صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸
  • Hayat_Edari1398.JPG
  • First_Page_1398.JPG
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ جوزا ۱۳۹۸ هجري شمسی چهارشنبه ۱ جوزا ۱۳۹۸
خبر تازه جلسه هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس بخاطرچگونگی تنظیم اعضا درکمیسیون‌های یازده گانه تدویرگردید. چهارشنبه ۱ جوزا ۱۳۹۸
خبر تازه درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازمسولان سکتورامنیتی، درمورد وضعیت جاری امنیتی کشوراستجواب صورت گرفت. سه شنبه ۳۱ ثور ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا روزقبل درحالی‌که کامل بیک حسینی سناتور ولایت بدخشان و احمدشاه خان ترکی سناتور ولایت کندهارنیزحضورداشتند ازکمپ بیجاشدگان بدخشان درپنجشیر دیدار نمود. دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز توضیحات سرپرست وزارت انرژی وآب را درمورد چگونگی کاربند برق پارنده ولایت پنجشیر وپوزه لیچ ولایت غور استماع نمود. دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ۳۰ ثور ۱۳۹۸ هجري شمسی دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸
   
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازمسولان سکتورامنیتی، درمورد وضعیت جاری امنیتی کشوراستجواب صورت گرفت.
درجلسه محمد هاشم الکوزی رییس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مجلس وسایراعضا، در خصوص وضعیت جنگی، افزایش جرایم جنائی، حوادث تروریستی، تهدیدات شهرها وشاهراهها ، تلفات افراد ملکی ونظامی، میزان تلفات دشمن، اکمالات،تجهزات وارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی، مبارزه علیه فساد اداری، وضعیت حقوقی ومعیشتی سربازان، مواظبت ازورثه شهدا ومجروحین جنگ، عملکرد افراد مسلح غیرمسوول، حادثه زندان پلچرخی، سرکوب گروه داعش درافغانستان وسوالات دیگرمطرح گردید.
سه شنبه ۳۱ ثور ۱۳۹۸      متن کامل >>>
 
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازمسولان سکتورامنیتی،...
سه شنبه ۳۱ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
مشرانوجرگه شورای ملی، کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را برای روشن ساختن میکا...
یک شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
اکثریت اعضای مشرانوجرگه، (طرح حکومت سرپرست) ازسوی شورای نامزدان ریاست جمه...
سه شنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
جلسه هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول ...
این جلسه که بنابرفیصله مورخ 28 ثورکمیته روسا صورت گرفته بود درآن روی تنظیم وترتیب کمیسیونها ومعرفی اعضای جدید درکمیسیون ها بحث وتصامیم لازم اتخاذ شد.
چهارشنبه ۱ جوزا ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز توضیحات سرپرست ...
دراین نشست محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی وآب گفت قرارداد اعماربند برق پوزه لیچ فسخ گردیده و راههای بدیل آن به ریاست جمهوری پیشنهاد شده است وقرارست تایک سال آینده باشنده گان شهرف...
دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸      متن کامل >>>
جلسه هیئت اداری مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنای...
دراین نشست نایب اول مجلس سنا، ازعدم حضورشماری ازاراکین حکومتی درنشست های کمیسیونها وحتی جلسات عمومی، باوزیردولت درامورپارلمانی مطرح نموده گفت که یکی از نمونه های بارز آن عدم حضور وز...
چهارشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ جوزا ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۱ جوزا ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ۳۰ ثور ۱۳۹۸ هجري شمسی
دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ ثور ۱۳۹۸ هجري شمسی
شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما