.
درجلسه سناتوران باردیگر درمورد ویروس کرونا وچالش‌های عمده آن بالای کاروبار شهروندان وضرورت تأسیس مراکز درمانی ثابت وسیار درمحلات که بیشترمورد آماج این ویروس قراردارند نظریاتی را ارایه نموده گفتند ب...
Document یک شنبه ۳ حمل ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازاستماع گزارش‌های سناتوران روی مسایل مبرم کشوردیدگاه‌های ارایه شد.
درجلسه سناتوران بلند بردن قیمت مواد خوراکی ولوازم بهداشتی را دراین شرایط حساس ازسوی جلابان و فروشنده گان، احتکاروظلم آشکار دانسته آنرا خلاف روحیه دین مبین اسلام وقوانین نافذه کشورعنوان نموده گفتند...
Document سه شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازتایید یک قرارداد قرضه، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.
قرارداد میان دولت جمهوری ایتالیا ودولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطراعطای قرضه درازمدت به منظورساختمان فاز دوم قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف- هرات که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته ب...
Document یک شنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه مشرانوجرگۀ شورای ملی به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، روی مسایل جاری کشوربحث وتبادل نظر صورت گرفت.
درجلسه شماری ازسناتوران ازاجرای تحلیف مراسم محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهورجدید کشورابرازخرسندی نموده، ضمن تبریکی، تاکید داشتند که موصوف برساختار حکومت فراگیر اقدام نماید تاهمه خود را در آیینۀ ح...
Document سه شنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...