صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۵
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه از تایید وتصویب چند عنوان سند بین المللی وطرح قوانین؛ گزارش کاری یکساله مجلس سنا ارایه گردید. سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵
خبر تازه فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با خانم پیرنل کاردل معاون بخش سیاسی دفتر یونما مقیم کابل ملاقات نمود . سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵
خبر تازه انجنیرفرهادسخی نایب اول مشرانوجرگه امروز شکایت دوکانداران مارکیت افغانیارشهرکابل را بامعین وزارت تجارت مطرح نمود. دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵
خبر تازه فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه رئیس کمیسیون اموربین المللی نیزحضور داشت با آقای دامینیک جیرمی، سفیر کشورشاهی بریتانیا ملاقات نمود. یک شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۵
خبر تازه فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز طی نشستی در مقر شورای ملی باشماری ازاقارب وبسته گان شهدای هفته گذشته ؛ ملاقات، دلجویی وغمشریکی نمود. یک شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۵
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه از تایید وتصویب چند عنوان سند بین المللی وطرح قوانین؛ گزارش کاری یکساله مجلس سنا ارایه گردید.
اما درنخست اعضای مجلس وکارمندان دارالانشأ، مشترکاً مراسم ختم قرآن عظیم الشان را به منظور شادی روح شهدای سه شنبه خونین 21 جدی ولایات کابل، قندهار وهلمند به راه انداخته وبا خوانش پاره های کلام الله مجید به ارواح شهدا اتحاف دعا نمودند.
سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه از تایید و...
سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار علاوه ازمباحث آزاد ...
یک شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
درجلسه فوق العاده مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، حملات انتحاری وانفجا...
چهارشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با خانم پیر...
دراین نشست که رئیس کمیسیون اموربین المللی ورئیس عمومی دارالانشأ نیزشرکت داشتند ؛خانم کاردل نخست ازجان باختن ومجروحیت ده ها تن از کارمندان خدماتی وامنیتی شورای که به روز سه شنبه هفته گذشت...
سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵      متن کامل >>>
انجنیرفرهادسخی نایب اول مشرانوجرگه امروز شکایت دوکانداران مارکیت اف...
دراین نشست یک تن ازدوکانداران درمورد صحبت نموده،گفت مالک مارکیت افغانیارقرضه بانک پشتنی را دروقت معین آن ادا ننموده وفعلا مسوولین این بانک با درنظرداشت شرایط قرضه دهی،مارکیت متذکره را به...
دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه رئیس کمیسیون اموربین المل...
سفیر موصوف در نخست از جان باختن ومجروحیت ده ها تن از کارمندان خدماتی وامنیتی پارلمان که به روز سه شنبه هفته گذشته در اثر دو حمله پی در پی تروریستی دربرابرالحاقیه شورای ملی اتفاق افتاد ، ا...
یک شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۵      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
دو شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰جدی ۱۳۹۵ هجري شمسی
دو شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۵       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما