صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۴ قوس ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه درجلسه روز سه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه ازبحث روی طرح تعدیل یک فرمان تقنینی، پیرامون مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد. سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
خبر تازه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه با آقای (ژانگ ژیسیین) شارژدافیر وسرپرست سفارت جمهوری خلق چین مقیم کابل دردفترکارش ملاقات نمود. دو شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
خبر تازه مجلس سنای افغانستان درنشست روزیکشنبه؛ ازرییس جمهور امریکا خواست که از به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل یهودی صرف نظر نموده، تصمیمش را عوض کند. یک شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزشکایت شماری ازبزرگان، محاسن سفیدان وجوانان ولسوالی های ینگی قلعه ،خواجه بهاءالدین، ودرقد ولایت تخار رااستماع نمود. شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶
   
درجلسه روز سه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه ازبحث روی طرح تعدیل یک فرمان تقنینی، پیرامون مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.
طرح تعدیل درفرمان تقنینی (قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی) که درکمیسیونهای مشرانوجرگه مطالعه شده بود توسط رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه گردید وبه خاطرغور بیشتر به نشست بعدی موکول شد.
سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه روز سه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه ا...
سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶       متن کامل >>>
مجلس سنای افغانستان درنشست روزیکشنبه؛ ازرییس جمهور امریکا خواست که از به ر...
یک شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار؛ (موافقتنامه تشویق...
سه شنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه با آقای (ژانگ ژیسیین) شارژدا...
هکذا ژانگ ژیسیین ازهمکاری های کشورمتبوعش درقسمت تمدید خط آهن افغانستان متصل به پنج کشور، همکاری های منطقوی، انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به چین، انتقال شبکه فايبر نوری از شهر کا...
دو شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزشکایت شماری ازبزرگان، محاسن...
دراین نشست درحالیکه محمدافضل شامل سناتورآن ولایت نیزحضورداشت،چندتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفتند که مردم از آن چه که تفنگداران غیرمسؤول انجام می‎دهند، به ستوه آمده اند.
شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز درمقرشورای ملی با محمدرضا به...
دراین ملاقات آقای بهرامی ضمن تقدیم احترامات وتفویض دعوتنامه رییس شورای اسلامی ایران به رییس مشرانوجرگه گفت افتتاح فازنخست بندرچابهار وتمدیدخطوط آهن تورغندی وشهر زرنج مبین توسعه تجارت وروا...
چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما