صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸
  • Hayat_Edari1398.JPG
  • First_Page_1398.JPG
خبر تازه درجلسه امروزمشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول، چهارعنوان فرمان تقنینی وسند بین المللی؛ مورد تایید قرارگرفت . یک شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۸
خبر تازه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه طی نشستی ضمن استماع خواستهای شماری از متنفذین وبزرگان قوم شینواری؛ دست آوردهای دوتن از جوانان که توانسته اند دربخش عملی به سطح جهانی شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه قبل ازظهر امروز دردفترکارش با آقای ویچسلو نکراسوف،معاون ومسوول بخش فرهنگی سفارت فدراتیف روسیه مقیم کابل ملاقات نمود. شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی چهارشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۸
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، دوموافقتنامه، میان صندوق انکشافی کشورشاهی عربستان سعودی وجمهوری اسلامی افغانستان برای ساخت وساز دوجاده سه شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۸
   
درجلسه امروزمشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول، چهارعنوان فرمان تقنینی وسند بین المللی؛ مورد تایید قرارگرفت .
کنوانسیون کمیسیون ملل متحد برای قانون بین المللی تجارت پیرامون به رسمیت شناختن وانفاذ فیصله حکمیت خارجی (نیویارک1958)، موافقت‌نامه معیاری هم‌کاری‌های اساسی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وصندوق جمعیت سازمان ملل متحد ودلایل رد رئیس جمهوراسلامی افغانستان در رابطه به فیصله شماره (15) مورخ8 عقرب1398 هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد موافقت‌نامه خدمات هوایی بین دولت افغانستان وعراق که درکمیسیون‌های این مجلس، مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون ومنشی کمیسیون اموربین
یک شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۸      متن کامل >>>
 
درجلسه امروزمشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس ومحمد علم ایزد...
یک شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، دوموافقتنامه، میان ص...
سه شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
مشرانوجرگه شورای ملی، ایران را به نسبت هدف قراردادن یک طیاره ملکی که جان ده ه...
یک شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه طی نشستی ضمن استماع خواستهای شمار...
دراین نشست چند تن به نمایندگی سایر اشتراک کننده گان گفتند زکریاشینواری نوجوان افغان توانسته تا در برنامه بزرگ بین المللی که درایالات متحده امریکا دایر گردیده بود ودرآن 1200 تن دانش آموز ا...
شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه قبل ازظهر امروز دردفترکارش با آق...
دراین ملاقات آقای نکراسوف ازآماده گی های کشورش درزمینه های مختلف ازجمله اعطای بورسیه های تحصیلی برای جوان کشور یادآوری نموده گفت هم اکنون حدود 400تن ازدانشجویان افغان درروسیه مصروف پیشبرد...
شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸      متن کامل >>>
فضل‌هادی مسلم‌ یار رییس‌ مشرانوجرگه شورای ملی امروز در دفترکارش،با...
در این ملاقات آقای فیصل باخیت، ضمن تقدیم دعوتنامۀ رسمی رییس مجلس شورای قطر به رییس مجلس سنای افغانستان،از تلاش‌های کشور اش برای بازاریابی تولیدات افغانی در مارکیت های قطر یاد آوری نموده گ...
سه شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
دو شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما