صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزلعمل های داخلیExpand طرزلعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۹حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی چهارشنبه ۹ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه درجلسه عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم،علاوه از استماع دو گزارش کمیسیونی ،روی موضوعات مختلف مباحثی صورت گرفت. سه شنبه ۸ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۷ حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۷ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه مسوولان رده اول سکتوردفاعی وامنیتی کشورپیرامون وضع امنیتی به ویژه حمله انتحاری بالای شفاخانه چهارصد بستربه پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمودند. یک شنبه ۶ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۵ حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶
خبر تازه محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز دررأس هیئتی غرض شرکت در کنفرانس پارلمانی پیرامون مبارزه با تروریزم بین المللی رهسپار فدارتیف روسیه گردید. شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶
   
درجلسه عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم،علاوه از استماع دو گزارش کمیسیونی ،روی موضوعات مختلف مباحثی صورت گرفت.
درمباحث آزاد جلسه ، ازاقدام پاکستان مبنی برحصار کشی بالای خط دیورند شدیداً انتقاد گردیده گفته شد که حکومت افغانستان نباید تنها به نشر اعلامیه ی در زمینه اکتفا کند وباید این موضوع مهم را ازمجاری دیپلوماتیک طورجدی تعقیب نموده اجازه ندهد که بالای خط دیورند تأسیسات اعمار گردد زیرا پاکستان درآینده آنرا به عنوان مرز رسمی قلم داد خواهد کرد ونیزبرخی ها خواستار آن گردیدند که وزارت امورخارجه افغانستان سفیرآنکشوررا احضارونگرانی های مردم را باوی مطرح کند.
سه شنبه ۸ حمل ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم،علاو...
سه شنبه ۸ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه مسوولان رده اول سکتوردفاعی وامنیتی کشورپیرامو...
یک شنبه ۶ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس - روی مسایل...
یک شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۵       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروزشکایات اتحادیه معلمان ا...
دراین نشست که داکترفیصل سمیع نایب منشی وشماری ازنماینده گان مردم درشورای ملی نیزحضورداشتند؛یکتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفت ازاینکه رییس جمهور تعدیلات وارده در برخی مواد قانون کار...
شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزباسرپرست وشماری ازروسای جمع...
دراین نشست معاون وسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان،گفت که بخاطرسهولت وجلوگیری از سرگردانیهای حجاج کرام،اعانه آنهابه سره میاشت ضم مصارف حجاج به بانک تحویل واز آن...
دو شنبه ۳۰ حوت ۱۳۹۵      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبارئیس وبرخی اساتید پوهنتون...
دراین ملاقات احمدشاه سنگدل رئیس پوهنتون مذکورپیرامون فعالیت های آن پوهنتون معلومات داده گفت فعاليت نهاد تحصیلی دنیابا معيارهاي جهاني هماهنگ بوده وتلاش صورت گرفته است که بااستفاده از تجارب...
یک شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۵      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۹حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۹ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۷ حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۷ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۵ حمل ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما