صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹
  • First_Page_banar1.jpg
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، فرمان تقنینی شماره308 تصویب واعلامیه مجلس سنا، درپیوند گفتگوهای صلح دوحه، تایید گردید. یک شنبه ۴ عقرب ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳ عقرب ۱۳۹۹ هجري شمسی شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹
خبر تازه داکترمحمد فیصل سیمع نایب منشی مشرانوجرگه، امروز دردفتر کارش گزارش کاری ریاض الدین شریفی رئیس شرکت ذغال سنگ شمال را استماع نمود. پنج شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست محمد علم ایزدیار ومحمد اکبرستانکزی نایبان این مجلس، برگزارشد، علاوه ازبحث روی مسایل جاری، رئیس کمیسیون حقوق بشر ومعاون... سه شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۹
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، پس ازچاشت امروزطی محفلی درمقرشورای ملی ازشاگردان ممتازکانکورامسال معارف ودارالعلوم جامعه الانوارولایت پنجشیر با اهدای تقدیرنامه ها تمجید نمود. دو شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ میزان ۱۳۹۹ هجري شمسی دو شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۹
   
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، فرمان تقنینی شماره308 تصویب واعلامیه مجلس سنا، درپیوند گفتگوهای صلح دوحه، تایید گردید.
فرمان‌ تقنینی شماره 308 رییس جمهور درمورد ایزاد ماده 350 درقانون اجراات جزایی، که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وتصویب گردید.
یک شنبه ۴ عقرب ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، فرمان تقنی...
یک شنبه ۴ عقرب ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست محمد علم ایزدیار ومحمد اکبرس...
سه شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، علاوه ازتا...
یک شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمد فیصل سیمع نایب منشی مشرانوجرگه، امروز دردفتر کارش گزارش ...
دراین ملاقات موصوف با ارایه معلومات ازفعالیت ودستآوردهای شرکت ذغال سنگ شمال گفت، این شرکت طی سال جاری با وجود شیوع ویروس کرونا توانسته است عواید قابل ملاحظه داشته باشد وافزود با توجه به ب...
پنج شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، پس ازچاشت امروزطی محفلی درمقرشورا...
دراین نشست که محمدامین صدیق معاون ولایت پنجشیر، روسای معارف، امورزنان، مبارزه باحوادث طبیعی ، آمرین معارف ولسوالی هاوبرخی مدیران معارف آنولایت شرکت داشتند، نایب اول مجلس سنا باابرازتبریکی...
دو شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروز شکایت شماری ازکارمندان ب...
کارمندان متذکره مدعی اند که به اساس علایق شخصی، خلاف قوانین نافذه وغیرقانونی ازسوی سرپرست پیشین وزارت صنعت وتجارت برکنارگردیده اند که باید این موضوع مورد رسیدگی قرارگیرد.
شنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳ عقرب ۱۳۹۹ هجري شمسی
شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ میزان ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ میزان ۱۳۹۹ هجري شمسی
شنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما