صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹
  • First-Page1399-3.JPG
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه محمد اکبر ستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه، امروز شکایات اهالی نواحی سوم، پنجم و هفتم شهر کابل را که به کمیسیون مواصلات ومخابرات مواصلت ورزیده است، با معین توسعوی شهری شهرداری شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی چهارشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسه امروز مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم این مجلس تدویریافت؛یک عنوان طرح قانون ویک فرمان تقنینی تصویب شد. سه شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسه هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، سرپرست وزارت مالیه و وزیردولت درامورپارلمانی ،در مورد برخی موارد بودجه ملی توضیحات ارایه نمودند. دو شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز دردفترکارش، گزارش اجراات رئیس تحقیقات جنائی دو شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۹
   
درجلسه امروز مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم این مجلس تدویریافت؛یک عنوان طرح قانون ویک فرمان تقنینی تصویب شد.
(طرح قانون خدمات پُستی)که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه،مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط رئیس واعضای کمیسیون مواصلات ومخابرات به جلسه عمومی ارایه ومورد تصویب قرارگرفت.
سه شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
درجلسه امروز مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس ومحمد اکبر...
سه شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازتص...
سه شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا، سند در...
یک شنبه ۱۸ جوزا ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد اکبر ستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه، امروز شکایات اهالی نواحی سوم...
در این نشست که رییس و اعضای کمیسیون مواصلات مخابرات مشرانوجرگه نیز حضور داشتند نایب دوم مشرانوجرگه ضمن انتقاد ازعدام حضور شاروال کابل افزود اهالی نواحی متذکره وسایرشهروندان پایتخت همواره ...
شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
درجلسه هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، ...
این نشست که درتالارکمیته رؤسا تدویرگردید، علاوه از اعضای هیئت اداری، مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون اقتصاد ملی، مالی بودجه، عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه وحبیب ځدرا...
دو شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز دردفترکارش، گزارش اج...
معاون شهری قوماندانی امنیه وآمرحوزه سوم امنیتی شهرکابل را درپیوند به مجروحیت دوتن ازمحافظین سناتور محمد داود غفاری استماع نمود.
دو شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
چهارشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما