صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹
  • First_Page_banar1.jpg
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسۀ عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررئیس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم این مجلس دایرشد، گزارش‌های کاری یک‌تعداد کمیسیون‌ها ارایه گردید. سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی دو شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس اداره ملی احصائیه ومعلومات به پرسش‌های سناتوران توضیحات ارایه نمود. یک شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۷ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی چهارشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۹
   
درجلسۀ عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررئیس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم این مجلس دایرشد، گزارش‌های کاری یک‌تعداد کمیسیون‌ها ارایه گردید.
درمباحث آزاد جلسه، سناتوران باردیگربا حمایت ازروند صلح ومذاکرات قطر، ازطرفین مذاکره خواستند که درگفتگوهای صلح، انعطاف پذیری‌های بیش‌تری نشان داده و به آتش‌بس تن دهند وافزودند افغانستان، یک دولت اسلامی ومستقل است وتلاش برای به وجود آوردن حکومت مؤقت، نه خواست مردم می‌باشد ونه درقانون اساسی تسجیل یافته است و درصورت به
سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
درجلسۀ عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررئیس ...
سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس اداره ملی احصائ...
یک شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازبح...
سه شنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرحالیکه محمد اکبرستانکزی ...
دراین نشست داکتر میرویس اکرم سرپرست ریاست عمومی آن جمعیت وتنی چند پیرامون فعالیتهای نهادمذکورروشنی انداخته گفتند: جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد خیریه وبشردوستانه است که خدمات بشردوستانه ...
سه شنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۹      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با دکتور عبدالله ...
دراین نشست رئیس مشرانوجرگه، پیرامون اهمیت وکاربرد قانون اساسی در شرایط سیاسی کشور صحبت نموده افزود قانون اساسی به مثابه مادر قوانین ووثیفه ملی، ازبهترین ومدون ترین قانون درسطح کشورهای منط...
یک شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۹      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، پس چاشت امروز با استماع گزارش کا...
دراین نشست که شماری ازسناتوران شرکت داشتند نایب اول مشرانوجرگه، طی صحبتی از زحمات وتلاشهای شبا روزی مسوولین متذکره درراستای خدمتگذاری به مردم ازجمله کارمندان طبی که درراستای مبارزه با ویر...
سه شنبه ۹ جدی ۱۳۹۹      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما