صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹
  • First-Page1399-3.JPG
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه بعد ازظهرامروزشکایات شماری ازکارمندان ریاست معارف ولایت لوگر را مبنی بر برکناری غیرقانونی آنان ازسوی وزارت معارف، بارنگینه حمیدی سرپرست چهارشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۹
خبر تازه علل وعوامل عدم پرداخت ده ماهه معاش محافظین جاده حلقوی لامان – قیصار طی نشستی به ریاست محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه درحضورداشت مسوولان ذیربط مورد بررسی قرارگرفت. سه شنبه ۷ اسد ۱۳۹۹
خبر تازه محمداکبراستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه قبل ازظهرامروزشکایات شماری ازکارمندان ریاست معارف ولایت لوگررا مبنی بر برکناری غیرقانونی آنان ازسوی وزارت معارف، بامعین وبرخی مسوولین دو شنبه ۶ اسد ۱۳۹۹
خبر تازه محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش شکایات شماری از شرکت های تجارتی مبنی برکندی طی مراحل انتقال اسناد ازمستوفیت هابه مرکزرا با معین گمرکات و ریس چهارشنبه ۱ اسد ۱۳۹۹
خبر تازه آخرین جلسه، اجلاس اول سال دوم تقنینی مشرانوجرگه شورای ملی به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، تدویرگردید. سه شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه درنشست فوق العاده امروزکمیسیون مواصلات ومخابرات مشرانوجرگه به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون از هیئت رهبری اداره تنظیم خدماتی مخابراتی (اترا) یک سلسله پرسش‌های مطرح شد. سه شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۹
   
آخرین جلسه، اجلاس اول سال دوم تقنینی مشرانوجرگه شورای ملی به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، تدویرگردید.
درجلسه طبق اجندا گزارش کارکردهای مشرانوجرگه طی اجلاس نخست سال دوم دوره هفدهم تقنینی شواری ملی ازسوی مولوی عبدالله قرلق و داکترمحمد فیصل سمیع منشیان مجلس ارایه وگفته شد ازاینکه شیوع ویروس کرونا مشکلاتی را درکار نهادها به بار آورد وازسوی حکومت برگردهمایی‌ها محدودیت های وضع شد که این امر بالای فعالیت‌های مشرانوجرگه نیزتأثیرات منفی وارد و امورکاری این مجلس به طورعادی انجام نشد. باآنهم مجلس سنا بادرک مسئولیت‌ها درقبال قضایای مهم ملی وبین المللی و مصالح علیای کشور باحفظ تدابیر
سه شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
آخرین جلسه، اجلاس اول سال دوم تقنینی مشرانوجرگه شورای ملی به ریاست فضل‌هادی م...
سه شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، فرمان رئیس ...
یک شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روزسه‌ شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، دوعنوان ف...
سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه بعد ازظهرامروزشکایات شماری ازک...
ونامزد وزیروزارت معارف، معین وبرخی مسوولین آن وزارت ونماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطرح نمود. دراین نشست که رئیس وتعدادی ازکارمندان برکنارشده ریاست معارف ولایت لوگرنی...
چهارشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۹      متن کامل >>>
علل وعوامل عدم پرداخت ده ماهه معاش محافظین جاده حلقوی لامان – قیصار...
دراین نشست که سناتورولایت بادغیس، رؤسای محافظت پروژه‌های دولتی ومالی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امورداخله ونمایندگان کمپنی‌های قراردادی نیزحضور داشتند، مسوول محافظین جاده مذکوراز عدم پردا...
سه شنبه ۷ اسد ۱۳۹۹      متن کامل >>>
محمداکبراستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه قبل ازظهرامروزشکایات شماری ازک...
دراین نشست مسوولین متذکره پیرامون موضوع توضیحات ارایه نمودند؛ امااسناد کافی وقناعت بخش درزمینه ارایه کرده نتوانستند وقرارشد موضوع درحضورداشت سرپرست وزیرومسوولین ذیربط وزارت معارف همراه با...
دو شنبه ۶ اسد ۱۳۹۹      متن کامل >>>
12345678910...
  
درنشست فوق العاده امروزکمیسیون مواصلات ومخابرات مشرانوجرگه به ریاست لطف الله ...
سه شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳۰ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
شنبه ۲۸ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما