صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۷ حوت ۱۳۹۵
خبر تازه هیئت مشرانوجرگه به ریاست انجنیرحسیب الله کلیمزی که دراولین جلسه استماعیه ارزیابی ابحارجهان اشتراک ورزیده بود؛دیروز به کشوربرگشت. پنج شنبه ۵ حوت ۱۳۹۵
خبر تازه بعد از ظهر امروز انجنیر فرهاد سخی نائب اول مجلس سنا جهت عیادت و‌ احوال پرسی محترم سناتور آیت الله میر حسین صادقی پروانی در شفاخانه چهار صد بستر کابل حضور‌ به هم رساند. چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵
خبر تازه سيمنارهماهنگي کاری که به شرکت کارمندان دارالانشا های مجلسین شورای ملی و وزارت دولت در امور پارلمانی در شورای ملی برگذار شده بود امروز بعد ازمباحثات دو روزه وشریک ساختن دید گا چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵
خبر تازه انجنیرفرهاد سخی نایب اول مشرانوجرگه امروز کارکردهای شماری ازتجارملی را مورد تحسین قرارداد. چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵
خبر تازه فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروزدردفترکارش خواستهای شماری ازجوانان وفعالین جامعه مدنی ولایت ننگرهاررا استماع نمود. سه شنبه ۳ حوت ۱۳۹۵
خبر تازه فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروز با آقای یاو جینگ سفیرجمهوری خلق چین مقیم کابل، ملاقات نمود. دو شنبه ۲ حوت ۱۳۹۵
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه از تایید وتصویب چند عنوان سند بین المللی وطرح قوانین؛ گزارش کاری یکساله مجلس سنا ارایه گردید.
اما درنخست اعضای مجلس وکارمندان دارالانشأ، مشترکاً مراسم ختم قرآن عظیم الشان را به منظور شادی روح شهدای سه شنبه خونین 21 جدی ولایات کابل، قندهار وهلمند به راه انداخته وبا خوانش پاره های کلام الله مجید به ارواح شهدا اتحاف دعا نمودند.
سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه از تایید و...
سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار علاوه ازمباحث آزاد ...
یک شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
درجلسه فوق العاده مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، حملات انتحاری وانفجا...
چهارشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
12345678910...
   
انجنیرفرهاد سخی نایب اول مشرانوجرگه امروز کارکردهای شماری ازتجارملی...
موصوف حین تفویض نشان وتقدیرنامه های مشرانوجرگه به ایشان ، گفت که جنگ های جاری ، اقتصاد شهروندان کشور را شدیداً متضررساخته وامیدوارم بازرگانان وفروشنده گان ، اجناس با کیفیت را به قیمت مناس...
چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروزدردفترکارش خواستهای شماری از...
دراین ملاقات ، محمدهلال هلال نماینده پارلمان آموزشی جوانان آنولایت به نمایندگی ازدیگران صحبت نموده ضمن تشکری از رییس مشرانو جرگه به خاطر حمایت شان از جوانان ، خواستارطی مراحل دوسیه های نس...
سه شنبه ۳ حوت ۱۳۹۵      متن کامل >>>
فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروز با آقای یاو جینگ س...
دراین ملاقات رئیس مشرانوجرگه ازکمکها وروابط اخلاصمندانه چین با افغانستان ابرازتشکری نموده گفت: افغانستان خواهان گسترش روابط نیک با تمام همسایه ها بوده؛ ازکشورچین منحیث عضودایمی شورای امنی...
دو شنبه ۲ حوت ۱۳۹۵      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما