صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه به معیت شماری ازسناتوران پس ازظهرامروز درشفاخانه غازی امان الله خان ازاحمدولی هوتک که دو روز قبل موردسؤقصد قرارگرفته بود؛ عیادت به عمل آورد. سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه سناتوران درجلسه روزسه شنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، دیدگاه های شانرا پیرامون اوضاع جاری کشوربیان نمودند. سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه ، امروزشکایت رؤسای اداری وسکتوری ولایات بغلان، سمنگان وکاپیسا را استماع نمود. دو شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی دو شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ضمن استماع گزارش سفرهیئت مجلس ازکشورترکیه، روی مسایل جاری بحث وتبادل نظرصورت گرفت یک شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۷
   
سناتوران درجلسه روزسه شنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، دیدگاه های شانرا پیرامون اوضاع جاری کشوربیان نمودند.
درمباحث آزاد جلسه؛ سناتوران تاکید نمودند که ارگانهای امنیتی بخاطر تامین امنیت بهتر انتخابات قریب الوقوع، تدابیرمطمین رادرسراسرکشور اتخاذ نمایند ونیز از ملا امامان و علمای دینی تقاضا نمودند که از منابرمساجد وتکایا ،واجدین شرایط رای دهی را جهت رای دهی به کاندیدان مورد نظر شان ترغیب وتشویق نمایند.
سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
سناتوران درجلسه روزسه شنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، دیدگاه های ...
سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ضمن استماع گزارش...
یک شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، از مسوولان وزارت ...
سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه ، امروزشکایت رؤسای اداری وسکتو...
دراین نشست آنان ضمن یادآوری ازکارکردهای شان گفتند، باآنکه آنان ازطریق پروسه اصلاحات اداری ومنظوری مقام ریاست جمهوری در این بست ها تقررحاصل نموده اند؛ امادراین اواخرحکومت تصمیم گرفته است ک...
دو شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
به سلسله حمایت های همیشگي مشرانوجرگه از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور ...
وخدمات ارزنده رییس امنیت ملی، قوماندان امنیه وشاروال ولایت لوگر و قوماندان امنیه ولایت دایکندی را درعرصه های تأمین امنیت مراکز انتخاباتی، بهترشدن وضعیت امنیتی ولایت های لوگر و دایکندی وفر...
چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ، امروزشکایت شماری ازولسوالان را ا...
دراین نشست آنان ضمن یادآوری ازکارکردهای شان گفتند، باآنکه آنان ازطریق پروسه اصلاحات اداری ومنظوری مقام ریاست جمهوری دربست های ولسوالی ولایات مختلف تقررحاصل نموده اند؛ امادراین اواخرحکومت...
سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما