صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۸
  • Hayat_Edari1398.JPG
  • First_Page_1398.JPG
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، علاوه ازاستماع گزارش ازکشورترکیه روی مسایل جاری کشور،نظریاتی ارایه شد. یک شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸ هجري شمسی شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ میزان ۱۳۹۸ هجري شمسی چهارشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۸
خبر تازه درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، سناتوران پرسشهای را از سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ومعاون اداره اترا، دربخش های کاری شان مطرح نمودند. سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸
خبر تازه کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی نارسایی های موجود دربرخی وزارت ها را با رسانه شریک ساخت. دو شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ میزان ۱۳۹۸ هجري شمسی دو شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۸
   
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، علاوه ازاستماع گزارش ازکشورترکیه روی مسایل جاری کشور،نظریاتی ارایه شد.
درآغازرئیس جلسه وسایراعضای مجلس، عمیق‌ترین تأثرات خود را به مناسبت فاجعه بزرگ انسانی، ناشی ازحمله تروریستی که درروزجمعه درمسجد جامع جودرۀ ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهاردرهنگام ادای نمازجمعه به وقوع پیوسته بود به مردم آنولا وکافه امت مسلمه عرض تسلیت نموده واین عمل ننگین وضد ارزش‌های اسلامی را با شدید ترین الفاظ تقبیح نموده آنراجنایت جنگی عنوان نموده گفتند باید ارگان های کشفی واستخباراتی عاملین آن را شناسایی و گرفتارنماید. ضمناً سناتوران عنوانی کنفرانس کشورهای اسلامی پیشنهاد نمودند که درقبال وضعیت افغانستان سکوت نکرده و برکشورهای حامیان تروریزم فشارلازم وارد نماید تا از تداوم جنایات درافغانستان دست بردارشوند.
یک شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۸      متن کامل >>>
 
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا...
یک شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، سناتوران پرسشهای را ا...
سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸       متن کامل >>>
مشرانوجرگه ضمن تمجید ازفداکاری‌های نیروهای دلیرامنیتی کشور، از برخورد غی...
یک شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز در مقرشورای ملی با آقای...
دراین ملاقات سفیرفرانسه از روابط وتعاملات سیاسی میان دوکشور یاد آوری نموده گفت جهت تحکیم روابط پارلمانی قرار است هیئت پارلمانی آنکشور بخاطرتبادل نظر وشریک ساختن تجارب در بخش‌های قانونگذ...
چهارشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا درحضورداشت معاون نظامی لوی سارنوال...
دراین نشست که برخی ازنمایندگان مردم درشورای ملی نیزشرکت داشتند، قراربود سرپرست وزارت امورداخله، رئیس عمومی تحقیقات جنایی آن وزارت وقوماندان امنیه کابل و نیزپیرامون چگونگی قضیه توضیحات ارا...
چهارشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۸      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش با سفیرجمهوری ...
دراین ملاقات نخست محمد رضا بهرامی سفیرجمهوری اسلامی ایران طی صحبتی ازهمکاری‌های نزدیک وروابط نیک رییس مشرانوجرگه درجریان مأموریت خویش به قدردانی یاد آوری نمودهمچنان سفررییس مجلس سنا به جم...
سه شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸ هجري شمسی
شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ میزان ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ میزان ۱۳۹۸ هجري شمسی
دو شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما