صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با آقای لیوجین سانگ سفیر جدید جمهوری خلق چین مقیم کابل ؛ ملاقات تعارفی نمود. دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتقدیرچهارتن ازورزشکاران کشورکه درسطح بین المللی عالی درخشید ند، روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت. یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانو جرگه امروز طی نشست خواستهای شماری از اهالی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر را استماع نمود. یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه نشست مشترک رؤسای مجلسین شورای ملی با شماری ازهمکاران بین المللی بخاطرتداوم همکاری های شان با پارلمان افغانستان ، درمقرشورای ملی تدویرگردید. شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶
   
درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتقدیرچهارتن ازورزشکاران کشورکه درسطح بین المللی عالی درخشید ند، روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت.
نخست شماری ازاعضای مجلس ازتلفات هشت تن ازاهالی ملکی ولسوالی چپرهارولایت ننگرهار، درجریان عملیات مشترک اخیرعلیه هراس افگنان در آن ولسوالی، شدیداً انتقاد نموده گفتند شهادت بی‌موجب این افراد، خشم مردم را برانگیخته وتظاهراتی هم به راه انداخته شده که همواره چنین عملیات کورکورانه، سبب دوری مردم ازحکومت می‌گردد وخواهان آن شدند که درآینده باید ازتلفات افراد ملکی جداً خود داری شود.
یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتقدیر...
یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازتلفات روزهای...
سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه عمومی مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس مجلس، ازطرح صلح ...
یک شنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با آقای لیوجین ...
دراین ملاقات ، سفیر موصوف ضمن یاد آوری از روابط دوستانه ودیرینه میان دوکشور همسایه گفت که حکومت متبوعش آرزومند یک افغانستان مرفه ، با ثبات وعاری ازجنگ بوده و همواره تلاش می ورزد که برای گ...
دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶      متن کامل >>>
داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانو جرگه امروز طی نشست خواستهای شم...
در این نشست چند تن به نمایندگی از دیگران، مشکلات شانرامبنی برغضب زمین های دولتی ازسوی برخی زورمندان، افزایش ناامنی ها عدم تطبیق برنامه های انکشافی وبرخی موارددیگریادآوری نموده؛ گفتند به ...
یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶      متن کامل >>>
نشست مشترک رؤسای مجلسین شورای ملی با شماری ازهمکاران بین الم...
محوراین نشست را که ارزیابی وتداوم کمکهای جامعه جهانی با پارلمان افغانستان، مبارزه با فساد اداری وتطبیق قوانین تشکیل می داد، درآن فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، عبدالرؤف ابراهیمی...
شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما