صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزخواست‌های اهالی ولسوالی آبشارولایت پنجشیررا بامعین وزارت وفوایدعامه، رئیس بودجه وزارت مالیه ومسوول بخش مربوطه وزارت انکشاف دهات درمیان گذاشت. دو شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی دو شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه پیام تبریکیه ی مشرانوجرگه شورای ملی د. ج. ا . ا، به مناسبت روز میلاد مسعود سرور کائینات و ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی "ص" پیامبر بزرگ اسلام دو شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازسر پرست وزارت معادن وسایرمسولین ،درخصوص سوال بر انگیز بودن قرارداد معادن طلای بدخشان ومس سر پل وامضای یک شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه پیام تسلیت هییت اداری مشرانوجرگه به نسبت وفات ابوالاسفارعلی محمدبلخی یکتن ازعلما ومتصوفین کشوروحاجی حبیب الدین متنفذ قومی وتجارملی ولایت پنجشیر یک شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷
   
درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازسر پرست وزارت معادن وسایرمسولین ،درخصوص سوال بر انگیز بودن قرارداد معادن طلای بدخشان ومس سر پل وامضای
درجلسه ؛ سناتوران محمد عظیم قویاش وطیبه زاهدی به نمایندگی ازکمیسیونهای اختصاصی وسایراعضا پرسشهای را از خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست و رییس داد خواهی اداره دیده بان شفافیت افغانستان درمورد چگونگی عقد قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپُل درسفارت افغانستان در امريکا به سهم داری پنجاه درصدی سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین امورشهرسازی به خاطر تضاد منافع در این قرار داد، سوال بر انگیز خواندند و موضوع محیط زیستی آن، نگرانی های اداره دیده بان شفایت ازعدم شفافیت این قرارداد ، استخراج غیرقانونی معادن درنقاط مختلف کشور ازسوی زورمندان وقاچاق آن به خارج کشور، استخدام بیش از یکصد مشاور در این وزارت وموارد دیگر در مورد معادن کشور پرسش های را مطرح نمودند.
یک شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازسر پرست وزارت معا...
یک شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
مجلس سنا درنشست روزسه شنبه، از تشدید جنگ‌ها وافزایش تلفات انسانی درکشو...
سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، مسوده بودجه ملی سال م...
یک شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزخواست‌های اهالی ولسوالی آ...
دراین نشست که شماری ازاهالی آن ولسوالی نیزحضورداشتند چندتن به نمایندگی، گفتند پروژه اسفالت 25کیلومترسرک ولسوالی آبشارحدودچهارسال قبل شامل بودجه گردیده بود، باآنکه پروژه مذکورازبودجه ملی س...
دو شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، پس ازچاشت امروز با هی...
رئیس شورای مذکور وحدت ملی میان اقوام ساکن درولایت پروان ، ایجاد شغل و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر را ازاهداف عمده آن شورا عنوان نموده گفت دراین شورا استادان نهادهای تحصیلات عالی،...
سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش خدمات ارزنده چ...
دراین ملاقات که شماری ازنمایندگان مردم درشورای ملی نیزحضورداشتند؛ نایب اول روی اهمیت عرضه خدمات صحی به مردم روشنی انداخته گفت تلاش های کارمندان صحی درحقیقت ارتباط مستقیم باحیات مردم داشته...
دو شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما