صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حوت ۱۳۹۸
  • Hayat_Edari1398.JPG
  • First_Page_1398.JPG
خبر تازه مراسم فاتحه خوانی شهید روح الله بابا و دوتن از محافظانش پس ازچاشت امروز، درمسجد الحاقیه شورای ملی ازسوی سناتورلطف الله بابا و سایر اعضای خانواده شهدا برگزارشد. یک شنبه ۴ حوت ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ظهرامروزدردفترکارش با داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ملاقات نمود. چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش با داکتراحمدبشیرصمیم رئیس ومعاون شورای ولایتی ولایت بدخشان ملاقات نمود. سه شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۸
خبر تازه درجلسه فوق العاده ۲۸ دلو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون دو شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۸
خبر تازه درجلسه فوق العاده مورخ ۲۱ دلو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون دو شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۸
خبر تازه داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه، امروز درحالیکه عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشت با آقای ابی شیک سینگ معاون سفارت هند مقیم کابل ، ملاقات نمود. چهارشنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۸
   
درجلسه فوق العادۀ امروزمشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس و محمدعلم ایزدیارنایب اول تدویرگردید، گزارش کارکردهای یک ساله این مجلس، استماع شد.
درگزارش فشرده کاری سال اول دورۀهفدهم تقنینی مشرانوجرگه که توسط مولوی عبدالله قرلق وداکترمحمد فیصل سمیع منشیان مجلس، ارایه گردید، آمده است طی یک‌سال گذشته63 جلسه عمومی، 699جلسه کمیسیون‌ها و27 جلسه کمیتۀ رؤسا دایرگردیده و22عنوان قانون و20عنوان معاهدات، میثاق‌های بین المللی، پروتوکول‌ها وموافقتنامه‌ها تصویب وتایید شده است. هم‌چنان دراین مدت 631بارمسئولان حکومتی به شمول وزرا درجلسات عمومی وکمیسیون‌ها، استجواب وبه صدها مورد عریضه وشکایت واصله، رسیدگی شده است ونیز36
دو شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸      متن کامل >>>
 
درجلسه فوق العادۀ امروزمشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس ...
دو شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه امروزمشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس ومحمد علم ایزد...
یک شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، دوموافقتنامه، میان ص...
سه شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ظهرامروزدردفترکارش با داکتر عبدالب...
دراین ملاقات درحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ،وزیرعدلیه ضمن یادآوری ازکارکردهای آن اداره طی سال روان افزود: ترتيب مسوده های قوانين و فرامين، ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حق...
چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش با داکتراحمدبش...
در این ملاقات که داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس، شماری از سناتوران و عبدالمقتدر ناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند؛ رییس شورای ولایتی ولایت بدخشان با ابرازتشکری ازسف...
سه شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۸      متن کامل >>>
داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه، امروز درحالیکه عبدالمقتدر...
دراین ملاقات آقای ابی شیک سینگ بایاد آوری از دوستی های بی شایبۀ دو کشور؛ ازوقوع رویداد تروریستی دیروزدرشهرکابل ابرازتاسف نموده وبا ابرازهمدردی با متضررین این حادثه افزود: تروریزم هیچ مرزی...
چهارشنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
درجلسه فوق العاده ۲۸ دلو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، به ریاست دکترزلمی زاب...
دو شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه فوق العاده مورخ ۲۱ دلو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، به ریاست دکترزلم...
دو شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست دکترزلمی زابلی زابلی...
دو شنبه ۱۴ دلو ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما