صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ قوس ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶
خبر تازه فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش،کارکرد های وزیرمالیه را مورد ستایش قرارداد. چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶
خبر تازه مشرانوجرگۀ شورای ملی درجلسۀ امروزی، علاوه ازرد مصوبه ولسی جرگه درخصوص تعیین مالیات صد فیصدی بر واردات سگرت، نظریه مشورتی وتحلیلی این مجلس درمورد مسودۀ بودجه ملی سال مالی سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶
خبر تازه فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز طی نشستی خواستهای شماری ازمحاسن سفیدان ولایت لغمان را استماع نمود. دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶
خبر تازه مشرانوجرگۀ شورای ملی به ریاست فضل هادی مسلم یار، ذکر واژه های (دین، قوم وملت) را طبق فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس، به تصویب رسانید. یک شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۶
   
مشرانوجرگۀ شورای ملی درجلسۀ امروزی، علاوه ازرد مصوبه ولسی جرگه درخصوص تعیین مالیات صد فیصدی بر واردات سگرت، نظریه مشورتی وتحلیلی این مجلس درمورد مسودۀ بودجه ملی سال مالی
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه برگزارشد؛ ازوزیرمالیه درحالیکه معاون وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت، سناتورحاجی صالح محمد لالا گل وسایراعضا سوالات وپیشنهاداتی را که شامل پروژه های عام المنفعه به شمول اعماربندهای آب گردان، انتقال برق وارداتی به شماری ازولایات، قیرریزی جاده ها، اعمارمکاتب وشفاخانه ها ایجاد فابریکه های تولیدی، اختصاص بودجه فوق العاده برای ولایات کمترانکشاف یافته، مراعت نشدن توازن بودجوی درولایات، علت کاهش دربودجه سال1397، درنظرنگرفتن نظریه های مشورتی مجلس سنا درسال های گذشته وتاکید برگنجانیدن پیشنهادات سناتوران دربودجه سال 1397 ، نبود پروژه های جدید درسال آینده، انتقال یکتعداد پروژه ها ازسال های گذشته که هیچگاهی مورد تطبیق قرارنگرفته اند با برخی سوالات دیگر را مطرح نمودند.
سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
مشرانوجرگۀ شورای ملی درجلسۀ امروزی، علاوه ازرد مصوبه ولسی جرگه درخصوص تعیی...
سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۶       متن کامل >>>
مشرانوجرگۀ شورای ملی به ریاست فضل هادی مسلم یار، ذکر واژه های (دین، قوم ...
یک شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه، مسوولان وزارتهای مالیه، مخابرات واقتصاد د...
سه شنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش،کارکرد های وزیرما...
در ملاقات رئیس مشرانوجرگه طی صحبتی برنامه ها وسیاست های مالی وزارت مالیه را ارزنده تلقی نموده ؛افزود که زحمات وکارکردهای خستگی ناپذیراکلیل حکیمی وهمکارانش را درراستای توسعه اقتصادی،کنترول...
چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز طی نشستی خواستهای شماری ازمح...
دراین ملاقات چند تن درصحبت هایشان ازتصویب فرمان تقنینی رییس جمهوری درمورد قانون ثبت احوال نفوس ابراز امتنان نموده ،گفتند که مشرانوجرگه با تصویب این فرمان خواست اکثریت مردم را براورده ساخ...
دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز طی نشستی خواستهای شماری ازاس...
دراین نشست دوتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده ؛گفتند که حکومت باید این نهادعملی واکادمیک را به دلایل سابقه تاریخی ،ظرفیت موجود کادرعملی ،بلند بردن سطح تحصیلی معلمان وتقاضای زمان؛ به پو...
شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما