صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۸
  • Hayat_Edari1398.JPG
  • First_Page_1398.JPG
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه طی نشستی از کارکردهای عبدالرحمن عطاش معاون اداره عملیاتی،حمایوی وانکشاف ملی ریاست جمهوری وهمکارانش تقدیرنمود. چهارشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۸ هجري شمسی چهارشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۸
خبر تازه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش با آقای پیتراشتیپانک سفیرجمهوری چک مقیم کابل ملاقات تودیعی نمود. سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، فرمان تقنینی شماره 348 درمورد قانون امورذاتی سربازان با برخی تعدیلات به تصویب رسید . سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ قوس ۱۳۹۸ هجري شمسی دو شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با داکترعبدالصبورفخری رییس جمعیت اصلاح افغانستان ملاقات نمود. دو شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۸
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، فرمان تقنینی شماره 348 درمورد قانون امورذاتی سربازان با برخی تعدیلات به تصویب رسید .
فرمان مذکورکه درکمیسیون‌های مجلس تحت مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ارایه گردید که درماده سی ام آن علاوه ازطرح حکومت مبنی به پرداخت چارهزارافغانی بعد ازهر شش ماه بخاطر کرایه رخصتی سربازان، ایزاد به عمل آمد که هرگاه فاصله راه، ایجاب مصارف اضافی را نماید نیز پرداخت گردد وحکومت درانتقال مصون آنان مکلف می‌‎باشد.
سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، فرمان تقن...
سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸       متن کامل >>>
سناتوران با سکوت یک دقیقۀ درنشست امروزی، سازمان استخباراتی پاکستان(آی اس آی...
یک شنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۸       متن کامل >>>
نظریه‌های مشورتی وتحلیلی کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه مشرانوجرگه درم...
سه شنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه طی نشستی از کارکردهای عبدالرحمن...
دراین ملاقات که سناتوران محمدنادربلوچ و انجنیرحسیب الله کلیمزی حضورداشتند، عبدالرحمن عطاش ضمن ارایه معلومات درمورد ترمیم وبازسازی قصرهای تاریخی دارالامان، بالاباغ پغمان وجبل السراج ولایت ...
چهارشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۸      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش با آقای پیترا...
دراین ملاقات آقای اشتیپانک، ضمن یادآوری ازاتمام دوره کاری اش به عنوان سفیر جمهوری چک در کابل، گفت در این مدت برای تحکیم وتقویت روابط میان دوکشوردوست به ویژه در روابط پارلمانی تلاش‌های انج...
سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با داکترعبدالصبورفخری رییس...
درملاقات ؛داکترفخری ضمن ارایه معلومات درموردفعالیت‌های این نهاد؛گفت که دررابطه به صلح کشوربرنامه های دارند که درآن به شمول سیاسیون وعلمای کشور ،همه مردم شامل باشند وطورمتحد عمل نمایند تا ...
دو شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ قوس ۱۳۹۸ هجري شمسی
دو شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۶ قوس ۱۳۹۸ هجري شمسی
شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما