صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۷ حوت ۱۳۹۹
  • First_Page_banar1.jpg
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازتصویب فرمان تقنینی شماره 265 درموردقانون اجراآت اداری، تعطیلات یکنیم ماهه این مجلس از اول دلو، اعلام گردید . سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی دو شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازارایه گزارش‌های کاری برخی کمیسیون‌ها طی اجلاس دوم سال روان دوره هفدهم تقنینی شورای ملی، درمورد مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد. یک شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسۀ عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررئیس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم این مجلس دایرشد، گزارش‌های کاری یک‌تعداد کمیسیون‌ها ارایه گردید. سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی دو شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۹
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازتصویب فرمان تقنینی شماره 265 درموردقانون اجراآت اداری، تعطیلات یکنیم ماهه این مجلس از اول دلو، اعلام گردید .
فرمان تقنینی مذکورکه درکمیسیون‌های این مجلس، به مطالعه گرفته شده بود؛ توسط رئیس ومعاون کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به جلسه ارایه وبا برخی تعدیلات پیشنهادی به تصویب رسید.
سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازتصویب فرمان...
سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازارایه گزارش‌...
یک شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسۀ عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررئیس ...
سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرحالیکه محمد اکبرستانکزی ...
دراین نشست داکتر میرویس اکرم سرپرست ریاست عمومی آن جمعیت وتنی چند پیرامون فعالیتهای نهادمذکورروشنی انداخته گفتند: جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد خیریه وبشردوستانه است که خدمات بشردوستانه ...
سه شنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۹      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با دکتور عبدالله ...
دراین نشست رئیس مشرانوجرگه، پیرامون اهمیت وکاربرد قانون اساسی در شرایط سیاسی کشور صحبت نموده افزود قانون اساسی به مثابه مادر قوانین ووثیفه ملی، ازبهترین ومدون ترین قانون درسطح کشورهای منط...
یک شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۹      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، پس چاشت امروز با استماع گزارش کا...
دراین نشست که شماری ازسناتوران شرکت داشتند نایب اول مشرانوجرگه، طی صحبتی از زحمات وتلاشهای شبا روزی مسوولین متذکره درراستای خدمتگذاری به مردم ازجمله کارمندان طبی که درراستای مبارزه با ویر...
سه شنبه ۹ جدی ۱۳۹۹      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما