صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، علاوه ازبحث روی وضعیت جاری کشور، وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی درمورد آمادگی های آن اداره، به یک شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ قوس ۱۳۹۷ هجري شمسی شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ قوس ۱۳۹۷ هجري شمسی چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه که درراس یک هیئت پارلمانی عازم روسیه گردیده، دیروزبامعاون شورای فدرالی روسیه ملاقات نمود. سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسۀ روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک عنوان معاهده بین المللی، سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون مسایل جاری در کشورارایه نمودند. سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۹ قوس ۱۳۹۷ هجري شمسی دو شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷
   
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، علاوه ازبحث روی وضعیت جاری کشور، وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی درمورد آمادگی های آن اداره، به
درجلسه ازنجیب آقا فهیم وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث، طیبه زاهدی معاون کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست وسایراعضا سوالاتی را درمورد آمادگی های آن وزارت درفصل سرما برای بیجا شدگان داخلی، حوادث احتمالی طبیعی، خشکسالی های اخیر، کمک های انجام شده به نیازمندان، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، جلوگیری ازفساد وبرخی موارد دیگرمطرح نمودند.
یک شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، علاوه ازبحث...
یک شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسۀ روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق ی...
سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، طرح قانون محصول محاکم تصو...
یک شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، امروز با مسوولین بنیاد معا...
دراین ملاقات مسوولان بنیاد مذکورگفتند: براساس تصمیم حکومت ترکیه، آمادگی‌ها گرفته شده که انتقال مدیریت مکاتب باقیمانده افغان – ترک درافغانستان در رخصتی‌های زمستانی صورت گیرد تا پروس...
شنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با رئیس سارنوالی امنیت ملی...
دراین ملاقات رئیس سارنوالی امنیت ملی درزمینه توضیحات ارایه نموده، گفت دوسیه نسبتی اسامی سیدرحمان فرزندعبدالحنان به اتهام خرابکاری وعضویت درگروه تروریستی طالبان دردیوان جرایم علیه امنیت دا...
چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزطی نشستی، بار دیگر موضوع ...
نخست عدم حضورمسوولان وزارت انرژی وآب که قراربود پیرامون اجراآت شان پیرامون پروژه بند برق پارنده توضیحات ارایه می‌نمودند، مورد انتقاد شدید نایب اول مجلس قرارگرفت و افزود که کار این بند که ...
سه شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ قوس ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ قوس ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۹ قوس ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما