صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸
  • Hayat_Edari1398.JPG
  • First_Page_1398.JPG
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا در دفترکارش با سیدجمال کاظمی فرزند ارشد شهید سید مصطفی کاظمی وشماری از اعضای حزب اقتدارملی دیدار نمود. سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، علاوه از رد طرح تعدیل وایزاد در قانون تشکیل وصلاحیت های سارنوالی، روی مسایل جاری کشورصحبت گردید. سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروز دردفترکارش با ساجد تقوا رئیس عمومی ریاست دفتر وزارت مالیه ملاقات نمود. دو شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی دو شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، مسایل مختلفی در جریان مباحث آزاد مطرح گردید. یکشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۸
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، علاوه از رد طرح تعدیل وایزاد در قانون تشکیل وصلاحیت های سارنوالی، روی مسایل جاری کشورصحبت گردید.
طرح تعدیل وایزاد درمورد برخی ازمواد قانون تشکیل وصلاحیت‌های سارنوالی که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی درمجلس عمومی ارایه شد که با اکثریت آرا رد گردید.
سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، علاو...
سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، مسایل مخ...
یکشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم ‌یار، مسایل مهم کشورا...
سه شنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا در دفترکارش با سیدجمال کاظمی فرزن...
در این دیدارنایب اول مشرانوجرگه شهید کاظمی را شخصیت ملی، متعهد به منافع مردم افغانستان و یکی از هم سنگران قهرمان ملی کشوردانسته گفت او با سعی وتلاش بی‌شایبه، می‌خواست که کشور را از وضعیت ...
سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروز دردفترکارش با ساجد ت...
دراین ملاقات که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند نایب اول مجلس، ازیکسلسله کاستی ها حین ملاقات سناتوران بارهبری آنوزارت یاد آوری نموده، خاطرنشان ساخت که نمایندگان مردم درشورای ملی هموا...
دو شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزطی نشستی کارکردهای رییس عمو...
نایب اول مجلس سنا درحالیکه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس ومحمدعظیم قویاش رییس کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه نیزحضورداشتند طی صحبتی گفت اداره پاسپورت بامدیریت سالم وفراهم سازی سهولت ها...
چهارشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
دو شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما