صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایه گزارش سفرگرجستان، معاون اداره انکشاف زون پایتخت دررابطه به استقامت های کاری آن اداره معلومات داد. سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی دو شنبه ۲ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه مسوولان سکتورامنیتی کشور درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، درمورد وضع امنیتی وپلانهای عملیاتی شان به سوالات سناتوران پاسخ ارایه نمودند. یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳۱ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷
خبر تازه پیام مشرانوجرگۀ شورای ملی به مناسبت دهم محرم الحرام، روز عاشورا چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایه گزارش سفرگرجستان، معاون اداره انکشاف زون پایتخت دررابطه به استقامت های کاری آن اداره معلومات داد.
درنخست گزارش ازاشتراک هیئت مجلس درپنجمین نشست جهانی سازمان مشارکت برای حکومتداری بازکه درکشورگرجستان برگزارشده بود؛ توسط داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس خوانده شد که تفصیل آن فردا شب، در ردیف اخبارکمیسیونها به نشرخواهد رسید.
سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایه گزار...
سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
مسوولان سکتورامنیتی کشور درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی...
یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،علاوه ازمعرفی واجرای ت...
سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبه سلسه حمایت مجلس سناازنی...
دراین نشست نایب اول مجلس ازقربانی‌های نیروهای دفاعی وامنیتی درتأمین امنیت ودفاع ازاستقلال ،آزادی وتمامیت ارضی کشورودستگیری مجرمین جرایم جنایی تمجید نموده گفت: تقدیرازنیروهای امنیتی کشوردر...
دو شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷      متن کامل >>>
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه، بنابرهدایت فضل هادی مسل...
دراین نشست درحالیکه لطف الله بابا سناتورآنولا نیزحضورداشت؛ تعداد به نماینده گی از بزرگان، جوانان، اتحادیه موترسایکل فروشان وجامعه مدنی صحبت نموده؛ گفتند ازچند ماه بدینسو شورای نظامی ولایت...
یک شنبه ۴ سنبله ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزازخدمات وافتخارات ...
دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ازفعالیت های چشمگیر وخسته گی نا پذیر، خدمات علمی وفرهنگی، ایجاد مرکزعلمی ریاضی وفلسفی جهان، ابتکارات ونو آوری های دربخش های علمی، دادخواهی...
سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۲ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳۱ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما