صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه شام دیروز ،با محمودصیقل نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد ملاقات نمود. چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدردفترکارش خواستهای شماری ازبزرگان ومحاسن سفیدان ولسوالی آبشارولایت پنجشیررااستماع نمود. سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، ورود هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل یک دستاورد بزرگ عنوان شد. سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶
خبر تازه محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزطی نشستی، بار دیگر موضوع برق پارنده مرکزولایت پنجشیر را با معین وزارت انرژی وآب، معاون شرکت برشنا ونماینده قراردادی پروژه مذکور مطرح کرد. دو شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، ورود هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل یک دستاورد بزرگ عنوان شد.
فرمان تقنینی درمورد (قانون تنظیم امورمالداری) که درکمیسیونهای مجلس سنا مطالعه گردیده بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به جلسۀ ارایه وبه اتفاق آرا، تصویب شد.
سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب...
سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب دوعنوان فرمان...
یک شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسۀ امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک ...
سه شنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه شام دیروز ،با محمودصیقل نماینده د...
دراین ملاقات محمود صیقل روی جلب توجه سازمان ملل به ویژه شورای امنیت آن سازمان به وضعیت امنیتی افغانستان وحمایت پاکستان از تروریستان روشنی انداخته،گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد...
چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدردفترکارش خواستهای شماری ا...
دراین نشست آنان ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات محیطی شان گفتند باوجودآنکه ازمدت پنج سال ازشامل بودن اسفالت 25کیلومترسرک ولسوالی آبشاردربودجه ملی میگذرد؛ اماتاکنون هیچگونه اقدامات عملی ازسوی م...
سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزطی نشستی، بار دیگر موضوع ...
دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه معاون ولایت ورئیس شورای ولایتی ولایت پنجشیر نیز حضور داشتند، ازتعلل بیش ازحد درتکمیل کار بند برق مذکوریادآوری نموده افزود که اختلافات میان طرف های...
دو شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما