صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، طی نشستی ،بار دیگر موضوع برق قریه پارنده مرکزولایت پنجشیر را با معین برق وزارت انرژی وآب، رئیس عمومی شرکت برشناونماینده قراردادی پروژه مذکور مطرح کرد. چهار شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶
خبر تازه پیام مشرانوجرگه شورای ملی به مناسبت خروج ننگین قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان: چهارشنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶
خبر تازه استادمحمدطیب عطامنشی مشرانوجرگه امروزطی نشستی ازکاروفعالیت انجمن مهاجرین دنمارک (DRC )تقدیربعمل آورد. سه شنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۶
خبر تازه گفتمان علمی تحت عنوان «اهمیت سازمان همکاری‌های شانگهای درمنطقه وحضوردایمی افغانستان درآن» ازسوی کانون‌اندیشکدۀ‌آزادی به همکاری دارالانشای مجلس سنا برگزارگردید. سه شنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۶
خبر تازه محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا بامعیت برخی سناتوران ازولایات پروان و کاپیسا دیدن نمود. دو شنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۶
خبر تازه نماز جنازه شهید جنرال جوهر دولت زی ،پسرکاکای فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه،افسرمتعهداردوی ملی و مسوول جمع آورِی اسلحه(دایاگ) درزون شرق، صبح امروز درمسجد عید گاه شهرکابل برگزارگردید. دو شنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۶
   
درجلسه فوق العاده امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایۀ گزارش کاری یکسال تقنینی جاری مجلس، فرمان تقنینی درمورد (قانون امورذاتی افسران، بریدملان وساتمنان) تصویب گردید.
فرمان تقنینی درمورد تعدیلات در(قانون امورذاتی، افسران، بریدملان وساتمنان) که درکمیسیونهای مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به جلسه ارایه گردید که به جز تعدیل یک ماده درمورد تقاعد منسوبین احتیاط فعال، سایرمواد فرمان تقنینی به اکثریت آرا به تصویب رسید، اما درماده بیست ونهم تعدیل ذیل رونما شد: دگروالان، سمونوالان وافسران عالی رتبه که درموقف احتیاط فعال قرارمی گیرند، بدلیل کمبود بست خالی ازتشکیل نباید بیشتر از180 روزدرحالت احتیاط
شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه فوق العاده امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارای...
شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب...
سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب دوعنوان فرمان...
یک شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، طی نشستی ،بار دیگر موضوع برق ق...
نایب اول مشرانوجرگه ازتعلل بیش ازحد درتکمیل کار بند برق مذکورانتقاد نمود که مدت ده سال را دربر گرفته است واختلافات میان طرف های کاری، موجب طولانی شدن کار این پروژه شده است و خواهان اکمال...
چهار شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶      متن کامل >>>
استادمحمدطیب عطامنشی مشرانوجرگه امروزطی نشستی ازکاروفعالیت انجمن مه...
دراین نشست که شماری ازاعضای رهبری آن انجمن حضورداشتند منشی مجلس سناازکارکردهای انجمن مذکوردرنقاط مختلف کشوریادآوری نموده بااهدای لوگووتقدیرنامه های مشرانوجرگه شورای ملی به رهبری آن نهاداز...
سه شنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۶      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرحالیکه داکترمحمدآصف صدی...
دراین نشست ولسوال وتنی چندازبزرگان صحبت نموده ضمن مطرح نمودن برخی مشکلات محیطی شان گفتند ایجاب می نماید که ولسوالی نجراب به دولسوالی ارتقا نموده و عملیات تصفیوی درساحات پچغان وافغانیه ...
دو شنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما