صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۶ حمل ۱۴۰۰
  • Second-Page1400.jpg
  • First-Page1400.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی چهارشنبه ۲۵ حمل ۱۴۰۰
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰
خبر تازه داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه،باردیگرشکایت شماری ازقراردادیان وزارت امورداخله را با نمایندگان وزارت مالیه و اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری مطرح نمود. دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰
خبر تازه درجلسه روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا؛ سناتوران بر اهمیت ومؤثریت ارایه طرح واحد ویک‌سان به کنفرانس صلح افغانستان دراستانبول، تاکید ورزیدند. یک شنبه ۲۲ حمل ۱۴۰۰
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۰
خبر تازه در نشستی باحضورداشت محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی و شماری ازسناتوران از اهدای جایزه بین المللی صلح ابن اسینا به سناتور داکترانارکلی هنریار تجلیل شد . شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۰
   
درجلسه روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا؛ سناتوران بر اهمیت ومؤثریت ارایه طرح واحد ویک‌سان به کنفرانس صلح افغانستان دراستانبول، تاکید ورزیدند.
اعضای مجلس ازاحتمال ارایه طرح‌های متعدد ومختلف ازسوی برخی نهادها وسیاست مدران درکنفرانس استانبول ابرازنگرانی و این حالت را زیانبارتوصیف نموده، آرزو نمودند که شورای عالی مصالحه ملی تلاش به خرچ دهد که درکنفرانس مذکورطرح واحدی را آماده نماید که به سود روند صلح وحفظ دست‌آوردهای دو دهه گذشته باشد ونیزبرخی سناتوران موقف
یک شنبه ۲۲ حمل ۱۴۰۰      متن کامل >>>
 
درجلسه روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا؛ سنا...
یک شنبه ۲۲ حمل ۱۴۰۰       متن کامل >>>
درنشست عمومی مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، ازپیشکش شدن ط...
سه شنبه ۱۷ حمل ۱۴۰۰       متن کامل >>>
درنشست امروز، مشرانوجرگه ازهمه سیاست مداران و حوزه جمهوریت، خواسته شد که برای...
یک شنبه ۱۵ حمل ۱۴۰۰       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه،باردیگرشکایت شماری ازقرارد...
قراردادی ها ی مذکور در این نشست گفتند درنقاط مختلف کشور تأسیساتی را برای منسوبین پولیس اعمار نموده اند اما چندین سال است که پول‌های شان از سوی حکومت پرداخت نمی‌شوند وخواهان دریافت آن بروی...
دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰      متن کامل >>>
در نشستی باحضورداشت محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، داکترمحمدفی...
محمدعلم ایزدیار ضمن ابراز خرسندی از اعطای این جایزه ،نقش فعال و پررنگ سناتورهنریار را درجلسات مشرانوجرگه ستود وبا قدردانی از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان جهت اهدای جایزه بین الملل...
شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۰      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا امروز در دفترکارش باعطاالله واحد...
دراین نشست که برخی سناتوران نیزحضور داشتند، معین تعلیم وتربیه وزارت معارف ضمن ارایه معلومات مفصل پیرامون وضعیت کلی معارف گفت که باآغازسال جدید تعلیمی جهت بهبود وضعیت موجود ومعیاری سازی مع...
سه شنبه ۱۷ حمل ۱۴۰۰      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۵ حمل ۱۴۰۰       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی
دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ حمل ۱۴۰۰ هجري شمسی
شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۰       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما