صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۱۰ ثور ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروزشماری ازمشکلات وشکایات باشنده گان ولایت پکتیا را درحضورداشت سناتورآن ولایت استماع نمود. دو شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، روی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت. یک شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،امروز،طی نشستی شکایات شماری ازاهالی ولایت سمنگان را استماع نمود. شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه بامعیت نمایندگان مردم ولایت لوگردرشورای ملی دیروزازآنولایت بازدیدنموده . شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۶
   
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، روی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت.
موضوع پرتاب بزرگترین بم غیراتومی امریکا به ولسوالی اچین ولایت ننگرهار برگروه تروریستی داعش، ازداغترین مباحث امروز بود. برخی سناتوران استعمال بم به این پیمانه سنگین را برقلمرو افغانستان جفای بزرگ دانسته گفتند که این بم تاثیرات منفی جانبی را برزنده جانها وزراعت وارد خواهد کرد واستعمال آن خلاف کنوانسیونهای مربوط می باشد؛ زیرا درصورت مبارزه با داعش می شود که ازسلاح های متعارفی علیه آنها کار گرفت واذعان داشتند که استعمال این اسلحه خطرناک به معنی
یک شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، روی مسای...
یک شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، علاوه ...
سه شنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
د مشرانو جرګې د لومړي نايب محمد علم ايزديار په مشرۍ د يادې جرګې د يکشنبې ورځې...
دو شنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروزشماری ازمشکلات وشکایات ...
دراین ملاقات یکتن به نمایندگی سایرین خواهان افزایش تشکیل موجودپولیس ملی دراین ولایت، فسادگسترده اداری درریاست معارف، غصب زمین های دولتی،تطبیق پروژه های انکشافی،قیرریزی سرک گردیز-زرمت، آغا...
دو شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۶      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،امروز،طی نشستی شکایات شماری ازا...
دراین نشست درحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس ومحمدآصف عظیمی سناتوراسبق ومشاورریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیزحضورداشتند آنان ضمن مطرح ساختن برخی نیازمندی های محیطی شان از مشکلات د...
شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۶      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز دردفترکارش بارئیس وبرخی ا...
دراین ملاقات رئیس شورای علما ؛پیرامون وضعیت مدارس دینی وروند تدریس درمدارس زون شرق معلومات داده گفت که باایجادمدارس جدید برکیفیت تدریس تمرکزبیشتری صورت گرفته است و هموطنان مادیگرنیازی ندا...
چهارشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما